Maria Magdalena en Jezus Deel 4

Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaamMaria Magdalena en Jezus: 

“Lieve mensen, vanuit ons spiritueel hart presenteren we jullie dit boek over de kruisiging van Jezus in samenwerking

met Maria Magdalena. Ook de inwijding van Maria Magdalena als de ‘vrouwelijke Christus’, een ongekend ritueel 

voor de mensheid, tezamen met onze dochter Aleiah, wordt in deze publicatie gedeeld. Dit laatste ritueel

 draagt bij aan de spirituele gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen bij het activeren van het 

Christusbewustzijn. Een en ander zal later toegelicht worden in een volgend boek over 

'Het leiderschap van Maria Magdalena’.

 

We hebben bovenstaande rituelen, tijdens onze laatste leven op Aarde, energetisch met de mensheid gedeeld. Nu is het

tijd voor een verdere verdieping. De kruisiging van Jezus heeft, door de manier waarop de mensen het gebeuren

geïnterpreteerd hebben, slachtoffer- en daderrollen in het collectieve bewustzijn van de mensheid geactiveerd.

 We vinden het voor jullie huidige ontwikkeling uiterst belangrijk dat deze slachtoffer- en daderrollen in het 

zijn van Schepper over mogen gaan. Het ritueel van de kruisiging van Jezus werd door het grootste deel

 van de mensheid als zijn opoffering beschouwd. Deze opvatting gaat echter voorbij aan Jezus’ 

meesterschap en vermogen om vanuit de spirituele en de fysieke dimensie  te scheppen.

 

Jezus heeft zijn meesterzijn door middel van zijn wijsheid, zijn liefde, zijn wonderen en zijn relatie met de natuur en

de mensheid uitgebreid laten zien. Hij benadrukte al in eerdere boeken van ons in coöperatie met Gabriela en 

Reint, dat hij uit vrije wil zichzelf heeft laten kruisigen. De kruisiging was voor hem een weg naar het

realiseren van het Christusbewustzijn voor zichzelf, voor ons en voor ieder mens en wezen

 op Aarde.  Jezus neemt, samen met Maria Magdalena, de volledige verantwoordelijkheid 

voor deze indringende creatie. Hij had zich al voor zijn verwekking,

net als Maria Magdalena, hiervoor beschikbaar gesteld.

 

In de jaren na zijn kruisiging en naar aanleiding van de kruisiging, heeft een verdeling van rollen in het collectieve

bewustzijn plaatsgevonden. Jezus werd als een martelaar-slachtoffer gezien en de mensheid, in het bijzonder

het Joodse volk, als de dader. Mensen zouden de ultieme schuldigen zijn aan dit gebeuren. Omdat mensen

 zo  ‘slecht’ en ‘zondaars’ zouden zijn, zou Jezus zijn gekruisigd. Deze interpretatie brengt de mensheid 

echter tot zelfafkeuring en nog dieper in de dualiteit, terwijl de intentie van Jezus juist is geweest om

de mensheid te inspireren om het hart naar eenheid te openen. Om dit te kunnen doen, was het 

evenwel  eerst nodig om de dualiteit van het leven te verkennen. De zelfveroordeling en 

zelfmiskenning van de mens heeft daarbij voor agressie en geweld en andere vormen 

van dualiteit in de wereld gezorgd. Wanneer een mens zichzelf miskend voelt, gaat

hij of zij vechten voor het eigen bestaansrecht, vaak ten koste van anderen.

Zo is er veel geweld ontstaan.

 

Het is nu echter de tijd voor zelfliefde en zelfacceptatie. Het is het moment voor een overtuigingsverschuiving.

De mensheid mag de verantwoordelijkheid voor de kruisiging bij ons laten en het hart openen om van zichzelf te houden.

Als jij jezelf, bewust of onbewust, in dit of vorige levens, iets hebt verweten als gevolg van de kruisiging, mag je het nu loslaten!

Er waren geen slachtoffers en daders in dit ritueel. Dit boek wil je laten zien dat wij allen Scheppers zijn en er in wezen

alleen sprake was een grote gemeenschappelijke liefdesdaad en een indringende ontmoeting van onze 

wederzijdse Goddelijkheid. Dat dit boek jullie mag inspireren om onvoorwaardelijk

van jezelf te houden als de Goddelijke mens die jij bent!


In liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”Wil je het boek direct bestellen?

Ga dan naar www.followyourheartpublishing.nl!