De gevaren van de 

robotisering van de mens 

        en de humanisering van de robot

   Statement van Gabriela

en Reint Gaastra-Levin

Wordt sciencefiction werkelijkheid of scheppen wij zelf een Nieuwe Wereld? 


We zien ze steeds vaker opduiken, robots. Robots in hotels, restaurants en films. En meer en meer hebben ze een menselijke

uitstraling. We lachen een beetje schaapachtig over de nog gebrekkige uitdrukkingsvaardigheid van deze dienstbare robots. 

Het maakt ze sympathiek.

null

Inmiddels zijn robots niet meer weg te denken uit de samenleving. Echter, de meeste van hen zien we niet of nauwelijks. Ze zijn actief in productiefaciliteiten, logistieke centra, laboratoria en ziekenhuizen. Soms komt er een filmpje voorbij op RTL Z of FB waaruit naar voren komt hoe ongelooflijk efficiënt ze zijn geworden.


null

VAN DEEP BLUE NAAR ROBOCOP 

Maar robots zijn ook steeds intelligenter. De periode dat schaakcomputer Deep Blue in 1996 wereldkampioen Gary Kasparov 

in een tweekamp versloeg ligt al lang achter ons. De technische ontwikkeling staat bepaald niet stil en maakt dat

robots ogenschijnlijk steeds menselijker worden en een steeds hogere intelligentie hebben. Bovendien zijn 

nieuwe toepassingen in nieuwe generaties van robottypes steeds gemakkelijker te uploaden.

Daarnaast is er parallel een onmiskenbare ontwikkeling naar zich steeds atletischer voortbewegende robots. Het is niet moeilijk voorstelbaar dat deze mannelijke en onwankelbare robots over relatief korte tijd inzetbaar zijn als bodyguards, soldaten en politieagenten. Robocop wordt werkelijkheid. Met alle gevaren van dien. 


null

BEZIELDE ROBOTS 

Inmiddels zijn we al in de fase aangekomen dat overheden en grote bedrijven faciliteren dat robots robots maken. En bestaat daarnaast de mogelijkheid dat zielen van kwaadwillende buitenaardse wezens zich versmelten met deze intelligente en

steeds onafhankelijker opererende robots. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de mensheid vanuit meerdere kanten 

de controle  over de robot en dus over zichzelf kwijt dreigt te raken. 


TRANSHUMANE CYBORG

Tegenover deze ‘humanisering’ van de robot staat een andere trend. De aanhangers van deze filosofie noemt men 'transhumanisten'. Zij signaleren dat dat de mens in het post-Darwin tijdperk is aanbeland en de evolutie van de soort in

eigen hand dient te nemen. Transhumanisten propageren dat de mens zich mentaal en fysiek dient te verbeteren en,

naar analogie met computers en software, ‘mind’ en ‘body’ kan upgraden met nanotechnologie, genetische

manipulatie en computertechnieken. Dan is de mens geen mens meer, maar een ‘cyborg’.


null

ROBOTISERENDE MENS

Dat betekent dat de mens, los van nieuwe mogelijkheden om gezondheidsredenen, zich evolutionair steeds verder bewust robotiseert. Het is niet zo moeilijk voor te stellen dat in ‘smart cities’ wonende jongeren en jongvolwassenen die de hele 

dag gamen, achter de computer werken en volautomatisch wonen, en de voeling met de natuur en hun eigen natuur

zijn kwijtgeraakt, hier op grote schaal voor openstaan. Ook ouderen, die de ratrace met de jongeren willen 

volhouden  en het ‘eeuwige leven’ willen scheppen, zullen voor deze robotisering van hun menselijke

identiteit ontvankelijk zijn. Sciencefiction dreigt realiteit te worden.


null

ANGST

 Door middel van angst, zoals bij de huidige corona-epidemie, worden mensen vatbaar gemaakt voor het omarmen van controlemiddelen en voor het ontmantelen van de democratische samenleving die op de waardering van het 

menselijk leven en de universele rechten van de mens gebaseerd is.


ONTZIELING

Combineer dat met de huidige ontwikkeling van het inbrengen van chips in je lichaam en het subtiel steeds ijzerhoudender

worden van het menselijk lichaam via vaccins en chemtrails en het gaat er meer en meer op lijken dat deze nieuwe mens

van buitenaf aanstuurbaar en hackbaar wordt, zijn identiteit als mens op Aarde verliest en willoos en ontzield raakt.

En dat zou desastreus zijn.

null

TECHNIEK VERSUS NATUUR 

Deze mentale en hiërarchie-stimulerende ontwikkeling is van het hart afgesloten. De techniek wil de kracht van de

baarmoeder vervangen. In de baarmoeder wordt de materie van het lichaam via de bezieling van de

incarnerende ziel geleid om een mens te worden.

Het transhumanisme poogt de natuurlijke ontwikkeling van de mens te dwarsbomen in plaats van Moeder Aarde te eren

en te omarmen ten behoeve van het openen van het hart en het realiseren van onze Goddelijkheid. Juist door

voor Moeder Aarde te knielen bereikt men spirituele realisatie. De Aarde is onze inwijdingsweg. 


null

OERMISSIE

Maria Magdalena en Jezus benoemen in de interactie met ons de oermissie van de mens om de eigen Goddelijkheid

op Aarde te activeren en het volledig licht- en liefde-potentieel van de mensheid te doen ontwaken. Daarvoor is het

nodig dat de huidige mens zich bewust wordt wie hij of zij in essentie is, namelijk een Goddelijke identiteit die op

Aarde is gekomen om ‘door de dualiteit heen’ en ‘boven goed en kwaad uit’ zichzelf in de materie te verwezenlijken.

Het menselijk lichaam is daarvoor geschapen en meer dan perfect en kan in wezen alleen ‘geupgrade’ worden door het

innerlijke groeiproces van de mens en het innerlijk ontwaken van het Christusbewustzijn, de geaarde onvoorwaardelijke liefde.


null 

HART GEDREVEN CREATIEKRACHT 

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat niet alleen een controlerende groep invloedrijken in deze wereld creatiekracht heeft. 

Wij hebben  een krachtige door het hart geleide scheppingskracht. Het hart staat in verbinding met Moeder Aarde en 

onze Goddelijke Bron. Samen, met elkaar, met onze Aardse Moeder en onze Goddelijke oorsprong zijn we in staat om een 

nieuwe samenleving te scheppen. Een maatschappij waarin techniek niet domineert, maar ten dienste staat van de mens, 

een maatschappij die harmonie, liefde en gelijkwaardigheid met de natuur en met alle levende wezens bevordert. 


NIEUWE WERELD

De natuur en de spirituele dimensie zijn beschikbaar om ons te steunen in dit creatieve proces. Het is tijd om ons niet door

angst te laten leiden, maar door vertrouwen in de liefdeskracht van ons hart, in onze creatievermogens en in onze innerlijke verbinding als mensen. Het is tijd om voor onze Goddelijke menselijkheid te gaan staan en een Nieuwe Wereld te bouwen.

Om zo onze oermissie te vervullen voor het herontdekken van God in onszelf en in de fysieke dimensie.


null

VERZWAREN OF VERLICHTEN

 Te ver doorgevoerde robotisering, waarbij de techniek geen middel maar een doel is geworden, zal maatschappij en mens verzwaren en ontzielen. Onze voorbestemde Goddelijkheidsactivatie evenwel zal maatschappij en mens juist 

verlichten en ultiem bezielen. 


Wat wil jij? Waar ga jij voor staan? De keuze is aan ons allen. 


Gabriela en Reint Gaastra-Levin

null