Het perspectief van 

het einde der tijden

Statement van Gabriela en Reint 

naar aanleiding van de ontwikkelingen op Aarde 

als gevolg van de Corona-crisis

De tegenover elkaar staande partijen dagen elkaar op allerlei dualistische manieren uit 

om tot transformatie van de mensheid te komen.


We spraken laatst met iemand van een behoudende kerk in Barneveld. Hij vroeg ons: ‘Hoe kijken jullie nou tegen deze

Corona-crisis aan? De dominee zegt dat we met het einde der tijden te maken hebben. Bepaald geen opwekkend perspectief.’ 


Wij vertelden hem dat wij deze heftige Corona-periode in de historie van de mensheid zien als een transformatietijd waarin 

we de dualiteit in de samenleving uiteindelijk zullen transformeren naar eenheid. En dat is nodig. We krijgen als mensheid nu een overdosis dualiteit en tweespalt voor onze kiezen. Denk maar aan de huidige vrijheidsbeperkende Corona-maatregelen van de overheid, privacy-gevaren, een volledig uit balans geraakt geldstelsel, technologische overkill, 5G, milieuvervuiling, bomenkap

en klimaatuitdagingen. Destructieve krachten die ons individueel en collectief uitdagen om voor eenheid te gaan staan.

Maria Magdalena noemt dit het omkeerpunt  in de Aardse cyclus van de mensheid. (Uit ‘De Maria Magdalena Code III®)


Het gewenste Waterman-tijdperk dient zich pas aan na een zware bevalling met heftige barensweeën. En wij, alle mensen

op Aarde, de ‘good guys’ en de ‘bad guys’, spelen daarin samen een cruciale rol. Spirituele mensen hebben het graag over

‘Eén zijn’, ‘Oneness’ en ‘We all are one’. Dan is het ook goed om ons te realiseren dat de bad guys hier ook bij horen.  

Om de transformatie tot stand te brengen, doen we allemaal ‘good or bad’ goed ons best! 


Bill Gates bijvoorbeeld vervult zijn rol met verve. De anti-vaccinisten doen het ook uitstekend. De rijke wereldelite, die 

een Nieuwe Wereldorde wenst, gaat er helemaal voor nu. En de ‘complotdenkers’ maken ons bewust van de schaduwkanten 

hiervan. De Telecommaatschappijen nemen hun rol bij de uitrol van 5G serieus. En de anti-5G-demonstranten

 zijn actiever dan ooit. De anti-klimaat-lobbyisten trekken alles uit de kast 

en Greta Thunberg pakt haar rol begeesterend op . 


Het vooruitzicht om van overheidswege verplicht troep in ons lichaam gespoten te krijgen, gechipt te worden en 

bepaalde apps te moeten gebruiken, maken ons nog bewuster van wat we wel en niet willen in ons leven om 

onze eigen menselijke identiteit te behouden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.  

De tegenover elkaar staande partijen dagen elkaar op allerlei dualistische manieren uit om tot transformatie 

van de mensheid te komen. Goed en kwaad, licht en donker duelleren in ons, individueel en collectief.  


Voor de goede orde: wij zijn er niet op uit om het gedrag van destructieve krachten goed te praten. We dienen juist in

deze tijd allemaal voor onze waarheid te gaan staan en voor de heelheid van de mensheid op te komen. 

Het is daarbij echter ook nodig om zo nu en dan een paar stappen terug te doen en de ‘Big Picture’ te blijven zien en

bij deze ‘strijd’ niet zelf in dualiteit en vooringenomen veroordeling te vervallen. En in de energie van de ander mee

te gaan, ons verbaal en mentaal te vergiftigen, onszelf te ontmoedigen en energetisch leeg te lopen. 


Het is een kunst om onze woorden en onze levenscreaties met ons hart te blijven verbinden en de Christusenergie, de

geaarde onvoorwaardelijke liefde, onze trilling te laten blijven bepalen. Dan verliezen we ons zelf niet, blijven we bezield, geloofwaardig, dicht bij onszelf, bij onze Aardse natuur en in het licht. Vanuit de gemoedstoestand om boven 

goed en kwaad te staan, dragen we het sterkst bij aan de transformatie om uiteindelijk te kunnen zeggen dat de dualistische

tijden tot een einde zijn gekomen en dat we een nieuwe liefdevollere samenleving hebben geschapen. En dat we

 allemaal samen Waterman hebben gebaard en de Goddelijkheid van de mens op Aarde hebben verwezenlijkt. 

Een beter perspectief is er niet!


Gabriela en Reint Gaastra-Levin

null

Ga hier naar de

Maria Magdalena en Jezus Wereldschool