De strijd tussen de van buiten komende                               elektromagnetische velden                     en je eigen Goddelijk energetisch netwerk 

                   Openbaring en oefening van                 Maria Magdalena en Jezus 

Jullie zijn veel meer dan elektromagnetische velden!


null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie leven in een bijzondere tijd met veel transformaties, mogelijkheden,

uitdagingen en dreigingen. Een van de thema’s die zich nu nadrukkelijk aandient, is het gezond en heel houden

van jullie energetische stelsel in en om je vier Aardse lichamen heen, je fysieke, energetische,

emotionele en psychische lichamen. Tezamen vormen deze lichamen jouw persoonlijkheid op Aarde. 


Jullie zijn hoogenergetische multidimensionale wezens. Dat wil zeggen dat energie een verbindende schakel vormt

tussen materie en bewustzijn, maar ook dat jullie op dertien bewustzijnsdimensies, zoals de dimensie van je

Hogere Zelf, tegelijk aanwezig en actief zijn. Je bewustzijn is echter meestal gericht op de vier hierboven

genoemde Aardse lichaamsdimensies die om jouw primaire aandacht in je dagelijks leven vragen. 


null

Door de aandacht voornamelijk op de vier lichamen van je Aardse bestaan te richten, heb je minder goed in de gaten waar

je ziel en je hogere bewustzijnslichamen mee bezig zijn. De processen van deze bewustzijnsdimensies van jou zijn

veelal moeilijker te doorgronden en te integreren voor je menselijke bewustzijn. Echter, nu wordt er een beroep op

je gedaan om je visie op hoe je als mens volledig in elkaar zit, waaruit je bestaat, wie je in zijn geheel bent,

uit te breiden. We nodigen jou uit je zelfkennis en zelfbewustzijn over wie je in essentie bent te

vergroten om zo de soevereiniteit over je menszijn te vergroten en te behouden.”

(Zie ‘De Maria Magdalena Code I, II en III®)

 

EMF’s en supermensen

Maria Magdalena  en Jezus:  “Je energetische anatomie en systeem worden namelijk geraakt en aangetast door wat

jullie elektromagnetische velden of EMF’s noemen. Deze velden breiden zich door technologische ontwikkelingen

steeds verder uit in de samenleving en tasten, vaak ongezien, het leven op Aarde op alle niveaus aan.

Veel informatie en straling wordt in jouw directe omgeving gedeeld zonder dat jij dat weet

en zonder dat jij je bewust bent wat de impact daarvan op jouw entiteit is.

 

Er is een proces gaande waarbij, in plaats van dat de technologie de mens dient, de mens de technologie gaat dienen.

Nogal wat mensen zijn bewust bezig om het menselijk lichaam en bewustzijn te laten versmelten met elektromagnetische-

en digitale vormen. De mens zou één moeten worden met digitale apparatuur en met een netwerk van

elektromagnetische informatie, informatie die de intelligentie en vermogens van de mens theoretisch zou

vergroten en versterken tot een supermens. De vraag is echter: hoeveel mens blijft er echter in zo’n supermens over?


null

Op dit moment wordt er door middel van bijvoorbeeld een sterk groeiend aantal satellieten en 5G-masten een krachtig elektromagnetisch netwerk rondom en op de Aarde gelegd. Door dit netwerk stroomt een gigantische hoeveelheid

informatie en prikkels heen, die invloed heeft op het eigen persoonlijk energetisch netwerk van je

vier Aardse lichamen. Veel mensen hebben moeite om deze interactie te verwerken

en ontwikkelen ziektes, energetische verstoringen en andere disbalansen.”

 

Misvormd spiegelbeeld

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie zoeken op deze planeet een activatie en herontdekking van je Goddelijkheid als mens

en van de onvoorwaardelijke liefde van je hart. Om je eigen Goddelijkheid te herontdekken, zoeken jullie jezelf eerst

in de wereld om je heen. Alles om jou heen vormt een spiegel waarin je naar jezelf kunt kijken en jezelf terug

kunt vinden. Dit helpt jou om je Godzijn ook op Aarde te herkennen.


De spiegel die het netwerk van elektromagnetische velden jullie voorhoudt over wie jullie zijn, is evenwel beperkt

en misvormd. Jullie zijn veel meer dan elektromagnetische objecten. Velen van jullie herkennen zich daarom

niet in het toekomstbeeld dat dit perspectief jullie aanbiedt. De kracht van je hart is hierin immers

niet vertegenwoordigd. De essentie van het menszijn wordt duidelijk niet begrepen.”


null

 

Verstrengeld in de digitalisatie van het eigen bewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: “Als jij in deze tijden van toenemende digitalisering, en dus in contact met steeds hogere stralingsfrequenties, een verbinding met je essentie probeert te maken, kun je een verstoord beeld van jezelf krijgen.

Je kunt je eenzaam of leeg voelen en op den duur niet meer goed weten wie je eigenlijk bent.


De elektromagnetische golven, die dragers zijn van draadloze digitale informatie, hebben een uitnodigend karakter op

je atomen, cellen en DNA en op je algehele bewustzijn. De elektromagnetische golven roepen deze kenmerkende

dragers van jouw identiteit op om zich op de aangeboden informatie en het mensbeeld van een hybride mens

af te stemmen. Dan dreigt de creatie van een mens die verstrengeld is geraakt in de digitalisatie van het eigen bewustzijn.

En deze ontwikkeling beïnvloedt ook jouw DNA, zowel op een directe manier als via jouw bewustzijn en levensstijl.” 


null


Hoe blijf je bij jezelf in een tijd waarin de toenemende digitalisering alle gebieden van het leven overneemt?

Maria Magdalena en Jezus: “Dit nieuwe tijdperk met alle technologische ontwikkelingen biedt jullie een bijzondere uitdaging.

Meer dan ooit worden jullie geconfronteerd met het vraagstuk van wie jullie zijn en wat de aard van je menselijk bestaan is.

Het is nu bovenal nodig om het contact met je Goddelijke essentie tevoorschijn te laten komen en deze bewust in je

Aardse persoonlijkheid te integreren. Wanneer de samenleving en jouw directe omgeving steeds

minder je Goddelijkheid reflecteren, dien jij je Goddelijkheid vooral in jezelf te vinden.” 

 

Het neutraliserend effect van aandacht en intentie

Maria Magdalena en Jezus: “Naast de maatregelen die je kunt nemen om jezelf te beschermen tegen de directe invloed

van de elektromagnetische velden, willen we jullie attenderen op het effect op je vier Aardse lichamen

dat te maken heeft met je aandacht en intentie. 


Je eigen bewustzijn verbindt zich met de Aardse dimensie door middel van aandacht, focus en intentie. Deze aspecten

van je individueel bewustzijn leggen een band tussen jezelf en de omgeving. Via deze band kun je, door middel

van het type aandacht, de scherpte van je focus en de kwaliteit en inhoud van je intentie, bepalen

wat je met je omgeving uitwisselt en wat voor effect dat op je heeft. 


In verband met de elektromagnetische informatie en straling, zal de mate van afhankelijkheid van, blootstelling aan

en verstrengeling met deze golven de invloed van hen op je welzijn en bewustzijn bepalen. Hoe meer jij je erin

verliest, des te groter het effect op je systeem. Hoe meer je de connectie met je hart, met je eigen bewustzijn

en met je Goddelijke Bron koestert, des te minder de hybride blauwdruk tot je doordringt en des te meer

jij de verbinding met je eigen Goddelijkheid behoudt. Het is een deel van je bewustzijnsontwikkeling

als mens op Aarde om dit alles voor jezelf te onderzoeken en bewust je eigen keuzes hierin te maken.” 


null

 

Oefening om onderscheid te maken

Maria Magdalena en Jezus: “Om jou een onderscheid te helpen maken tussen je connectie met je eigen Goddelijk bewustzijn

en het effect van het netwerk van elektromagnetische data en straling om je heen, bieden we jou de volgende oefening aan:


 • Ga met je aandacht naar jezelf en voel hoe het met je is
 • Maak contact met het fijnzinnige netwerk van energie en bewustzijn dat door middel van ontelbare kanalen door al je vier Aardse lichamen stroomt
 • Adem in en uit en voel hoe je energie en bewustzijn zich door dit netwerk bewegen
 • Ga met je aandacht naar je voetzolen en laat twee dikke wortels de Aarde in gaan en zich verankeren in de kern van de Aarde
 • Maak via deze wortels contact met je Goddelijke Bron in de kern van de Aarde
 • Ontvang de onvoorwaardelijke liefde van deze Bron
 • Ga met je aandacht naar je kruin en voel de connectie met je Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God
 • Ontvang via een bundel van licht door je kruin heen de onvoorwaardelijke liefde van deze Bron
 • Laat de liefde van beide Bronnen bij elkaar komen in je hart, in al je cellen en op alle niveaus van je bewustzijn
 • Laat de liefde van beide Bronnen zich in je hart nestelen 
 • Laat de liefde van je hart en van je Bronnen door je hele fijnzinnige netwerk van energie en bewustzijn stromen door je fysieke, energetische, emotionele en psychische lichamen heen
 • Adem in en uit en voel wat dit met je doet
 • Voel hoe dit netwerk je Goddelijkheid bevestigt en je verbinding met de Aarde versterkt

 

 • Word je bewust van het elektromagnetische netwerk in de buitenwereld
 • Realiseer je dat door dit netwerk veel informatie stroomt die niet voor jou bedoeld is
 • Blijf in contact met jezelf en met je eigen energie en laat deze informatie en deze elektromagnetische digitale energie aan jou voorbijgaan
 • Word je bewust van beide systemen en hoe ze wezenlijk anders zijn, naast elkaar bestaan en in een andere trilling functioneren
 • Realiseer je dat het je eigen keuze is om verbinding te maken of te verbreken met het elektromagnetische digitale netwerk
 • Voel hoe het voelt om de verbinding met de stroom van het digitale netwerk te maken, maar ook om die te doorbreken
 • Adem in en uit en voel hoe dit voelt

 

 • Draai je om en activeer je connectie met je hart, met je Goddelijke Bronnen in Hemel en Aarde en met je eigen fijnzinnige energienetwerk
 • Ga met je aandacht naar de natuur
 • Word je ervan bewust dat hetzelfde fijnzinnige energie- en bewustzijnsnetwerk ook in de natuur aanwezig is, bij alle dieren, planten, mineralen, landschappen en natuurwezens
 • Maak een connectie met dit netwerk in de natuur
 • Voel de liefde en eenheid met de natuur en met al haar wezens
 • Adem in en uit en voel hoe dit voelt
 • Geniet ervan!

null 


De natuur als Bron van informatie en bewustwording

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie zijn gewend om het digitale netwerk te raadplegen voor allerlei soorten informatie.

Dit netwerk is een poging om de veel omvattende en veelzijdige informatie en bewustzijnsbron van de natuur en

de Schepping te kopiëren. Internet is evenwel een beperkte weerspiegeling van de Akasha-registers en van

de gigantische inzichtenbron die het Goddelijke eenheidsveld van de natuur en de Schepping vormt. Het is

jullie recht, als deelnemers aan dit Goddelijk eenheidsveld, om je je daar bewust mee te verbinden en het

te raadplegen. De enige voorwaarde is dat je het vanuit het hart en met respect doet. Dit eenheidsveld

is namelijk alleen toegankelijk als je het vanuit de liefde van je hart en met een liefdevolle intentie

om raad vraagt. Neem de tijd om je bewust met dit veld te verbinden en het te verkennen.

Er zal letterlijk en figuurlijk een wereld voor je opengaan!


We zegenen jullie in dit proces!

Met onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

null

Nu verkrijgbaar!

De herdruk van Maria Magdalena en Jezus - Deel 1:

Zij vertellen zelf over

hun leven, hun liefde

en hun missie!