Maria Magdalena en Jezus Deel 4Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam

null

Het is nu, najaar 2019, zo’n 23 jaar geleden. Wij, Gabriela en Reint, kennen elkaar nog niet. Reint is om journalistieke redenen

op bezoek bij een bekende Aikido-leraar in het noorden van Nederland. Deze man doet geheimzinnig en ongemakkelijk.

Zo kent Reint hem helemaal niet. ‘Ik moet je iets geven. Van iemand anders. Ik fungeer als tussenpersoon.’ 

Een beetje onhandig geeft hij Reint een foto met het beeld naar beneden gericht. Reint pakt de 

foto aan, draait hem bedachtzaam om en kijkt naar … Jezus! 


Het is geen normale afbeelding van Jezus. Het is Jezus in een lichtlichaam, dat afsteekt tegen een zwarte achtergrond. 

De Aikido-leraar vertelt, dat hij de identiteit van degene van wie hij de foto aan Reint moet doorgeven, niet mag prijsgeven.

Wel kan hij iets over de afbeelding vertellen. Nadere bestudering van de foto wijst uit dat Jezus een kindje op zijn

 rechterarm draagt en met zijn linkerarm in de verte wijst. ‘Het is een jongetje’, zegt de Aikido-leraar. ‘Jezus wijst 

hem naar het licht.’ De foto is in de jaren negentig gemaakt in Noord-Italië bij een begrafenis van een

 tweejarig jongetje. Zijn ouders maakten foto’s van de begrafenis. Bij het ontwikkelen van het 

rolletje kwamen ook enige foto’s naar voren die belicht werden vanuit de andere

dimensie.’ Een wonder dus! 


De foto van Jezus, die het jongetje in de spirituele dimensie ontvangt, is met blijdschap door de ouders ontvangen.

voor hen was de aanwezigheid van Jezus, om hun kind aan gene zijde te begroeten, een grote troost. 

Hoe de afbeelding in Nederland is gekomen, wil de Aikido-leraar niet zeggen. Reint krijgt de

 boodschap terughoudend te zijn met het naar buiten brengen van de foto.

De afbeelding is echt voor hem bedoeld. 


Toen wij in 2003, na publicatie van ons eerste boek De Goddelijkheid van de mens - Deel 1, workshops en cursussen,

in samenwerking met onze gidsen Maria Magdalena, Jezus en Maria, begonnen te geven, ging de foto van Jezus

 altijd  mee om op een altaartje te worden geplaatst. Al die jaren gaat ‘Jezus’ met ons op stap en dat zal 

zo blijven. Maar er is wel iets veranderd. Bij de publicatie van ons dertiende boek, dit boek dus dat

 je nu in je handen houdt, zochten wij koortsachtig naar goed beeld om de titel Jezus zijn

kruisiging en zijn opstanding in een lichtlichaam op het omslag te illustreren.

 Geen wonder dus dat wij uiteindelijk terechtkwamen bij onze 

vertrouwde foto die de belofte van de wedergeboorte 

van een  hoogontwikkelde meester in een

lichtlichaam uitstekend verbeeldt.


We hebben onze terughoudendheid ten aanzien van publicatie losgelaten, wetend dat dit het enige juiste moment

 is om de foto van Jezus naar buiten te brengen. Zo is het bedoeld.


We zijn trots op elk nieuwe uitgave, maar dit gechannelde boek over de kruisiging en opstanding van Jezus spant de kroon.

Of beter gezegd, het is de kroon op ons werk! Net zoals de kruisiging en opstanding van Jezus de kroon op zijn werk is.

Al onze eerdere boeken en cursussen zijn in wezen altijd een opmaat geweest naar de kruisiging en opstanding

waarbij de Goddelijkheid van de mens zich het krachtigst manifesteert. 


Dit Deel 4 uit de serie Maria Magdalena en Jezus, handelend over hun gezamenlijk leven, is dan ook een unieke publicatie.

Want waar lees je dat Jezus zijn kruisiging en wederopstanding en het doel daarvan zelf beschrijft, uit de doeken doet

wat erin het graf gebeurde en wat het is om een lichtlichaam te creëren? En waarin Maria Magdalena zelf haar

omvangrijke rol bij dit alles vertelt? 


Bij het ontvangen van de boodschappen door Gabriela zaten wij zelf op het puntje van onze stoel. De inhoud was ook voor ons in veel gevallen uiterst verrassend. Het boek geeft een nieuwe kijk op de aanloop naar, het verloop van en de doelen van de kruisiging, de rollen die daarbij werden gespeeld, de posities die werden ingenomen en de motivaties van Jezus

en Maria Magdalena om zich aan de kruisiging over te geven. 


Het was voor ons en het is voor de lezer een uitdaging om het door de eeuwen heen ontstane oude beeld van de kruisiging

en de bedoelingen en uitkomsten van dit belangrijkste ritueel op Aarde los te laten; een beeld dat ons tijdens 

diverse levens, maar ook nog in dit huidige leven krachtig is ingeprent. Het was, tijdens het ontvangen van

de boodschappen door Gabriela en het schrijven en redigeren daarvan, voor ons dan ook nodig om deze

 oude versies van de kruisiging en opstanding en de daarbij horende details niet leidend te laten zijn

 en ons  over te geven aan de eigen versie van Maria Magdalena en Jezus. Veel, zo niet alles, is anders.


Laat je meeslepen door dit intrigerende, aangrijpende spirituele verhaal, dat de mensen van een tweeduizend jaar

oude schuld bevrijdt en perspectief biedt aan de mensheid om als Goddelijke wezens volledig tot bloei

te komen op Aarde. Jezus Christus en Maria Magdalena Christus wijzen ons allen de weg naar het licht. 

 

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Apeldoorn, 7 december 2019 


Wil je het boek direct bestellen?

Ga dan naar www.followyourheartpublishing.nl!