Terugblik op het afgelopen cursusseizoen en een vooruitblik op de plannen voor het najaar 2018 en voorjaar 2019 met 

Maria Magdalena en Jezus

door Gabriela en Reint Gaastra-Levin

- Steeds beter beeld van de lessen van Maria Magdalena en Jezus aan hun leerlingen

- Steeds verdergaande interactie van ons totale werk met de spirituele meesters in de nieuwe cursussen

- Steeds meer aspecten van Moeder Aarde geïntegreerd in de leer over de Goddelijkheid van de mens

- Publicatie van het boek ‘Maria Magdalena en Jezus Deel 3’ in december 2018.


Beste mensen. Vrijdag 22 juni sluiten we het seizoen van de Maria Magdalena en Jezus Wereldschool af met een cursusdag in Borsbeek bij het Great White Whale Center. Het is een bijzonder cursusjaar geweest mede omdat al docerende en lerende de leer van Maria Magdalena en Jezus zich verder heeft ontwikkeld, met name als het gaat om de interactie tussen de spirituele meesters en de vrouwelijke en mannelijke discipelen.


UITWISSELING MEESTERS EN LEERLINGEN. We vonden het een voorrecht om steeds meer lessen die de meesters aan de discipelen hebben gegeven te mogen ontvangen voor onze cursisten. Langzamerhand ontvouwt zich het beeld hoe de wisselwerking tussen hen is geweest, wat de intenties van Maria Magdalena en Jezus is geweest en waar hun leerlingen qua ontwikkeling stonden en waarom juist zij voor deze rol kozen en werden gekozen.


INTEGRATIE VAN DE CODE IN HUN LESSEN. Ook kwamen in de uitwisseling tussen de meesters en de leerlingen steeds meer elementen van De Maria Magdalena Code naar voren, zoals voor welke 13 liefdeswegen, hartskwaliteiten en bewustzijnskrachten zij stonden, welke energie zij vertegenwoordigden om geactiveerd te worden.


MOEDER AARDE. In het kader van de leer over de Goddelijkheidsactivatie kwam ook een steeds meer gedetailleerde interactie met Moeder Aarde naar voren. Voor ons bijzonder om te merken dat alle elementen van de leer van de Goddelijkheid van de mens zoals wij die door de meesters de afgelopen jaren stapsgewijs hebben mogen ontvangen nu volledig geïntegreerd gaan worden. Heel interessant!


MODULE IV IN SEPTEMBER. KRUISIGING IN 2019. In september gaan wij zowel in Nederland en België verder met Module IV van de cursus over hun leiderschapsjaren. In 2019 zullen wij beginnen met een cursus over de vele aspecten van de kruisiging. Wij danken de cursisten die door hun trouwe aanwezigheid ons in staat hebben gesteld om ons werk te doen!


Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Apeldoorn, juni 2018

Cursusprogramma Maria Magdalena en Jezus Wereldschool

Het curusaanbod van Gabriela en Reint Gaastra-Levin, naast de spirituele reizen naar het buitenland, wijzigt voordurend. 

Elk kwartaal worden er nieuwe elementen in samenwerking met Maria Magdalena en Jezus toegevoegd.