Transformerende tijden vragen om

een andere basishouding in het leven


Openbaring van Maria Magdalena en Jezus

over het luisteren naar je innerlijke Goddelijke stem

De onrust om je heen helpt jou om de keuze voor je innerlijke Goddelijke Zijn te maken

null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie zijn de afgelopen tijd blootgesteld geweest aan een grotere hoeveelheid indrukken van buitenaf dan normaal het geval is. Veel van deze indrukken hebben een enigszins dreigend karakter.

Door de aanwezigheid van het Covid 19-virus zijn talloze processen bij de mensheid in gang gezet. Angst en

stress worden mogelijk in jou geactiveerd, waardoor je het contact met je innerlijke Goddelijke Bron

minder goed bent gaan voelen. Al deze bedreigingen hebben met enige vorm van verlies

te maken. Verlies van gezondheid, van dierbaren, van je werk of een andere

voor jou belangrijke activiteit, verlies van vrijheid of van respect.


Veel mensen hebben, door zich op een of andere manier bedreigd te voelen, de indruk dat ze de greep op hun leven zijn kwijtgeraakt. Sommigen door het Coronavirus en het effect daarvan op de samenleving, anderen door de

maatregelen van de overheid, de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en/of de

gevolgen van de Russisch-Oekraiense oorlog, Door je bedreigd te voelen,

kom je in een overlevingsmodus.


null

Welke houding hierbij je dan ook aanneemt, in alle gevallen gaat je aandacht naar de buitenwereld. Je hebt dan het gevoel

dat je eerst de dreigementen van buitenaf moet neutraliseren vóórdat je weer greep op je leven kunt krijgen.

Daarom richt jij je aandacht op het oplossen van problemen om je heen. Maar de vraagstukken in de

omgeving worden steeds groter en meer ongrijpbaar. Je krijgt mogelijk de indruk dat er geen

einde aan zal komen, waardoor je het contact met jezelf verder kwijtraakt.


Je laat de regie van je leven bepalen door de omgevingsimpulsen. Je vervreemdt jezelf van je eigen creatiekracht.

Het gegeven dat de mede door jou gekozen regeringen beslissingen voor jou en je dierbaren nemen,

geeft jou de indruk dat je zelf niet veel te beslissen hebt. Niets is echter minder waar.”

 

Ik bepaal zegt je innerlijke stem

Maria Magdalena en Jezus: “De zojuist genoemde prikkels van buitenaf kunnen ervoor zorgen dat je er verzadigd van raakt. Dreigementen en angstaanjagende berichten verliezen daardoor steeds meer hun kracht. Je innerlijke stem laat zich

steeds duidelijker horen. Ze roept je naar binnen. Ze biedt je vrede en rust. Je innerlijke stem brengt je in

contact met je Goddelijkheid. Ze herinnert jou eraan wie je bent en wat je vermogens zijn. Door het

verlevendigde contact met je innerlijke Goddelijke stem herstel je de verbinding met jezelf.


null

Je aandacht gaat van buiten naar binnen. Je realiseert je dat jij degene bent die bepaalt wat er met jou gebeurt. ‘Ik bepaal’,

zegt je innerlijke Goddelijke stem. Dit besef maakt dat jij je zelfbewustzijn in je basis verankert. Je ademhaling helpt

jou om deze verbinding met jezelf dieper tot je door te laten dringen. Bij het inademen, activeer je de bezieling

van je Zijn van mens op Aarde. Bij het uitademen, geef jij je over aan je Goddelijke Bron.”


Je gevoel van bestaansrecht verplaatst zich

Maria Magdalena en Jezus: “Wanneer je in een omgeving leeft waarin jij je bedreigd voelt, heb je de indruk dat je bestaansruimte van buitenaf bepaald wordt. Op het moment dat je de verbinding met je eigen innerlijke Goddelijke ruimte omarmt, verplaatst

je gevoel van bestaansrecht zich van buiten naar binnen. Je begint je te realiseren dat jij zelf het vermogen hebt om

je eigen realiteit te creëren. Je maakt contact met je liefdevolle intentie en laat deze een vorm in de wereld

aannemen. Je intentie resoneert met het Goddelijke eenheidsveld dat alles met elkaar verenigt.

In interactie met het eenheidsveld wordt deze intentie daadwerkelijk een creatie.


Je creatievermogen gaat voorbij de rationele kant van het leven. Het brengt nieuwe dimensies in beweging om aan je

intentie en scheppingskracht handen en voeten te geven. Daardoor is scheppen gekoppeld aan twee bewegingen:


  • Handelen: Het verrichten van handelingen die nodig kunnen zijn om iets te scheppen
  • Overgave: Het loslaten van je sturing en je daarbij overgeven aan de werking van het Goddelijke eenheidsveld

Bij het scheppen wisselen deze bewegingen elkaar voortdurend af.”


Je bent de Drie-eenheid en wat betekent dat dan? 

Maria Magdalena en Jezus: “De aandacht voor je innerlijke Goddelijke ruimte activeert de Drie-eenheid in jou, de Drie-eenheid

van de Schepper, de Geschapene en het Proces van Scheppen. Door je bewuster te worden van deze Drie-eenheid,

realiseer jij je wanneer je in de positie van Schepper bent, of jij jezelf als object ervaart (Geschapene) of bezig

bent met creëren (Proces van Scheppen). Alle drie delen van de Drie-eenheid maken deel uit

van wie je bent. Ze zijn manifestaties van je Goddelijkheid.


Als je aan alle drie aspecten aandacht besteedt, zul jij je bewust worden van de manier waarop je bepaalde vraagstukken benadert. Doe je dat als Schepper of als Geschapene? Als jij de rol van Schepper aanneemt, neem je het creëren

in eigen hand. Als Geschapene laat je het over je heen komen. Je kunt dan het gevoel

krijgen dat jij er niets aankunt doen.


null

Door bezig te zijn met het Proces van Scheppen stel jij jezelf beter in staat om de verschillende stappen die deel uitmaken

van het creatieproces bewust te ervaren. Het aandacht geven aan dit proces is de basis van ‘het leren scheppen’.

Scheppen is een complex proces. Het neemt je innerlijk leven en je Aardse vaardigheden volop in beslag.

Het scheppingsproces heeft randvoorwaarden en grenzen nodig. In elke nieuwe situatie dien

je opnieuw te ontdekken hoe je iets tot stand kunt brengen. Hoe de materiële dimensie

 in een specifieke situatie werkt. Reflecteren biedt jou de kans om van je

ervaringen te leren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.”


Niet voorbestemd om je in de buitenwereld te verliezen

Maria Magdalena en Jezus: “Het huidige Corona-tijdperk is een van deze nieuwe situaties. Jullie hebben in dit leven niet

eerder zoiets meegemaakt. Alle drie aspecten van de Drie-eenheid in jou worden nu uitgedaagd. Wat wil je

in deze tijd voor jezelf scheppen? Wat voor creatie kan deze periode jou opleveren?

Hoe ga jij dat oppakken? Welke vaardigheden, randvoorwaarden en grenzen heb je daarvoor nodig?


Deze vragen kunnen je tot een nadere innerlijke beschouwing brengen over wat je in deze tijd wilt scheppen en ervaren.

Alhoewel de natuur en de mensheid zich in een intense transformatieperiode bevinden, ben je zelf als mens bovenal

een incarnatie van Goddelijk bewustzijn op deze planeet. Je bezit Goddelijke scheppingskracht,

je bent een instrument van en voor onvoorwaardelijke liefde en je bent onlosmakelijk

verbonden met het Eenheidsveld van God in de Schepping.


null

Je taak op dit moment is om dit bewustzijn te activeren en ook onder de huidige omstandigheden te omarmen.

De onrust om je heen helpt jou om de keuze voor je innerlijke Goddelijke Zijn te maken. Het stimuleert jou

om je Zijn als mens in je innerlijke Goddelijke ruimte te vestigen. Je bent niet voorbestemd om je

je in de buitenwereld te verliezen. In tegendeel, de buitenwereld dient jou om te

leren onderscheiden wie je echt bent en wat je basis is.


De Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf is pas onvoorwaardelijk wanneer deze onder alle omstandigheden aanwezig is.

Het is het resultaat van een onderscheidingsproces, van een daling in de dualiteit, van verwarring en vaak ook

van pijn. Echter, als jij, door het intensieve schuren met de materie, de weg naar eenheid en onvoorwaardelijke

liefde terug weet te vinden, wordt de Christus, de geaarde Onvoorwaardelijke Liefde, in jou wakker.”

 

Wereldwijde beweging naar het Christusbewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: “Wij hebben in ons gezamenlijke Aardse leven tweeduizend jaar geleden ook tijden van onrust

en verwarring meegemaakt. Die hebben uiteindelijk geleid tot een wereldwijde beweging naar het Christusbewustzijn.

We zegenen jullie om de weg naar je hart onder alle omstandigheden te vinden en te omarmen.

Moge de huidige tijd jou dienen om de Christus in je hart te doen ontwaken!


Vanuit onvoorwaardelijke liefde,

Maria Magdalena en Jezus.”


null

Verrijk je spirituele kennis op een uitzonderlijke manier!

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief