Goede Vrijdag 2 april

Eendaagse Online Helende Paasworkshop ‘KRUISIGING EN OPSTANDING

VAN MARIA MAGDALENA EN JEZUS'

De Opstanding van de Vrouwelijke en Mannelijke Christus

null

Je kunt ook alleen het ochtend- (Jezus) of het middagprogramma (Maria Magdalena) volgen


null


Voorafgaand aan de Paasdagen houden Gabriela en Reint op Goede Vrijdag 2 april een eendaagse Online-workshop (bestaande

uit twee apart te volgen delen) waarin zij met jou aan de slag gaan en inzichten geven over wat de enorme spirituele betekenis

van de kruisiging van Jezus en de kruisiging van Maria Magdalena op haar eigen wijze is. En wat voor impact zij

hebben gehad en nog steeds hebben op de heling en activatie van de mensheid en de individuele mens.


In de Westerse wereld zijn wij de werkelijke spirituele kracht van deze indrukwekkende rituelen kwijtgeraakt.

Het is tijd om deze door hen gecreëerde wonderen weer te ontsluieren en ons er emotioneel, psychisch, energetisch

en spiritueel mee te verbinden, tot ons door te laten dringen en ons er energetisch en spiritueel mee te verrijken.


null

OCHTEND EN/OF MIDDAG: In het ochtendprogramma (10.00 tot 13.00 uur) staat het intensieve proces van Jezus centraal.

In de middag (14.30 tot 17.30 uur) besteden we aandacht aan de spirituele realisatie van Maria Magdalena.

WAT KUN JE VERWACHTEN? Tal van nieuwe doorvoelde inzichten, gebed, geleide meditatie, openbaringen, presentatie van Gabriela en Reint en zegeningen en helingen door de spirituele meesters.


HELING:  Zo is er ook tijdens deze workshop aandacht voor de heling van de individuele en collectieve pijnen van

de mensheid naar aanleiding van het onbegrip over de kruisiging van Jezus 2000 jaar geleden en de beperkte uitleg

van het kruisigingsritueel tot nu aan toe. Zo maken de de spirituele meesters bijvoorbeeld duidelijk dat Jezus niet voor onze zonden is gestorven. Ook onze eigen individuele ‘kruisigingen’ komen tijdens de workshop aan bod.


null


INSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN:

HELE DAG: Je kunt je voor het gehele programma inschrijven door een mail te sturen aan Jenneke Endepoel

via cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl en €45,-- over te maken op NL41 RABO 0393 463133 (BIC: RABONL2U)

t.a.v. Human Divinity Academy onder vermelding van ‘Dagprogramma’.


ALLEEN DE OCHTEND: Maar ook kun je je alleen voor het ochtendprogramma, waarin Jezus centraal staat, aanmelden door

een mail met jouw keuze te sturen aan Jenneke Endepoel via cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl en €27,50 over te maken

op NL41 RABO 0393 463133 (BIC: RABONL2U) t.a.v. Human Divinity Academy onder vermelding van ‘Ochtendprogramma’.


ALLEEN DE MIDDAG: En je kunt alleen voor het middagprogramma, waarin Maria Magdalena centraal staat, kiezen door een mail met jouw keuze te sturen aan Jenneke Endepoel via cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl en €27,50 over te maken
op NL41 RABO 0393 463133 (BIC: RABONL2U) t.a.v. Human Divinity Academy onder vermelding van ‘Middagprogramma’

null
AANBIEDING: Onderstaande door Gabriela van Jezus en Maria Magdalena ontvangen boeken, handelend over het ontwaken van
de Mannelijke en Vrouwelijke Christus, zijn samen voor een aantrekkelijke Duo-Aanbiedingsprijs te koop! Bekijken? Klik hier!