De invoering van het 5G-netwerk is de grootste bedreiging van de mensheid

Statement van Gabriela en Reint Gaastra-Levin

5G IS DE GROOTSTE BEDREIGING VAN DE MENSHEID. MENSEN WORDT WAKKER!

INFORMEER JE EN LAAT JE VOORLICHTEN.

Onze beleving van de enorme 5G-impact op de samenleving en de talrijke nadelen hieronder op een rij.


Zo’n 900 mensen kwamen onlangs bij elkaar bij de parlementsgebouwen in Den Haag om te protesteren tegen de (ondemocratische) invoering van het grootschalige 5G-netwerk. Als je de ernst van de problematiek tot je door laat dringen, is

dat een bijzonder laag aantal. Maar goed, ergens moet de omwenteling beginnen. Dank voor de bevlogen organisatoren en

de geïnspireerde sprekers die ons informeerden over de talrijke gevaren die de mensheid te wachten staat als 5G ook

daadwerkelijk in de lucht gaat. Het ging er dan ook ernstig, betrokken en vastberaden aan toe in Den Haag,

 maar door de mooie onderlinge uitwisseling ook licht en gezellig. We zijn erbij geweest. 

We zijn verder wakker geworden!


Het bewustzijn over wat 5G voorstelt, is nog bijzonder laag in Nederland. En intussen maken de EG, de Nederlandse overheid

en het bedrijfsleven gebruik van de onwetendheid om inmiddels al heel ver te zijn met de voorbereidingen. En stug

daarmee door te gaan, alle waarschuwingen van wetenschappers in de wind te slaan en kritische burgers 

in de kou te laten staan. Ondanks alle potentiele risico’s gaat het economisch belang voor alles! 

 5G is een ondemocratisch plan dat over menselijke grenzen heengaat. 5G zet onze hele samenleving op zijn kop!

En is dat wij eigenlijk willen? Of is er nu een grens bereikt met deze voorgenomen technology push? 

5

Om je wakker te schudden enige punten uit de lezingen op een rij:
- Er zijn nu 1800 satellieten. Daar moeten er vanwege het nieuwe wereldomspannende 5G netwerk maar liefst 20.000  

bijkomen die ons leefmilieu op Aarde volledig zullen omringen. En door wie worden ze bestuurd?
- We zullen daardoor permanent  gescreend kunnen worden en onze privacy zal in het geding zijn.

Wie de satellieten beheerst, beheerst de wereld. Een wereldwijde strijd om de satellieten

in de ruimte ligt in het verschiet.


- De impact van 5G op de gehele Aarde zal groot zijn. 4G heeft al een grote invloed op ons leven. 5G zal dat  ruim 
overtreffen.

Wifi kun je thuis uitzetten. Bij 5G is er vanwege het oneindige aantal toepassingen

vrijwel permanent een hoog stralingsniveau in jouw omgeving.

- Er wordt volkomen aan voorbijgegaan aan het feit dat de mens bij uitstek een fijngevoelig energetisch wezen is dat

daarmee permanent onder stralingsdruk komt te staan met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Onze natuurlijke staat van zijn komt zwaar onder druk te staan.


- Ook dieren hebben al veel langer last van de huidige straling, maar hun gedrag en hun collectieve

gedragspatronen zullen nog verder verstoord worden. Bomen worden gekapt om ervoor te zorgen dat we 

allemaal optimaal bereikbaar zijn voor de straling. De impact op de natuurlijke orde van de Aarde zal groot zijn.
- Nu al zijn mensen ziek en hebben zogenaamde vage klachten, maar in wezen worden de werkelijke redenen, de stralingsoorzaken, verzwegen en deze gevoelige mensen als 'gekke Henkies' weggezet en niet erkend.


- De samenleving zal veranderen. We krijgen een sensoren-wereld. Overal sensoren om te signaleren,

te waarschuwen en informatie uit te wisselen en die ontelbare energie-pulsen de wereld in sturen.
- 5G zou nodig zijn om veel objecten zogenaamd intelligent te maken, zoals een slimme theepot die wanneer jij wilt thee zet,

of een pratende koelkast die je waarschuwt als de kaas op is, of lantaarnpalen of verkeerslichten die van alles in de

omgeving kunnen signaleren en interpreteren, maar ook andere oplossingen zoals het automatisch activeren van burgerhulpverlening of het bewaken van de gezondheid van ongeboren kalveren. Maar ook het monitoren van

bouwprojecten, het ontwikkelen van slimme stadskernen of het omleiden van gevaarlijke stoffen worden

mogelijk, goederen kunnen beter en veiliger worden gevolgd en voedsel kan efficiënter worden geproduceerd.


- Kortom mogelijkheden die absoluut geen nut hebben en ook mogelijkheden die nuttig kunnen zijn, maar die nuttig of

niet  veel straling met zich mee zullen brengen. Als 5G een keer van start gaat, is het hek van de dam, dan zullen

 er steeds meer mogelijkheden komen. We kunnen dan 'gerust' spreken van een ontketening!

 Nieuwe producten en applicaties zullen allemaal 5G-toepassingen worden en de reeds bestaande 5G-toepassingen

zullen verder geperfectioneerd worden en dit alles zal de pulsering en de straling verder doen toenemen.


- 5G wordt en is een speeltje van techneuten en bedrijven die er aan willen verdienen en overheden die meer greep

op de bevolking willen hebben. 5G zal onze persoonlijke vrijheid verder beperken.
- Door 5G worden ongelooflijk veel apparaten en applicaties met elkaar verbonden die bijzonder veel gegevens zullen

 opleveren. Gegevens over jou en mij en ons gedrag die kunnen leiden tot persoonlijke profielen die door 

bedrijven, maar ook door overheden kunnen worden misbruikt. Data die veel geld waard zijn en 

verkocht  worden aan de hoogste bieders (lees: overheden en grote bedrijven)
- Hoogwaardige berekeningen hebben aangetoond dat met de invoering van 5G ons energieverbruik

met 70% zal toenemen. Hoezo milieudoelstellingen halen? 


- Wie hebben het meeste profijt? De regeringen, de telecombedrijven, de IT-bedrijven, de Google’s en Amazon’s

van deze wereld, het grote bedrijfsleven en grote investeerders die hun winsten willen vergroten

 mede onder druk van de aandeelhouders.
- En dan nog de invoering die ondemocratisch is. Gemeenten die dwarsliggen bij de invoering krijgen boetes, namelijk €3.000,-- per dag! Waar hebben we het over? Het wordt gewoon doorgedrukt.


Wat kun jij doen?

- Blijf je goed informeren en praat erover met je omgeving. Deel je onrust.
- Verbind je met platforms en organisaties die zich hier druk over maken.
- Bijvoorbeeld: 
https://www.verminder-electrosmog.nl
- Lees ook hun nieuwsbrieven die je verder kunnen helpen hoe te handelen.
- Of: 
https://stralingsbewust.info en andere initiatieven waar informatie ontvangen en gedeeld wordt.
- Je kunt er informatieve filmpjes bekijken en een petitie tekenen.
- Deze sites en vrijwilligers kunnen je ook adviseren hoe je het meest effectief in actie kunt komen.
- En blijf positief en elkaar met een licht hart steunen!


5G? Weg ermee! Dat vinden wij, maar we dienen hier allemaal over te beslissen. Afsluitend pleiten wij het liefst voor een Referendum over de invoering van 5G, maar dit instrument bestaat helaas niet meer in Nederland. Sluit je daarom

aan bij bovengenoemde platforms om je stem kenbaar te maken en trek ook bij de plaatselijke politiek

aan de bel. In Maastricht hebben ze dat voor elkaar gekregen. De gemeente

Maastricht heeft zich tegen de invoering van 5G gekeerd. Het begin is er!


Gabriela en Reint Gaastra-Levin