Voorwoord Gabriela en Reint

Het leiderschap van

Maria Magdalena - Deel 1

 null

Lieve lezer.

 

Voor je ligt ons 14e gechannelde boek in samenwerking met de spirituele meesters. En dit keer in het bijzonder met Maria Magdalena. Naast de diverse delen van De Maria Magdalena Code, waarin haar uitgebreide Code-leer uit de doeken 

wordt gedaan, is dit het eerste boek waarin haar leven, haar leiderschap en haar missie op Aarde centraal staan. 

In dit boek is zij de hoofdpersoon!


Wie zij is, hoe sterk zij is gegroeid en wat een spiritueel icoon, vernieuwer en leider zij is geweest, komt naar voren in maar liefst 

43 openbaringen. Hierin vertelt zij aan Gabriela het verhaal over een belangrijk deel van haar uitzonderlijke leven en over alle

spirituele en fysieke avonturen die zij als jonge vrouw, partner, moeder en spiritueel ingewijde heeft meegemaakt. 


null

Het materiaal dat je in dit bijzondere boek terugvindt, is door ons in een periode van meerdere jaren ontvangen en verzameld. 

Zo maakten wij samen met groepen cursisten reizen naar Santiago de Compostella, Rennes-le-Chateau, Jeruzalem, Glastonbury/Avalon en het eiland Iona, de Glen Lyon en Rosslyn in Schotland. Overal is Maria Magdalena 

geweest en diende zich ook gechanneld materiaal voor dit nieuwe boek aan. 


Want Maria Magdalena, dat wordt wel duidelijk, heeft veel gereisd, veelal samen met Jezus, maar na zijn kruisdood

ook regelmatig alleen of met getrouwen. Ook voor de cursus ‘Het leiderschap van Maria Magdalena’, die wij

in België en Nederland in 2020 gaven, ontvingen wij diverse inzichtgevende openbaringen.


In deze publicatie staan met name de Keltische gebieden, zoals Galicië, Gallië, de Britse eilanden en Schotland, in zeven verschillende episodes uit haar ‘op Aarde zijn’ centraal. In deze landstreken, waarin de Keltische druïden een belangrijke

rol vertolkten, was de samenleving veilig en vrouwvriendelijk. Ook werden Maria Magdalena en Jezus, en later Maria

Magdalena alleen, door de druïden erkend en gerespecteerd voor wie zij als spiritueel leiders op Aarde waren 

en waar zij voor stonden als pleitbezorgers en verkondigers van de door hen ontwikkelde leer over de 

Goddelijkheid van de mens en het ontwaken van het Christusbewustzijn. 


null

In de Keltische gebieden, na de dood van Jezus, komt het leiderschap Maria Magdalena tot bloei, ze vestigt er haar eerste gemeenschap en wordt er populair. Een populariteit die ook na haar dood door de eeuwen heen in bepaalde spirituele 

groepen in stand blijft. Juist in deze tijd waarin de vrouwelijke energie aan kracht wint, wordt Maria Magdalena door

steeds meer mensen op Aarde erkend voor wie ze was, wat ze heeft gedaan en waar ze nu vanuit de

spirituele dimensie, samen met haar tweelingziel Jezus, voor staat. 


De vier boeken in de serie ‘Maria Magdalena en Jezus’, die aan ‘Het leiderschap van Maria Magdalena Deel 1’ voorafgaan,

handelen expliciet over hun beider leven samen. Wij hebben er sterk over nagedacht dit nieuwe boek als Deel 5 in

de serie ‘Maria Magdalena en Jezus’ te publiceren. En wel omdat Jezus, na zijn kruisiging, regelmatig vanuit

de spirituele dimensie en gebruikmakend van zijn lichtlichaam acte de présence geeft.


null

Maar omdat, na het overlijden van Jezus, er een nieuwe periode in het leven van Maria Magdalena aanbreekt en zij nu het leiderschap op Aarde rond de leer van de Goddelijkheid van de mens vormgeeft, de Vrouwelijke Christus in haar ontwaakt 

en een eigen gemeenschap sticht, is een nieuwe serie onder de naam ‘Het leiderschap van Maria Magdalena’ niet 

meer dan logisch. Maria Magdalena zal uitgesproken oud worden en wij verwachten dan ook dat er in de 

toekomst nog vele delen over haar in deze serie zullen verschijnen. En dat is nodig.


Want Maria Magdalena is, ondanks haar blijvende populariteit, al tweeduizend jaar door veelal mannelijke machthebbers, kerkelijke instituties en religieuze leiders ontkend, 'geframed' als prostituee en eigenlijk systematisch uit de historie weggeschreven. Dat Jezus een gelijkwaardige vrouwelijke partner had, dat zij kinderen hadden en een leer 

ontwikkelden waarin de Goddelijkheid van elk mens centraal stond, mocht er niet zijn. 


null

Wij hopen en verwachten dat wij, mede door de serie over leiderschap van Maria Magdalena, de geschiedenis over haar en haar bijzonder werk mogen herschrijven. Een mooie en dankbare taak is voor ons weggelegd. Door in dit boek over de door 

haarzelf vertelde avonturen te lezen, maak je direct contact met haar energie. Op elke pagina die je opent en waarop

 je contact maakt met haar teksten en levenservaringen, kom je als vanzelf in haar energie en in een hogere 

trilling. En datzelfde hebben wij ook mogen ervaren bij het ontvangen, samenstellen en redigeren 

van de bijzondere en grensverleggende teksten. 


Het ontvangen en vormgeven van haar teksten ervaren wij als een hartopenende bezigheid.

Dat jij dit ook mag ervaren bij het lezen van dit met liefde gemaakte boek.

Dat de Vrouwelijke en de Mannelijke Christus in jou mogen ontwaken!

 

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Apeldoorn, 4 december 2020.

null

Het Leiderschap van Maria Magdalena
Het ontwaken van 

de Vrouwelijke Christus

Het 14e boek van Gabriela en Reint in samenwerking

met de spirituele meesters van de Heilige familie