Page content

Vertaalfonds Maria Magdalena en Jezus

Crowdfunding voor Engelse vertaling ‘Maria Magdalena en Jezus Deel II: Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittaniē’

Nodig €4500,–. Inmiddels gedoneerd €4500,-. Kortom het eerste crowdfundingsproject is geslaagd! Iedere donateur van harte bedankt!!!

Draag jij ook concreet bij aan de wereldwijde verspreiding van de leer van de Goddelijkheid van de mens?

Wij, Gabriela en Reint Gaastra-Levin, zijn al vanaf 2002 bezig de gechannelde leringen van Maria Magdalena en Jezus over de Goddelijkheid van de mens beschikbaar te maken voor de mensheid. Tot nu toe hebben we deze levensmissie voornamelijk in de Nederlandse Taal vormgegeven door, naast het geven van onze trainingen, deze openbaringen in elf boeken te publiceren voor de Nederlandse en Belgische markt.

Om welke boeken gaat het eerst? Mede door het succes van onze laatste twee boeken over het gezamenlijke leven van Maria Magdalena en Jezus zijn we eraan toe om al onze boeken, te beginnen met deze twee, ook beschikbaar te stellen in andere talen, te beginnen met Engels en daarna in het Spaans, Duits en Frans.

Professionele vertaling: Onze boeken vragen om een professionele vertaling. En daar zijn vertaalkosten aan verbonden. Nu kunnen wij normaal leven van ons spirituele werk, maar gedegen vertalingen betalen is een brug te ver voor ons. Daarom hebben we het ‘Vertaalfonds Maria Magdalena en Jezus’ in het leven geroepen.

Crowdfunding: In wezen hebben we het hier over ‘crowdfunding’ in eigen beheer. We nodigen donateurs uit een minimaal bedrag van 25 euro of een veelvoud daarvan over te maken op rekening NL48 RABO 0316 9570 70 van ‘Vertaalfonds Maria Magdalena en Jezus’  (BIC: RABONL2U) . Het mag natuurlijk ook (veel) meer zijn! En minder ook hoor! Zo kunnen ook de donateurs concreet bijdragen aan het in de wereld zetten van de nieuwe leringen van Maria Magdalena en Jezus zodat er een betekenisvolle co-creatie ontstaat.

Jaarlijkse donateursbijeenkomst: Als ‘tegenprestatie’ organiseren wij een jaarlijkse spirituele bijeenkomst voor onze donateurs. Ook houden wij hen op de hoogte van onze vorderingen. Wij hebben Lya Verlinde bereid gevonden om het Vertaalfonds voor ons te beheren en het contact met de donateurs te verzorgen. De eerste donateursdag is op 21 december 2017.

 Voor de inhoud klik je hier!

Reeds vertaald: Het eerste deel van ‘Maria Magdalena en Jezus’ over ‘hun leven, hun liefde, hun missie’ is inmiddels in het Engels vertaald. Deze vertaling is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van een (!) betrokken donateur en dit boek wordt nu klaargemaakt voor de wereldwijde verkoop als e-book.

Geldwerving voor Deel II: ‘Maria Magdalena en Jezus: hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië’. Het bedrag voor de Engelse vertaling is binnen! We zullen dit boek binnenkort laten vertalen. 

 Voor de inhoud klik je hier!

Hoe gaat het in zijn werk? We nodigen donateurs uit bij te dragen. Ook nu nog. We bereiden een nieuwe crowdfundingsactie voor.  Daar kun je alvast aan bijdragen. Er is geen maximumbedrag! Wel een richtbedrag van €25,–. Minder mag ook hoor. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekening NL48 RABO 0316 9570 70 van ‘Vertaalfonds Maria Magdalena en Jezus’ (BIC: RABONL2U) onder vermelding van ‘Crowdfunding vertaling Maria Magdalena en Jezus’.

Als je dat hebt gedaan, stuur je een mail naar fondsbeheer@mariamagdalenaenjezus.nl met de mededeling hoeveel euro jij hebt overgemaakt. Ook vermeld je je naam en voornaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en privé – emailadres voor het administreren van je donateurschap.

Dank je wel voor je bijdrage en je betrokkenheid met ons werk!

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Mary Magdalene and Jesus World School

Follow Your Heart Publishing

Vertaalfonds Maria Magdalena en Jezus