Tweede openbaring met een spirituele visie

op het waarom van het Coronavirus

Doorgeving van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela

Het Coronavirus zegt nu tegen jullie: ‘Dit kan niet meer!’

De robotisering van de samenleving kan tot de ontzieling van de mens leiden


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie zijn door middel van het Coronavirus in een wereldwijd proces terechtgekomen. De eenheid en verbondenheid met elkaar wordt door dit virus expliciet gemaakt. Tegelijkertijd stelt het jullie in staat om

je eenheid met en deelname aan de natuur te doorgronden. Jullie hebben namelijk in de loop der tijd je persoonlijke

en collectieve dagelijkse werkelijkheid opgebouwd zonder echt met de natuur rekening te houden. De menselijke

soort heeft het recht op de Aarde en op andere wezens voor zichzelf opgeëist. Naast het domineren van

elkaar heeft het domineren van de natuur de laatste paar eeuwen steeds sterker plaatsgevonden.”

 Eindeloos mannelijk manipuleren van de natuur

Maria Magdalena en Jezus: “Het mannelijke principe heeft, veelal zonder de balancerende kracht van het vrouwelijke, geregeerd en gecreëerd. Dit heeft tot liefdeloosheid en gebrek aan vervulling geleid. Het mannelijke, op zoek naar vervulling, is in machtswellust en dominantie vervallen. Het denkt de natuur eindeloos te kunnen manipuleren. Echter, dit dient de

man niet en versterkt een vicieuze cirkel van miskenning, vervuiling en geweld. In deze tijd neemt dit de vorm van

5G-technologie, onbemande oorlogsvoering, overmatige exploitatie van de natuur, sociale-economische

ongelijkwaardigheid, onderwaardering van het leven en ontzieling van de mens aan. Een ding is daarbij

overduidelijk: de ‘leidende mannen’ zijn wereldwijd de weg van het hart helemaal kwijt!

Hoewel dit een generalisatie is, er zijn natuurlijk ook goede mannelijke leiders en er zijn eveneens vrouwelijke leiders

die de weg kwijt kunnen zijn, in grote lijnen is een ontsporing van de mannelijke energie binnen de menselijke familie

gaande, die de mensheid naar het vernietigen van zichzelf en van de natuur om haar heen leidt. De weg die jullie

nu bewandelen is een doodlopende weg voor de menselijke soort. Het leidt tot de vernietiging van de Aarde

en het ontzielen van de mens.”Biologisch wapen: Mentale kracht versus hartskracht

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie zijn met het manipuleren van het leven en met het alsmaar doorontwikkelen van technologie bezig, voornamelijk vanuit een mentale attitude, zonder de leiding van het hart. Het hart dient evenwel centraal te staan

bij jullie levenscreaties en de beslissingen die jullie maken. Vooral het huidige economisch-politieke systeem, dat

 de mensheid in haar creatieve vermogens begrenst, wordt niet door het hart geleid en schept ongelijkwaardigheid

 en geweld. Het Coronavirus is hier een exponent van. Geschapen als een biologisch wapen doet het zijn werk door

een deel van het volk dat hem in het leven heeft geroepen aan te vallen en lam te leggen. Dit virus laat het

‘dominantieprincipe’, dat al lang leidend is geweest in het vorm geven aan de samenleving, duidelijk zien.

Het is een reflectie van de leidende overtuigingen die de menselijke soort regeren.

Het virus gebruikt de geïnfecteerde lichaamscellen van de mens voor het eigen belang, namelijk om zich te kunnen vermenigvuldigen en zo zijn invloed te vergroten. Zo gaan jullie ook met elkaar om. De ene belangengroep onderdrukt

de andere om zijn zin te krijgen. Er ontbreekt een gezamenlijk beleid voor de hele menselijke familie. Jullie kijken niet

naar elkaar als één soort. Jullie missen veelal de visie op het geheel. Ook ten opzichte van de natuur en de Aarde.

Het Coronavirus zegt nu tegen jullie: ‘Dit kan niet meer!’” 

Tijd voor vrouwen om op te staan

Maria Magdalena en Jezus: “Het is tijd voor het vrouwelijke principe om te gaan staan. Vrouwen staan voor een visie op het

geheel van de mensheid en de Aarde, hebben andere normen en waarden en begrijpen de waarde van het leven en van

de verbinding met elkaar. Vrouwen zijn vertegenwoordigsters van het eenheidsveld en staan direct in contact met de

Goddelijke Bron. Zij dienen de waarde en belang van liefde en gelijkwaardigheid in de menselijke familie te herstellen.

De praktische insteek van de mannen gaat veelal voorbij aan de essentie van de menszijn. Het is de taak van de nu

geïncarneerde vrouwen om voor de bezieling van de mens te gaan staan. Bewust levende mannen kunnen natuurlijk ook

hun stem laten horen. Wanneer de vrouwen voor de kracht van de liefde gaan staan, zullen de mannen ook in hun hart en

in balans komen. Vrouwen en mannen dienen samen een weg te vinden om vanuit liefde en respect voor elkaar en voor

de natuur een nieuwe samenlevingsvorm te scheppen waarin de bezieling van de mens en van andere wezens centraal

staat. Deze bezieling is een reflectie van de connectie van de mens en van elk wezen met de Goddelijke Bron, van

waaruit alles ontstaat. De connectie met deze Bron activeert het eenheidsbewustzijn, verheldert de visie van

het geheel, geeft richting aan de creatiekracht en zorgt voor de welzijn van alles en iedereen.”

 

De ontzieling van de mens voorkomen

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie zijn eraan toe om verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving als geheel en een diepere visie hierover te ontwikkelen. In deze tijd waar het uitbreiden van kunstmatige intelligentie de mentale kant boven

het hart dreigt te stellen, is deze visie hard nodig. De robotisering van de mens door middel van implantaten, chips en andere

door computers gestuurde elementen in het menselijk lichaam, hebben de potentie om tot de ontzieling van de mens te

leiden. De mens als soort zal dan niet meer in staat zijn om zijn hart te volgen. Het is essentieel dat jullie als soort je hier

bewust van worden en het niet aan een relatief kleine groep machthebbers overlaten. Het bepaalt jullie eigen toekomst

 en die van volgende generaties. De huidige levende generaties bepalen de toekomst van de menselijke soort. Jullie

hebben de vrijheid om op een bewuste manier hierin een keuze te maken. Door voor jullie bezieling en hartskracht te

gaan staan, komen jullie in een volgende fase  van je ontwikkeling. Dit zal echter wel de nodige

verwerkingsprocessen voor iedereen met zich meebrengen, op korte en op langere termijn.

Dit komt uiteindelijk ten goede aan jullie ontwaking en bewustwording.Luister naar de boodschap van het Coronavirus. Herstel en onderhoud je connectie met je hart en met je Goddelijke 

Bron en laat je hierdoor leiden. We zegenen jullie in dit proces van het openen van jullie hart 

en het omarmen van jullie Goddelijkheid als mensen!

In liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

Het nieuwe boek over het leven 

van Maria Magdalena en Jezus

Jezus legt zelf zijn eigen kruisiging en opstanding 

in een lichtlichaam uit

Een zeldzaam intrigerend gechanneld boek dat een 2000 jaar bestaand collectief  beeld over het belangrijkste ritueel ooit op Aarde volledig op zijn kop zet. Het boek is heftig, maar tegelijkertijd is de uitkomst ervan ook veel betekenisvoller en liefdevoller dan we ooit hebben aangenomen. Een aanrader voor alle spirituele mensen!