OPENBARING VAN MARIA MAGDALENA EN JEZUS OVER ANGSTEN EN DOODSANGSTEN IN CORONA-TIJD

OPENBARING VAN MARIA MAGDALENA EN JEZUS OVER ANGSTEN EN DOODSANGSTEN IN CORONA-TIJD

Doodsangst versus Oervertrouwen. De Corona-crisis maakt ons bewust van onze angsten. Doodsangst is in wezen een reflectie van je gevoel om afgescheiden te zijn van je Goddelijke Bron. Vertrouwen en Overgave. 

Maria Magdalena en Jezus: “Naarmate je hart zich opent, lossen je angsten op. Alleen wanneer je hart geheel open is, kun je het ervaren van angsten volledig loslaten. Deze angsten wijzen jou, zolang je ze nog nodig hebt, juist de weg naar het openen van je hart. Ze helpen jou om aandacht te geven aan aspecten van je Persoonlijkheid en van je bewustzijn waarmee je de verbinding met je Goddelijkheid nog niet bewust ervaart. Op het moment dat je ten aanzien van een bepaald Persoonlijkheids- of bewustzijnsaspect je verbinding met je Bron hebt hersteld, voel jij je angst direct oplossen.”

Diepste angsten overwonnen

Maria Magdalena en Jezus: “Wij, Maria Magdalena en Jezus, hebben onze diepste angsten in de ogen gekeken tijdens de
kruisiging van Jezus. Deze ervaring heeft ons in staat gesteld om de verbinding met onze innerlijke Bron volledig te herstellen en het bewustzijn van onze Goddelijkheid als mensen te ervaren. Alle Persoonlijkheids- en bewustzijnsaspecten als gevolg waarvan we nog de dood ervoeren als mogelijkheid van bedreiging of verdwijning van ons Goddelijke Zelf door identificatie met de fysieke dimensie, kwamen door deze kruisiging aan de oppervlakte. Dat heeft ons, ieder op een eigen manier, in staat gesteld om ons aan de kracht van ons hart over te geven en op ons eeuwige Goddelijke Zelf te vertrouwen, net zoals op het Goddelijke Zelf van de gehele mensheid.”

Wil je de gehele inzichtgevende openbaring lezen? Klik dan hier!

Reactie plaatsen