Online Goede vrijdag en Paas-workshop

KRUISIGING EN OPSTANDING VAN

MARIA MAGDALENA EN JEZUS

En wat dit voor jou persoonlijk betekent 

Goede vrijdag 15 april 2022 van 15.00 tot 19.00 uur

null

De betekentis van de kruisiging van Jezus en zijn wederopstanding in een lichtlichaam is veel groter dan wij ooit leerden.

Wij volgen Jezus en Maria Magdalena meditatief op hun kruis- en inwijdingsweg door Jeruzalem.


null


Voorafgaand aan de Paasdagen en Goede Vrijdagavond houden Gabriela en Reint een online-workshop waarin zij met jou

aan de slag gaan en inzichten geven over wat de enorme spirituele betekenis van de kruisiging van Jezus en de

kruisiging van Maria Magdalena op haar eigen wijze is en wat voor impact zij hebben gehad

en nog steeds hebben op de heling en activatie van de mensheid en de Aarde.


In de Westerse wereld zijn wij de werkelijke spirituele kracht van dit meest indrukwekkende ritueel ooit op Aarde kwijtgeraakt.

Het is tijd om de door spirituele meesters gecreëerde wonderen weer te ontsluieren en ons er emotioneel, psychisch,

energetisch en spiritueel mee te verbinden, tot ons door te laten dringen en ons ermee te verrijken.


null

WAT KUN JE VERWACHTEN? Een hoogenergetische bijeenkomst met tal van nieuw-doorvoelde inzichten, gebed, geleide meditatie, openbaringen, presentatie van Gabriela en Reint en zegeningen door de spirituele meesters.


TIJDSTIP: van 15.00 uur tot 19.00 uur (met een pauze)

INSCHRIJVING: Je kunt je voor het programma inschrijven door een mail te sturen aan Jenneke Endepoel

via cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl en €35,-- over te maken op NL41 RABO 0393 463133

(BIC: RABONL2U) t.a.v. Human Divinity Academy onder vermelding van ‘Paasworkshop’.


TOEGANG: Je krijgt na aanmelding en betaling op Goede vrijdag voor de bijeenkomst een Zoom-link toegezonden.


nullNu voor een Paasprijs!
Het nieuwste boek

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde