Voorwoord van Maria Magdalena

bij het boek

Het Leiderschap van Maria Magdalena

Deel 1

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Koester de Aarde als jouw inwijdingsweg

null


Maria Magdalena:

 “Lieve mensen, na eerdere incarnaties op Aarde ben ik als Maria Magdalena geboren om een kanaal te zijn voor het Christusbewustzijn op basis van het vrouwzijn.


Uit mijn leven in Atlantis, in een eerdere incarnatie, heb ik mijn liefde voor en mijn eenwording met de natuur meegenomen. Toentertijd heeft Moeder Aarde vele onthullingen aan mij gedaan betreffende de werking van haarzelf, de cycli van de

elementen en de essentie en de manifestatie van talloze wezens, die op haar en door haar bestaan. Ik ben 

verwonderd over de Grote Moeder en mijn komst op Aarde in dit leven is erop gericht om haar 

te eren en dit, samen met Jezus, aan de mensheid uit te dragen. 


null

Het vrouwelijk aspect van God is door de eeuwen heen onderbelicht geraakt in vergelijking tot de mannelijke benadering

 van spiritualiteit. Dit heeft een onderontwikkeling in alle mensen veroorzaakt. Het vrouwelijke principe kan een essentiële

bijdrage leveren om de band met de Goddelijkheid van de natuur en van de mens te herstellen. De Vrouwelijke

Christus biedt waardevolle inzichten en hartopeningen aan de mensheid om deze verloren gegane 

verbinding  te activeren ten behoeve van een nieuwe fase van innerlijke groei en nieuwe mogelijkheden. 


De huidige mens nadert een omkeerpunt in een belangrijke natuurcyclus, de zogenaamde ‘Aardse cyclus’ (zie mijn ‘De Maria Magdalena Code® Deel III’). Met de ondersteuning van de vrouwelijke Christus zullen jullie de weg naar het openen

van het hart door middel van de verbinding met Moeder Aarde terug weten te vinden. 


null

In mijn leven als Maria Magdalena heb ik mij ontwikkeld als een kanaal voor de Vrouwelijke Christus. Na de kruisiging van Jezus heeft deze weg zich intens in mijn leven en bewustzijn geopenbaard. Ik ben de Christus, de geaarde onvoorwaardelijke liefde,

als vrouw gaan belichamen. Dankzij mijn ervaringen met mijzelf, met Jezus in zijn lichtlichaam, met de verschillende

aspecten van Moeder Aarde om mij heen, met mijn kinderen en familie, met de gemeenschap van apostelen en

 vrienden, met mijn missie en met alle mensen met wie ik in contact ben geraakt, heb ik een verdieping in het

bereiken van eenheid, voorbij de dualiteit van goed en kwaad, mogen bereiken. Door overvloed, verlies en 

overgave heb ik de eenwording met de stroom van transformatie van de natuur en van alle wezens gerealiseerd. 


Mijn proces deel ik met jullie door middel van dit boek. Dat mijn talrijke levenservaringen en inzichten jullie mogen

raken en inspireren bij het omarmen van de natuur in je leven in het algemeen en de natuur van je lichaam

in het bijzonder, het koesteren van de Aarde als jouw inwijdingsweg, het openen van je hart

naar de Christus in jezelf en het omarmen van je Goddelijkheid als mens!


null

Met onvoorwaardelijke liefde en bewondering voor al jullie levensprocessen,

Maria Magdalena.”


Meer lezen?

Wil je meer over dit bijzondere spirituele boek lezen? 

Ga daarvoor naar de Verzamelpagina en klik hier!

Nu te bestellen!

Het leiderschap van Maria Magdalena - Deel 1

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus