De Nieuwe Wereld:

Het scheppen van een

community-netwerk samenleving

Statement van Gabriela en Reint Gaastra-Levin

null

IN BEWEGING: We vertellen geen nieuws als we zeggen dat de wereld sterk in beweging is. Onder invloed van Corona-maatregelen, democratisch verval, verlies van dienstbare autoriteit, een leiderschapsvacuüm, financiële wanorde, tweedeling en onbegrip, frustratie, boosheid en agressie in de samenleving zullen de komende tijd vele verouderde instituten, stelsels en systemen wereldwijd instorten om plaats te maken voor nieuwe maatschappelijke initiatieven.


null

SCHEPPINGSKRACHT AANWENDEN: Het zal niet altijd gemakkelijk zijn wat erop ons afkomt. De maatschappij zal op tilt slaan, in het ene land meer dan het andere, maar wetmatig ontstaat er uit chaos altijd weer een nieuwe orde. Daarbij is het cruciaal dat we niet in de slachtofferrol vallen, maar onze scheppingskracht als mensen gaan gebruiken. Daar krijgen we nu de kans voor.


TRANSFORMATIE: Het licht dat nu vanuit de Kosmos op Moeder Aarde valt, brengt veel onverkwikkelijke zaken in de samenleving aan het licht en brengt wat ogenschijnlijk vanzelfsprekend was aan het wankelen en tot afbrokkelen. En van het een komt het ander, als een domino-effect. Door de ontstane scheuren schijnt het licht naar binnen en brengt ons allen het perspectief van transformatie en vernieuwing. Ook de verdergaande vertechnisering van de samenleving, zoals robotica, artificial intelligence,

5G en de opvolgers 6G en 7G, en de groeiende grote macht van weinigen doen ons beseffen dat deze wereld niet

meer de onze is en dat we een Nieuwe Wereld willen baren en bouwen!


null

VAN SMART NAAR HEART: Maria Magdalena en Jezus noemden in eerdere openbaringen aan Gabriela de ontwikkeling naar enerzijds een oude wereld die gedomineerd wordt door techniek en mentale aansturing en aan de andere kant naar nieuwe enclaves waarin natuur en hartskracht leidend zijn. De ontwikkeling zal uiteindelijk van ‘Smart cities’ naar ‘Heart cities’, 

of beter gezegd. naar ‘Heart communities’ gaan. 


VOLKSVERHUIZING: Deze enclaves, veelal dunbevolkte gebieden, stralingsarme streken, leegstaande dorpen, spirituele plekken en natuurgebieden, zullen worden ingevuld door diverse communities. Mensen kiezen tussen de ouderwetse woonsituaties of de nieuwerwetse gemeenschappen. Er zal stap voor stap een volksverhuizing op gang komen waarbij mensen hun innerlijk kompas volgen en kiezen voor woonlocaties die met het hart afgestemd zijn en waar gelijkgestemden elkaar vinden.


null

EIGEN IDENTITEIT: Deze gemeenschappen krijgen een eigen identiteit. Ze verschillen van elkaar. In wezen reflecteren ze een

ander aspect van ons hart. Zo zullen er gemeenschappen zijn waarbij het verantwoord boeren vooropstaat, of die milieuvriendelijke techniek ontwikkelen, of gemeenschappen waarbij biologen en natuurbeschermers het voortouw nemen

 of die waar spiritualiteit de toon zet, of gemeenschappen, zoals Maria Magdalena en Jezus ons aanreiken, die gekenmerkt

worden door het Christus Project, het onvoorwaardelijke liefde project. Noem maar op, het aantal vormen zal veelzijdig zijn. 

Ook in de traditionele woongebieden kunnen ontwikkelingen naar meer gemeenschapszin in de wijken komen, maar die

zullen onder invloed van de maatschappelijke beperkingen in het algemeen minder tot bloei komen.


null

GEMEENSCHAPSHOPPERS: Uiteindelijk kiezen we, of vormen we zelf, de leefgemeenschap die het beste met ons resoneert 

op een bepaald moment van onze persoonlijke groei. In de toekomst zullen er ook mensen zijn die verhuizen 

van gemeenschap naar gemeenschap. Ze worden gemeenschapshoppers en vestigen zich daar waar ze 

zich het beste kunnen ontwikkelen of wat ze dan willen ervaren. 


VERBONDEN IN NETWERK: De communities zullen wereldwijd als een netwerk met elkaar verbonden zijn en vragen om onbaatzuchtig persoonlijk en collectief leiderschap. Het scheppen van nieuwe waarden en normen is daarbij een cruciaal proces. Bewoners dienen daarnaast vaardigheden te ontwikkelen om liefdevol met elkaar om te gaan en beslissingen te nemen.

De spirituele invalshoek, en in het bijzonder de connectie met de Goddelijke Bron, zal daarbij een belangrijke rol spelen. 


null

ZELFVERWEZENLIJKING: De creërende en liefdevolle krachten die in deze gemeenschappen tot ontplooiing komen, zullen 

een Nieuwe Wereld scheppen waarbij uiteindelijk ook groepen bewoners van de Oude Wereld zich bij aansluiten. 

We gaan samen een Wereld scheppen die de natuur, de dieren en de mensheid verdienen en nodig hebben om 

tot volledige zelfverwezenlijking en Goddelijkheidsactivatie te komen.


GROEIEN IN LIEFDE: De weg er naartoe is aanzienlijk, het scheppen van gemeenschappen is een uitdaging, maar de beweging in deze richting is onmiskenbaar. De eerste initiatieven zijn er al. Pioniers gaan ons voor. Zowel het pad er naartoe als het doel zelf dragen bij aan onze persoonlijke en collectieve groeipad als mensen. Samen zullen we groeien in liefde, want uiteindelijk is 

dat de onder- en bovenstroom, de leidraad en het houvast van elke gemeenschap en van de Nieuwe Wereld. 


Gabriela en Reint Gaastra-Levin

null

Lees hier de overige Statements van 

Gabriela en Reint

over de 

ontwikkelingen

op Aarde

Lees hier de

persoonlijke spirituele Paravisie-columns van Reint