Openbaring van 

Maria Magdalena en Jezus 

over het scheppen van een lang leven

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, door aandacht te geven aan het scheppen van een lang leven kom je in contact

met je Goddelijkheid als mens. Hoewel het je geboorterecht is om langer te leven en zelfs je onsterfelijkheid in de fysieke

dimensie te manifesteren door middel van je lichtlichaam, is het nodig om dit recht voor jezelf te claimen. Dit doe je

door je scheppingskracht te richten op een levensstijl die het bewust ervaren van je Goddelijkheid ondersteunt. 


null

De vier Aardse lichamen (psychisch, emotioneel, energetisch en fysiek), die je Persoonlijkheid vormen, manifesteren zich doorgaans in de derde dimensie waarin jij je fysieke leven als mens vormgeeft en beleeft. Deze manifestatie is permanent 

in beweging. Jullie vier lichamen lijken ‘vastigheid’ te hebben, maar in wezen worden ze vanuit je bewustzijn en door je 

handelingen voortdurend geschapen en herschapen Jij creëert je lichamen vanuit je eigen zelfbeeld en op basis van

het leven dat jij aan jezelf gunt. Dit gebeurt vaak onbewust. Jij kunt je van dit proces bewust worden door aandacht

te geven aan je overtuigingen, je gevoelens, je energie en je fysieke handelen waarmee jij jezelf schept en herschept.


Veel aspecten van jezelf die je nu als vaststaand aanneemt en jij als je identiteit beschouwt, zijn conditioneringen uit het

verleden in je huidige of eerdere levens die je steeds opnieuw ‘in het leven’ roept. Jij hebt als Schepper de vrijheid om

jezelf in elke richting die je wenst te hercreëren. In elke cel en elk atoom van je lichaam is het veld van alle mogelijkheden

van het Absolute niveau van God aanwezig. Dit veld kan worden gemobiliseerd op elke manier die jouw bewustzijn aangeeft.”

 

Vernieuwende krachten

Maria Magdalena en Jezus: “In de loop van je leven groei je in bewustzijn. Dit vertaalt zich in de liefde en acceptatie voor

en van jezelf. Je groeiende eigenliefde is terug te vinden in je relatie met jezelf en in je levensstijl. Je levensstijl en je

zelfliefde verfijnen zich. Deze verfijning beïnvloedt de manier waarop jij je vier Aardse lichamen herschept. Deze

lichamen komen in een hogere trilling naarmate jij je van oude conditioneringen, belemmerende overtuigingen, 

zelfveroordelingen en een beperkende levensstijl bevrijdt. Je intentie om je Goddelijke vermogens en

mogelijkheden op Aarde te manifesteren geeft richting en focus aan dit proces. 

Deze mogelijkheden uiten zich in je vermogen tot zelfvernieuwing.


null 

Het meest essentiële aspect om je zelfvernieuwing volledig te activeren is je bewuste verbinding met je Goddelijke Bron. 

Je verbinding met de Bron activeert het veld van alle mogelijkheden dat ten grondslag ligt aan het herscheppen van

 jezelf en van je leven in de materiële dimensie. Iedere cel en ieder orgaan staan in connectie met Aardse, 

Kosmische en Goddelijke krachten. Naarmate jij allerlei beperkende factoren oplost, komen deze

Goddelijke krachten meer in beweging om zich in je vier lichamen en in je leven te manifesteren. 


Deze vernieuwende krachten zijn verankerd in eenheidsbewustzijn. Jouw vier Aardse lichamen worden daardoor herschapen

vanuit hogere niveaus van eenheid. Daardoor wordt je fysieke lichaam verjongd, flexibeler en in staat om zich voortdurend

te regenereren. Je energetisch lichaam gaat meer stralen, beschikt over een grote bron van energie en is afgestemd

met de stroom van de Natuur, van de Kosmos en van je Hogere Zelf. Je emotionele lichaam ervaart de vreugde van

het Zijn en neemt ruimte in om het Goddelijke op Aarde manifest te maken. Je psychische lichaam ziet het Goddelijke

in jezelf en in de wereld. Het schept randvoorwaarden om aan je Goddelijkheid handen en voeten op Aarde te geven.”

 

Sleutels tot zelfvernieuwing

Maria Magdalena en Jezus: “De vijf sleutels tot zelfvernieuwing zijn een uiting op Aarde van je relatie

met de Goddelijke Bron. De sleutels zijn:


1 - Het loslaten van belemmerende conditioneringen

Deze conditioneringen houden je lichamen in een dualistische en vaak met pijn geladen dynamiek. Dat uit zich ook in

een gebrekkige stofwisseling, ontstekingen, tekorten en beperkte regeneratie van je cellen en organen.

Bij het loslaten van deze conditioneringen krijgen je cellen en organen ruimte om hun volledig

potentieel te manifesteren en zich te herstellen en te herscheppen in een hogere trilling. 


null


2 - Het omarmen van de leegte

Het ervaren van leegte geeft je een directe toegang tot je Goddelijke Bron. Wanneer je bijvoorbeeld mediteert, vast en stilte

in je leven toelaat, verminder je de externe invloeden op je systeem en laat je ruimte open voor het manifesteren van

deze Bron van binnenuit. Vol zijn met allerlei prikkels van buitenaf blokkeert de werking van je innerlijk Goddelijk

potentieel en beperkt je regeneratievermogen. Bij het toestaan van leegte wordt je fysieke lichaam en je hele

Persoonlijkheid van binnenuit vernieuwd. Er ontstaat ruimte voor je Goddelijke vonk om zich op Aarde te manifesteren.

 

3 - Je zelfbeeld en je persoonlijkheid flexibel maken

Je vermogen om jezelf te transformeren in dienst van je innerlijke processen en van je relatie met de omgeving stelt je in staat

om jezelf te vernieuwen en je Persoonlijkheid in dienst van je bewustzijn op te stellen. Je leert om processen van anderen en

van de wereld niet naar je toe te trekken en ze te laten voor wat ze zijn. Op die manier besef je dat je onaantastbaar bent

in je essentie. Je Zijnsbeleving verplaatst zich vanuit je Persoonlijkheid naar je innerlijke Goddelijke Bron. Dat maakt

je minder gehecht aan verschillende aspecten van je Persoonlijkheid. Jij kunt ze gemakkelijker loslaten of

transformeren als dat aan de orde is. Deze flexibiliteit bevordert je regeneratievermogen en

het geeft aan je Goddelijke Bron de ruimte om zich op Aarde te manifesteren. 


4 - Overgave aan de ‘flow’

Door flexibeler in je Persoonlijkheid te worden en wie je van jezelf ‘moet’ zijn, krijg je de mogelijkheid om je af te stemmen met

een innerlijk niveau van eenheid in jezelf. Van binnenuit manifesteert zich een stroom van Goddelijke creatieve energie

 die vele vormen mag aannemen. Dit stelt je in staat om je af te stemmen met een hogere bewustzijnsstroom 

die bepalend is voor de gebeurtenissen op Aarde. De Aardse creaties van mensen van en voor zichzelf

en met elkaar worden begeleid vanuit een hogere dimensie van bewustzijn. Je Hogere Zelf en je

Goddelijke Bron begeleiden je Persoonlijkheid in haar of zijn ontwikkelingsprocessen. 


null

Hoe flexibeler je Persoonlijkheid is, des te beter deze zich met deze hogere niveaus van bewustzijn kan afstemmen. 

Deze niveaus zorgen voor een stroom van processen en ervaringen die je Aardse creaties vergemakkelijken. 

Door afgestemd te zijn met deze hogere niveaus ben je ook in dienst van een groot geheel.

Je daden en handelingen worden ondersteund door een ‘onzichtbare hand’ die alles ‘in de stroom’ brengt.

Jij krijgt de juiste dingen op het juiste moment aangeboden en het voelt als alle deuren voor jou worden voor jou geopend.

Je bent als water dat door rotsen stroomt. Dit komt omdat je vele belemmeringen in jezelf hebt losgelaten en

je afstemt met een natuurlijke stroom van de Natuur, de Kosmos en van je eigen Goddelijkheid.


5 - Omarmen van je Aardse leven en Aardse Goddelijkheid

Het naar voren treden van je Goddelijke potentieel kan alleen plaatsvinden in een nauwe verbinding met je Aardse incarnatie

als mens. Wanneer jij je relatie met de Aarde en je eigen Zijn van mens omarmt, stel jij je lichaam en je Persoonlijkheid in

staat om volledig zichzelf te zijn. Je mag zijn wie je bent, zonder belemmeringen. De liefde voor jezelf stroomt en

activeert je zelfvernieuwend vermogen. Op die manier kan het eenheidsbewustzijn van je Hogere Zelf en

van je Goddelijke Bron zich in een fysieke en individuele vorm op Aarde manifesteren. Je fysieke lichaam

en je Persoonlijkheid activeren hun innerlijk licht. Je lichtlichaam komt tot leven. Je vermogen tot

zelfvernieuwing is in dienst van het manifesteren van je Goddelijkheid als mens op Aarde."


Ontwaking en zelfverwezenlijking

Maria Magdalena en Jezus:   "Wij hebben zelf van dit proces genoten. Wij gaven ons over aan de rol en de functie die wij 

vanuit de Bron voor onszelf en in overeenstemming met God op Absoluut niveau voor onszelf geschapen hadden. 

Dat doen we nog steeds in een andere hoedanigheid en in een grotere vorm van beschikbaarheid.

Onze overgave bracht ons terug naar het bewust ervaren van onze Goddelijkheid. 

Met liefde en toewijding zijn we jullie van dienst bij jullie processen

van ontwaking en zelfverwezenlijking.


null

Wij bewonderen jullie voor de Goddelijke mensen die jullie zijn.

Vanuit liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

 

 null

   Het nieuwe gechannelde boek van      - Gabriela en Reint -

Het leiderschap van Maria Magdalena 

- Het ontwaken van -

de Vrouwelijke Christus

Nu te koop! Bekijk hieronder eerst de informatieve verzamelpagina over dit volstrekt unieke boek!