5G gaat de mensheid leren

wat een mens is

STATEMENT GABRIELA 

en REINT GAASTRA-LEVIN

Uiteindelijk zullen stralingsgevoelige mensen een groot voordeel hebben door hun kwetsbaarheid.

Waarom moeten we dit allemaal ondergaan? 


5G gaat er ‘one way or another’ komen in Nederland. Niet alleen omdat de rechtszaak tegen de Staat door actiegroep

Stop 5G is verloren, maar omdat overheid, telecommaatschappijen en bedrijfsleven het willen en omdat 90% van de bevolking

5G wil ervaren. En omdat er vrijwel geen politieke partij in de Tweede Kamer krachtig stelling tegen de invoering heeft genomen. 


Juist daarom is het belangrijk dat er vanuit het bewust levende deel van de samenleving actie tegen het gebruik van 5G

gevoerd blijft worden. Het is cruciaal dat er in elke gemeente een 5G-werkgroep komt en in elke provincie een overkoepelend

 5G-orgaan. Ja, juist als 5G al is ingevoerd, zijn deze werkgroepen nog belangrijker. Want als 5G langer werkzaam is, komt stap 

voor stap de schade boven water. Dan moet er een instantie zijn die autoriteit heeft opgebouwd, die voorlichting kan geven

en die een aanspreekpunt is voor burgers, burgemeester en wethouders, huisartsen en ja, ook voor telecommaatschappijen. 


Misschien zijn de gevoerde rechtszaak tegen de overheid en de ophanden zijnde rechtszaak door de Nationale Bond Overheidszaken tegen telecommaatschappijen wel te vroeg gevoerd. De bewijslast is een lastige zaak. Het bewijs 

dat 5G qua ontwikkeling voor de mens en de natuur een brug te ver is, komt immers vanzelf boven drijven als 

men de schade zelf onder ogen krijgt als gevolg van kortstondig en langdurig 5G-gebruik.


Nulmetingen zijn daarbij uitermate belangrijk om aan te tonen dat de straling in korte tijd over de afgesproken grenzen

heengaat. In het begin zal de impact van 5G mogelijk nog meevallen, maar zodra het aantal 5G-toepassingen toeneemt,

zullen de 5G-stralingspulsen steeds intenser worden. Onder invloed van de productvernieuwingsdrift van het 

bedrijfsleven zal het ‘internet of things’, dat door 5G wordt ondersteund, de komende jaren sterk toenemen. 


Met name in de grote steden zal door het smart city-concept de mensheid en de natuur aan een uitdijende kakafonie van stralingspulsen blootgesteld worden. Vooral mensen die in hoogbouw wonen zullen steeds sterker in de verwarrende

energie van elkaars ‘stralingsproducten’ terechtkomen. Stralingswerende kleding, wandbekleding en tapijten 

zullen dan niet meer genoeg zijn voor de bescherming van het menselijk lichaam.  


Uiteindelijk zullen stralingsgevoelige mensen een groot voordeel hebben door hun kwetsbaarheid. Zij kunnen namelijk op

basis van hun waarnemingen veel eerder maatregelen nemen om hun fysieke en energetische lichamen te beschermen.

Mensen die minder stralingsbewust zijn, er ogenschijnlijk minder last van hebben, zullen mogelijk eerder fysieke 

schade oplopen vanwege hun onwetendheid of ontkenning van het gevaar. Het beste is uiteindelijk om naar het platteland

te verkassen om stralingsvrije en stralingsarme zones te scheppen en daar een eigen samenleving op te bouwen. 


Waarom moeten we dit allemaal ondergaan?

Waarom zijn veel mensen zo goed van vertrouwen en willen ze het gevaar niet zien?

De hoofdreden is dat een groot deel van de mensheid, zowel bestuurders als burgers, zich niet of nauwelijks bewust is van de eigen spirituele essentie en de eenheid met de dieren, de natuur en de Aarde. Ze hebben te weinig inzicht in hun eigen energetische identiteit en opbouw. Ze weten niet dat ze hun eigen energetische lichamen cruciaal zijn voor de ondersteuning

van het fysieke lichaam. Dat ze zelf stralende wezens zijn die totaal verstoord kunnen raken door van buitenkomende straling.

En dat hun fijngevoelige organen, cellen, moleculen, atomen en DNA essentieel zijn voor hun spirituele zelfverwezenlijking

 en hun Goddelijkheidsactivatie als mens op Aarde. 


De wal gaat het schip keren. En daarom hebben we collectief 5G ‘ingehuurd’ om ons versneld te laten zien wie we

in werkelijkheid zijn. Door een hoge prijs te betalen, door schade en schande, zullen we uiteindelijk allemaal leren

dat we Goddelijke wezens met een missie op Aarde zijn. 


Gabriela en Reint Gaastra-Levin

 null

Ga hier naar de Maria Magdalena en Jezus Wereldschool

Ga naar de Maria Magdalena en Jezus Boekwinkel