Openbaring van Jezus 

over de relatie van zijn geboorte en wedergeboorte 

en het belang daarvan voor de mensheid

In je fysieke lichaam is jouw innerlijk licht aanwezig. Wanneer jij in de loop van je leven

je hart opent en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf ontwikkelt, komt je innerlijk licht tevoorschijn. 

Dit is in wezen je tweede geboorte in het licht


Jezus: “Lieve mensen, jullie zijn bij elkaar gekomen om Kerst  2020 te vieren en om stil te staan bij het proces van mijn geboorte

en wedergeboorte in een lichtlichaam na mijn kruisiging. Tijdens mijn laatste leven op Aarde heb ik een reis afgelegd vanuit het licht naar de materie en dan terug naar het licht. Deze overgang tussen licht en materie geeft ook de essentie weer van mijn 

missie voor het doen ontwaken van het Christusbewustzijn en het activeren van de Goddelijkheid van de mens."Je tweede geboorte in het licht

Jezus: "Mijn missie, die ook de missie van mijn geliefde Maria Magdalena is, wordt bezield vanuit onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde is de sleutel die de overgang van materie naar licht in de mens mogelijk maakt. Het Christusbewustzijn

is de onvoorwaardelijke liefde die ontstaat als jullie de weg naar eenheid terugvinden door de dualiteit van goed en kwaad

 in je leven als mens heen. Het doen ontwaken van de Christus in je hart vormt de basis voor het ervaren van 

je Goddelijkheid als man of vrouw. 


Daarom ben ik vanuit liefde naar de wereld gekomen en het verdiepen van deze liefde heeft mij in staat gesteld om mijn fysieke lichaam, na mijn kruisiging, in licht over te laten gaan. Wanneer jullie geboren worden, vormt je bewustzijn een fysiek lichaam.

Zo ontstaan ook je energetische, emotionele en psychische lichamen die jou als individu in staat stellen een vorm, een Persoonlijkheid, op Aarde aan te nemen. In je fysieke lichaam is jouw innerlijk licht aanwezig. Wanneer jij in de loop van je

leven je hart opent en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf ontwikkelt, komt je innerlijk licht tevoorschijn. Dit is in wezen 

je tweede geboorte in het licht.”

 

Mijn geboorte

Jezus: “Mijn geboorte als Jezus werd door mijn lieve ouders, Maria en Jozef, mogelijk gemaakt. In het bijzonder mijn moeder Maria

heeft mij negen maanden in haar licht gedragen. In haar baarmoeder, omgeven door haar onvoorwaardelijke liefde, heb ik aan

mijn fysieke lichaam, vanuit licht vorm kunnen geven. Dit licht zou later vrijkomen, naarmate ik tijdens mijn leven verder mijn

hart opende naar mijn eigen onvoorwaardelijke liefde.

Bij mijn geboorte nam ik de intentie naar de fysieke dimensie mee om, samen met Maria Magdalena, een instrument te zijn voor

het ontwaken van het Christusbewustzijn in mijzelf, in ons, en in de mensheid. De onvoorwaardelijke liefde die tijdens deze levensweg  in mijn hart groeide, heeft mijn innerlijk licht geactiveerd. Gesteund door mijn ouders en leermeesters in mijn kinderjaren, en door de Aartsengelen Gabriel, Michael, Uriel en Rafael en de Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens gedurende mijn Aardse leven als Jezus, heb ik dit proces volbracht.”

 

Mijn wedergeboorte

Jezus: Mijn vier Aardse lichamen hebben aan mijn Aardse identiteit vormgegeven. Door mijn levenservaringen als mens heb ik

een liefdesweg bewandeld waarop al mijn ervaringen via deze lichamen, van dualiteit naar eenheid zijn gebracht. Dit heeft mij

in staat gesteld om het Christusbewustzijn in mij te doen ontwaken. Dit ontwaken vormde de basis voor mijn wedergeboorte.

Tijdens het laatste stadium van mijn kruisiging heb ik het goede en het kwade volledig tot eenheid in mijn hart kunnen brengen. Deze ultieme vorm van onvoorwaardelijke liefde voor mijzelf, de mensen en de Aarde, heeft na mijn overlijden het licht in mijn lichaam geactiveerd, waardoor al mijn cellen, moleculen, atomen en organen in licht zijn overgegaan. De levensthema’s 

waar zij voor stonden zijn in mijn Zijn opgenomen. Zo zijn ze deel van het eenheidsveld gaan uitmaken. Mijn

wederopstanding is door Maria Magdalena, energetisch vanuit haar baarmoeder, gedragen. Zo hebben we 

samen  mijn wederopstanding mogelijk gemaakt.


Zowel mijn geboorte in de fysieke dimensie als mijn wedergeboorte in een lichtlichaam zijn door liefdevolle en onvoorwaardelijke vrouwen ondersteund. Mijn moeder Maria en mijn geliefde, Maria Magdalena, zijn er aan het begin en aan het einde van mijn menselijk leven voor mij geweest. Ik eer ze en dank ze in diepe liefde voor hun toewijding en draagkracht bij het doen ontwaken van het Christusbewustzijn in mijzelf en voor de mensheid. Maria Magdalena, als de vrouwelijke Christus, heeft hierbij een

aan mij volkomen gelijkwaardige rol gespeeld."


Activatie van je innerlijk licht 

Jezus: "Jullie zijn naar deze wereld gekomen om als mensen onvoorwaardelijke liefde in je hart te ontwikkelen. Laat deze liefde jou stimuleren tot het activeren van je innerlijk licht, het doen ontwaken van het Christusbewustzijn in je hart en het omarmen van je Goddelijkheid als mens. Maria Magdalena en ik zegenen jullie hiervoor! In liefde, Jezus, samen met Maria Magdalena.”


Activeer je innerlijk licht met 

het nieuwe opzienbarende boek van Gabriela en Reint

- Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam - 

Voor cursussen, workshops, lezingen en reizen ga je naar www.mariamagdalenaenjezus.nl

Voor alle gechannelde Maria Magdalena en Jezus-boeken ga je naar www.followyourheartpublishing.nl

Voor alle gechannelde Maria Magdalena en Jezus e-books ga je naar www,mariamagdalenaenjezus-ebooks.shop