Openbaring over de openingen als gevolg van het aan de kaak stellen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Een groot minderwaardigheidsgevoel dat men zo gecamoufleerd probeert te houden

De manier waarop de man de vrouw benadert, wordt bepaald door de mate van het openen van zijn hart.

null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, we nemen van de gelegenheid gebruik om over een bijzonder proces te reflecteren

dat zich nu in Nederland, maar ook wereldwijd, aan het voltrekken is. Dit proces is in beweging gekomen door het aan de

kaak stellen van ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ van in het bijzonder mannen. Dit heeft met het laten horen van

de stem van de vrouw te maken, om haar eer te herstellen en haar ruimte te claimen in een wereld waarin

de stem van het mannelijke oververtegenwoordigd is. De huidige tijden vragen om het

hervinden van de balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Dit is noodzakelijk om

de mensheid en de Aarde te helen en om een nieuw functioneren van de samenleving zich te laten ontvouwen.”


Respect voor het vrouwelijk lichaam

Maria Magdalena en Jezus: “Om deze balans te herstellen, is het nodig om de stem van het vrouwelijke helder te laten klinken. Deze stem vraagt nu om respect en erkenning. Respect voor wat het vrouwelijke betekent en voor hetgeen de vrouw te

vertellen heeft en erkenning voor haar bestaansrecht. Dit begint bij het respect voor en de waardering van het vrouwelijk

lichaam. Dit lichaam, van waaruit ieder mens op Aarde geboren is, draagt een poort naar de spirituele dimensie

met zich mee.De baarmoeder, ondersteund door de overige vrouwelijke geslachtsorganen, fungeert als een

poort voor de Ziel om een nieuw babylichaam op te bouwen en een dimensieovergang te realiseren. De

eileiders bieden een basis voor de verwekking, waarbij Hemel en Aarde bij elkaar komen en de

Goddelijke vonk een nieuw leven mogelijk maakt. De borsten van de moeder zullen, na

de geboorte, een bron van voeding en liefde voor de pasgeborene zijn.

Al met al is het vrouwelijk lichaam een drager van de relatie van

de mens met God en met de eigen spirituele aard.”


null

Zijn eigen relatie met het vrouwelijke in zichzelf

Maria Magdalena en Jezus: “Mannen, als ze in balans en in hun hart zijn, hebben de taak om de vrouw te eren en te beschermen, haar te respecteren en, in verschillende soorten relaties, lief te hebben.De manier waarop de man de vrouw benadert,

wordt bepaald door de mate van het openen van zijn hart. Het weerspiegelt zijn eigen relatie met het vrouwelijke in

zichzelf en met God als geheel. Deze houding reflecteert in hoeverre deze man bereid is om zijn eigen

fysieke en spirituele oorsprong te eren en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn mannelijkheid.”


Machtsmisbruik, intimidatie en bedreiging

Maria Magdalena en Jezus: “Er zijn de laatste tijd openingen in de samenleving geweest waarbij vrouwen hun stem hebben

laten horen over seksuele intimidatie door mannen. Deze mannen zijn over grenzen heengegaan en beschouwen vrouwen

als een onbezield object waar ze zomaar over kunnen beschikken om hun seksuele lusten te bevredigen en hun

mannelijke identiteit te bevestigen. Dat doen ze door middel van machtsmisbruik, intimidatie en bedreiging.

Op die manier gedragen ze zich in wezen als onderontwikkelde pubers, die geen idee hebben wat een vrouw

werkelijk is. Ze stelen een seksueel contact met haar op een manier die de eigen zelfveroordeling van de man reflecteert.


Mannen die op deze wijze een vrouw benaderen, hebben een laag gevoel van eigenwaarde. De respectloze manier waarop ze

aan seksuele voldoening willen komen, laat zien hoe beperkt hun eigen zelfbeeld als mannen is. Zo fungeert seksuele

intimidatie als compensatiegedrag voor een groot minderwaardigheidsgevoel dat men op die manier probeert

gecamoufleerd te houden. Deze relatie van mannen met zichzelf is ook terug te zien in de manier waarop

Moeder Aarde door hen behandeld wordt. De exploitatie van de natuur en van de Aardse bronnen laat

hetzelfde roekeloze en respectloze gedrag zien als met het vrouwelijk lichaam wordt omgegaan.


null

De man die een vrouw ongewenst seksueel benadert, gedraagt zich als een kind dat een onvoorwaardelijke beschikbaarheid

van zijn moeder voor het vervullen van zijn behoeften verwacht. Daarbij ontbreekt een houding van gelijkwaardigheid

zoals een volwassen man verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag dient te nemen.”

 

De rol en de stem van de vrouw

Maria Magdalena en Jezus: “Door de eeuwen heen hebben vrouwen disrespectvol gedrag van mannen ondergaan en vaak getolereerd. Hun ongelijke positie in de samenleving maakte het hen moeilijk om voor hun eigen rechten op te komen

en grenzen te trekken. Ze hebben eerst deze rechten moeten veroveren, voordat ze in de positie kwamen om openlijk

voor zichzelf en voor hun eigenwaarde als vrouw op te komen. In grote gebieden van de wereld is de vrouw zo meer

en meer voor zichzelf opgestaan. De tijd is nu gekomen om je stem al vrouw volop te laten horen. Deze stem

heeft scheppingskracht en bezieling. Het zal de weg naar eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde

voor de mensheid begeleiden. Om je stem te vinden, mag jij je als vrouw laten ondersteunen door je

verbinding met de natuur, met de Vrouwelijke Christus en met je Goddelijke Bron. Die zijn ook in de

verankering met je baarmoeder terug te vinden. De liefdeskracht van de natuur, van de

Vrouwelijke Christus en van de Goddelijke Bron dragen jullie als vrouwen en ze

brengen jullie in contact met je innerlijke kracht en met je eigen Goddelijkheid.”


null

De overgang naar een Nieuwe Wereld

Maria Magdalena en Jezus: “De huidige beweging om jullie stem als vrouwen te laten horen, maakt deel uit van de overgang

naar een Nieuwe Wereld. Zonder deze stem kan een Nieuwe Wereld niet opgebouwd worden. Je bewustzijn als vrouw

voegt het holistisch element toe dat hiervoor nodig is om de balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke te herstellen.

Jullie vrouwen gaan door een proces heen om het vertrouwen in jezelf te herstellen en je eigenwaarde te omarmen. Dit

zorgt voor een verfijning en verhoging van je bewustzijn. Tegelijkertijd brengt deze groei het collectieve bewustzijn

op een hoger niveau. Deze ontwikkeling is nodig voor onder meer het herontdekken van duurzame energiebronnen,

het gezond maken van de voedselproductie en consumptie, het leren van dieren en planten, het met

elkaar in vrede leven en het schoonmaken en herstellen van de natuur in alle opzichten.”


Nieuwe dimensies van harmonie

Maria Magdalena en Jezus: “Het gaan staan door en voor het vrouwelijke zal harmonie, vrede, geluk en vervulling in de samenleving en op de planeet doen ontstaan. In het bijzonder zal de samenwerking en eenwording van het vrouwelijke

en het mannelijke nieuwe dimensies van harmonie doen aannemen. Deze zullen een basis vormen voor liefde in de hele wereld!


Wij, Maria Magdalena en Jezus, staan voor de eenheid en coöperatie tussen de Vrouwelijke en de Mannelijke Christus voor de

mensheid en in de wereld. Mogen deze liefdeskrachten, die wij voor jullie vertegenwoordigen, jullie inspireren om met

waardering en respect voor elkaar te leven en het bestaansrecht van alle vormen van menselijk geslacht in je hart te omarmen!


null

Vanuit onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbriefNu te koop
het nieuwe boek

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde