arrow_drop_up arrow_drop_downOpenbaring van Maria Magdalena en Jezus

voor de Wereldmeditatie van 21-12-2020


De overgang van Vissentijdperk

naar Watermantijdperk


Saturnus en Jupiter scheppen een Kosmische opening

We bevinden ons in een tijd van grote veranderingen. Het coronavirus en de daarbij horende maatschappelijke

 processen creëren veel onrust en vervreemding in de wereld. Mensen staan steeds sneller tegenover elkaar.
De samenleving is op zoek naar  harmonie en nieuwe omgangsvormen  om ons te ontplooien en tot 

realisatie te komen. Mensen grijpen vaak naar dualistische oplossingen die het conflict

 uiteindelijk versterken. Het is nodig om een positieve impuls in ons systeem te

 brengen om onze trilling en die van onze omgeving te verhogen.


null


 Tegelijkertijd vindt er in deze tijd een Kosmische opening plaats die het Watermantijdperk verder activeert. 

Elke 2500 jaar start een nieuw Kosmisch tijdperk voor de Aarde. We sluiten het Vissen-tijdperk af en treden 

het Waterman-tijdperk binnen. De planeten Saturnus en Jupiter markeren dit gebeuren door bij elkaar 

op nul graden Waterman te komen. Beide planeten vertegenwoordigen maatschappelijke 

en sociale krachten met tegenovergestelde en samenwerkende eigenschappen. 

Ze beïnvloeden ook ons lichaam, emoties, overtuigingen en spirituele lagen.

Voornamelijk het loslaten van slachtoffer- en daderpatronen en het omarmen

van onze scheppingskracht zullen in deze nieuwe tijd naar voren komen.

De kracht van Waterman nodigt ons uit om vanuit ons hart te leven,

in liefde en gelijkwaardigheid met alles wat is en in harmonie met Hemel en Aarde.


null


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, het verlangen naar rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, liefde en eenheids-

bewustzijn leeft in jullie. Jullie vragen je mogelijk af wat ervoor nodig is om deze waarden op Aarde ingang te doen vinden. Het ‘Watermantijdperk’ brengt de belofte van integratie van deze waarden met zich mee. In de wereldmeditatie die jullie vandaag houden, scheppen jullie met zijn allen een energieveld dat de waarden van dit tijdperk sneller op Aarde werkzaam laat zijn.”

 

Het is jullie uitdaging

Maria Magdalena en Jezus: “De Kosmische constellaties zijn een reflectie van de innerlijke processen van de mens. 

Het is jullie huidige uitdaging om het Watermantijdperk in je bewustzijn, individueel en collectief, te activeren. Deze 

meditatie helpt jullie om de waarden van Aquarius in het collectieve bewustzijn van de mens te doen ontwaken. De 

spirituele waarden en normen die bij dit tijdperk horen, ontstaan niet van de ene dag op de ander. Ze dienen

 te worden gekoesterd en toegepast in de praktijk. Het is allereerst in jullie bewustzijn waar Waterman mag 

ontwaken. In de keuzes die jullie maken, in jullie gevoelens en gedachten en door middel van jullie 

handelingen manifesteren deze waarden zich in je dagelijks leven. Op die manier geven jullie 

zelf vorm aan de energie van dit langverwachte tijdperk. 


null


Hoe kun je meer gelijkwaardigheid, creativiteit, zelfexpressie, eerlijkheid in je communicatie, vertrouwen, verbroedering en verzustering in je leven en in de wereld brengen? Welke blokkades kun je oplossen of belemmerende overtuigingen kun je loslaten en transformeren om vorm aan deze waarden in je bewustzijn en in je leven te geven?

Het Watermantijdperk begint bij jezelf. Is vandaag daar voor jou het juiste moment voor? 


Aangezien een belangrijke waarde van Aquarius het handelen vanuit de rol van ‘Schepper’ en het loslaten van de

‘slachtoffer- en daderrollen’ is, kun je beginnen door je leven vanuit het hart te creëren. Het uitstralen van 

en handelen vanuit liefde en gelijkwaardigheid, en ook indien nodig het stellen van grenzen, zal meer 

helderheid in je leven brengen en ruimte maken voor een hogere trilling en een breder bewustzijn.”


null

 

Heling in de huidige tijd 

Maria Magdalena en Jezus: “In deze tijd van grote tegenstrijdigheden in de wereld is het noodzakelijker dan ooit om een 

brug te leggen tussen polariserende partijen. Individuele mensen en groepen hebben moeite om naar elkaar te 

luisteren, elkaar te begrijpen en te vertrouwen. De Waterman-waarden kunnen hierbij een rol spelen. 

Deze waarden  gaan pas effect hebben wanneer ze gedragen worden door het hart, het bewustzijn

 en de liefdevolle intentie van betrokken mensen. Als deze waarden handen en voeten krijgen

in de concrete wereldthema’s, zullen ze zich gaan Aarden en manifesteren in de huidige samenleving.”


Jullie eigen toewijding 

Maria Magdalena en Jezus: “Het is niet een bestaande Hemelse constellatie die bepaalt of Waterman in de huidige generaties ontwaakt. Het is jullie eigen toewijding in het activeren van deze waarden in je eigen bewustzijn en de vastberadenheid 

om ze uit te dragen die een golf van groei en ontwikkeling zal ontketenen. Het verhogen van de trilling 

van de mensheid zal hierdoor worden bevorderd.


null


De meditatie draagt bij aan dit proces. Deze sluit aan bij het activeren van het eenheidsveld dat het coronavirus in gang

heeft gezet. Door de wereldpandemie is de waarde ‘Wij zijn één’  voorgoed in het collectieve bewustzijn van de mensheid genesteld. Dit is een essentieel fundament waarop met de waarden van het Watermantijdperk een hogere

beschaving kan worden gebouwd, waarbij mens en natuur in balans zijn. 


Wij, Maria Magdalena en Jezus,

zegenen jullie in deze transformerende fase die een opening naar een hoger bewustzijn biedt!

In zuster- en broederschap,

Maria Magdalena en Jezus.”


Het Wereldmeditatie-programma

Wil je het meditatieprogramma beluisteren en bekijken? Klik dan hier!

null

Nu te koop! 

Het leiderschap van Maria Magdalena - Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Het 14e gechannelde boek van Gabriela en Reint Gaastra=Levin

in samenwerking met Maria Magdalena!