Crowdfunding voor de Engelstalige wereldmarkt

VERTALING VAN HET BOEK  'HET LEIDERSCHAP VAN MARIA MAGDALENA

- DEEL 1:    HET ONTWAKEN VAN DE VROUWELIJKE CHRISTUS '               

null

 Vertaal- en cursistenfonds Maria Magdalena en Jezus organiseert:

Crowdfunding voor de Engelse vertaling van 

‘Het leiderschap van Maria Magdalena - Deel 1:  Het ontwaken van de vrouwelijke Christus. 

Wij hebben €6000,-- nodig voor de vertaling van dit boek van 288 pagina’s naar het Engels. 

Het is een omvangrijke klus die om veel inlevingsvermogen en nauwgezetheid van de vertaalster vraagt.

null


Draag jij ook concreet bij aan de wereldwijde verspreiding van de leer van de Goddelijkheid van de mens?

Wij, Gabriela en Reint Gaastra-Levin, zijn al vanaf 2002 bezig de gechannelde boodschappen van Maria Magdalena en Jezus

over hun leer over de Goddelijkheid van de mens en De Maria Magdalena Code beschikbaar te maken voor de

mensheid. Tot nu toe hebben we deze levensmissie voornamelijk in de Nederlandse taal vormgegeven

door deze openbaringen in vijftien boeken te publiceren voor de Nederlandse en Belgische markt.

(Kijk op www.followyourheartpublishing.nl)

Ook zijn er enkele Duitse en Franse vertalingen.


null

Om de voor ons belangrijke Amerikaanse en Engelstalige wereldmarkt  fundamenteel te bereiken, is

inmiddels de serie ‘Maria Magdalena en Jezus’ over hun gezamenlijke leven - deel 1, 2, 3 en 4 -

qua vertaling afgerond. Dan hebben we het over:

Part 1 - 'Their life, their love, their mission', 

 Part 2 - ‘Their travels to Egypt, Persia, India and Britain’ 

Part 3 - ‘Their inititiation of the female and male disciples’  

Part 4 - 'The crucifixion of Jesus and his resurrection in a lightbody'


null

Voorjaar 2022 gaan wij de Engelstalige markt op

Voorjaar 2022 gaan wij met de eerste titels de Engelstalige markt op. We maken daarbij gebruik van een bedrijf dat in de belangrijkste landen ter wereld printlocaties heeft om bovenstaande boeken te drukken en over de logistieke

kwalificaties beschikt om de boeken te verzenden. Wij zullen samen met dit bedrijf de marketing verzorgen.

Daarnaast willen wij ook Engelstalige webinars gaan verzorgen die mede

de boeken onder de aandacht zullen brengen.  


We zijn daar al erg blij mee, maar we willen ook graag de vaart erin houden. 

In 2022 gaan we beginnen met de financiering van de vertaling van het boek

'Het Leiderschap van Maria Magdalena: Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus'.

In wezen is dit Deel 5 uit de serie 'Maria Magdalena en Jezus', maar omdat na de kruisiging van Jezus Maria Magdalena

in het middelpunt van de belangstelling staat, hebben wij gemeend te moeten beginnen met een nieuwe serie

en wel 'Het leiderschap van Maria Magdalena. Voor de vertaling van Deel 1 in deze serie

'Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus' is een bedrag van €6000,- nodig.


null

Professionele vertaling:    Wij voelen ons gezegend dat wij een prima vertaalster hebben gevonden

die woonachtig is in Engeland. Wij kunnen ook erg goed met haar samenwerken.

Onze boeken vragen om een professionele vertaling. En daar zijn vertaalkosten aan verbonden. 

Nu kunnen wij vrij normaal leven van ons spirituele werk, maar gedegen vertalingen volledig betalen, is

- mede door de Corona-periode - een brug te ver voor ons. Daarom hebben we het

Vertaalfonds Maria Magdalena en Jezus’  in het leven geroepen.


Crowdfunding door middel van donaties:          In wezen hebben we het hier over ‘crowdfunding’ in eigen beheer.

We nodigen donateurs uit een zelfgekozen bedrag over te maken op rekening NL48 RABO 0316 9570 70 van 

‘Vertaal- en cursistenfonds Maria Magdalena en Jezus’ (BIC: RABONL2U) onder vermelding van ‘Crowdfunding'.

Zowel grote als kleinere bedragen zijn van harte welkom!


Let op! Als je jouw bijdrage hebt overgemaakt, stuur je een mail naar fondsbeheer@mariamagdalenaenjezus.nl 

met de mededeling hoeveel euro jij hebt bijgedragen. Ook vermeld je naam, voornaam en emailadres 

voor het administreren van je donateurschap. Dit laatste geldt ook voor bestaande donateurs!

 Dan kunnen we jou ook op de hoogte blijven houden van onze vorderingen!


 Zo kunnen ook donateurs concreet bijdragen aan het in de wereld zetten van de nieuwe leringen

van Maria Magdalena en Jezus, zodat er een betekenisvolle co-creatie ontstaat! 


Gratis toegang: Als ‘tegenprestatie’ bieden wij hen gratis toegang tot een speciaal online-webinar

voor donateurs. Ook houden wij deze fans op de hoogte van onze vorderingen.

Dank je wel voor je bijdrage en je betrokkenheid met ons werk!

 

null

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Mary Magdalene and Jesus World School /Follow Your Heart Publishing / Vertaalfonds Maria Magdalena en Jezus

  (0031) 06 53646410 /info@mariamagdalenaenjezus.nl

Het opzienbarende 

Leiderschap van Maria Magdalena Deel 1 

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief