Openbaring van Maria Magdalena en Jezus


Het binnentreden van het Waterman-tijdperk


  null

Saturnus en Jupiter hebben een Kosmische opening geschapen


We bevinden ons in een tijd van grote veranderingen. Het Coronavirus, de huidige maatschappelijke

 processen en de Russisch-Oekrainese oorlog creëren onrust, angst en vervreemding in de wereld. Mensen staan steeds sneller tegenover elkaar. De samenleving is dan ook op zoek naar harmonie en nieuwe waarden en omgangsvormen om de mens tot ontplooiing en tot zelfverwezenlijking te doen komen. Mensen grijpen nu echter nog te vaak naar dualistische oplossingen,

die het conflict uiteindelijk versterken. Het is nodig om positieve impulsen in ons omgangssysteem te brengen,

solidariteit en gelijkwaardigheid te bevorderen om onze trilling en die van onze omgeving te verhogen.


null

 Parallel vindt er in deze tijd ook een Kosmische opening plaats die het Watermantijdperk activeert. 

Elke 2500 jaar start een nieuw Kosmisch tijdperk voor de Aarde. We hebben in deze periode van de mensheid op Aarde

het Vissen-tijdperk afgesloten en zijn inmiddels het Waterman-tijdperk binnengetreden. De planeten Saturnus en Jupiter

markeerden dit gebeuren door bij elkaar op nul graden Waterman te komen. Beide planeten vertegenwoordigen

maatschappelijke en sociale krachten met tegengestelde en samenwerkende eigenschappen. 

Ze beïnvloeden ook ons lichaam, onze emoties, overtuigingen en spirituele lagen.

Voornamelijk het loslaten van slachtoffer- en daderpatronen en het omarmen

van onze scheppingskracht zullen in deze Nieuwe Tijd naar voren komen.

De kracht van Waterman nodigt ons uit om vanuit ons hart te leven,

in liefde en gelijkwaardigheid met alles wat is

en in harmonie met Hemel en Aarde.


null

Maria Magdalena en Jezus:  "Lieve mensen, het verlangen naar rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, liefde en eenheids-

bewustzijn leeft in jullie. Jullie vragen je mogelijk af wat ervoor nodig is om deze waarden op Aarde ingang te

doen vinden. Het huidige Watermantijdperk brengt uiteindelijk de belofte van integratie van deze waarden met

zich mee. Door bijvoorbeeld regelmatig alleen en gezamenlijk te mediteren, scheppen jullie een

energieveld dat de waarden van dit tijdperk sneller op Aarde werkzaam laat zijn.”

 

Het is jullie uitdaging

Maria Magdalena en Jezus: “De Kosmische constellaties zijn een reflectie van de innerlijke processen van de mens. 

Het is jullie huidige uitdaging om het Watermantijdperk in je bewustzijn, individueel en collectief, te activeren.

Meditatie, gebed, bezinning en een groeiend bewustzijn helpen jullie om de waarden van Aquarius

in het collectieve bewustzijn van de mens te doen ontwaken. De spirituele waarden en normen

die bij dit tijdperk horen, ontstaan niet van de ene dag op de ander. Ze dienen te

worden gekoesterd en toegepast in de praktijk." 


In jullie bewustzijn ontwaken

Maria Magdalena en Jezus: “Het is allereerst in jullie bewustzijn waar 

Waterman mag ontwaken. In de keuzes die jullie maken, in jullie gevoelens en

gedachten en door middel van jullie handelingen manifesteren deze

waarden zich in je dagelijks leven. Op die manier geven jullie zelf

vorm aan de energie van dit langverwachte tijdperk. 


null

Hoe kun je meer gelijkwaardigheid, creativiteit, zelfexpressie, eerlijkheid in je communicatie, vertrouwen, verbroedering en verzustering in je leven en in de wereld brengen? Welke blokkades kun je oplossen of belemmerende overtuigingen

kun je loslaten en transformeren om vorm aan deze waarden in je bewustzijn en in je leven te geven?

Het Watermantijdperk begint bij jezelf. Is vandaag daar voor jou het juiste moment voor? 


Aangezien een belangrijke waarde van Aquarius het handelen vanuit de rol van ‘Schepper’ en het loslaten van de

‘slachtoffer- en daderrollen’ is, kun je beginnen door je leven vanuit het hart te creëren. Het uitstralen van 

en handelen vanuit liefde en gelijkwaardigheid, en ook indien nodig het stellen van grenzen, zal meer 

helderheid in je leven brengen en ruimte maken voor een hogere trilling en een groter bewustzijn.”


null 

Heling in de huidige tijd 

Maria Magdalena en Jezus: “In deze tijd van grote tegenstrijdigheden in de wereld is het noodzakelijker dan ooit om een 

brug te slaan tussen polariserende partijen. Individuele mensen en groepen hebben moeite om naar elkaar te 

luisteren, elkaar te begrijpen en te vertrouwen. De Waterman-waarden kunnen hierbij een rol spelen. 

Deze waarden gaan echter pas effect hebben wanneer ze gedragen worden door het hart, het bewustzijn

 en de liefdevolle intentie van de betrokken mensen. Als deze waarden handen en voeten krijgen

in de concrete wereldthema’s, zullen ze zich gaan Aarden en manifesteren in de huidige samenleving.”


Jullie eigen toewijding 

Maria Magdalena en Jezus: “Het is niet een bestaande Hemelse constellatie die bepaalt of Waterman in de huidige generaties ontwaakt. Het is jullie eigen toewijding in het activeren van deze waarden in je eigen bewustzijn en de vastberadenheid 

om ze uit te dragen, die een golf van groei en ontwikkeling zal ontketenen. Het verhogen van de trilling 

van de mensheid zal hierdoor worden bevorderd. Dit alles sluit aan bij het activeren van het

eenheidsveld dat het Corona-virus op gang heeft gebracht. Door de Corona-periode

is door de gebleken onderlinge afhankelijkheid de waarde ‘Wij zijn één’  

voorgoed in het collectieve bewustzijn van de mensheid genesteld.

Dit is een essentieel fundament waarop met de waarden van

het Watermantijdperk een hogere beschaving kan worden

gebouwd, waarbij mens en natuur in balans zijn. 


Wij, Maria Magdalena en Jezus,

zegenen jullie in deze transformerende fase die een opening naar een hoger bewustzijn biedt!

In zuster- en broederschap,

Maria Magdalena en Jezus.”

null

Ga je met ons mee naar

Zuid-Frankrijk zomer 2022?

Er zijn twee Maria Magdalena en Jezus-
Zomerworkshops in de Pyreneeën. Je kunt kiezen!

Lezen over de stichting van

de Maria Magdalena-gemeenschap in Frankrijk?

 

Het leiderschap van Maria Magdalena - Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Het 14e gechannelde boek van Gabriela en Reint Gaastra=Levin

in samenwerking met Maria Magdalena!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief