Openbaring van Maria Magdalena en Jezus

over het belang van een goed functionerende democratie voor de innerlijke groei van de mens

Samen scheppen opent je hart naar nieuwe niveaus van liefde en eenheid

null

Maria Magdalena en Jezus: Lieve mensen, we willen met jullie van gedachten wisselen over het belang en de waarde van democratie als model voor het besturen van een land of gemeenschap.


Jullie hebben als mensen gekozen om een pad op Aarde te bewandelen, het pad van het herontdekken van God in jezelf en

in de wereld. Het activeren van je eigen Goddelijkheid, en het vanuit deze grondhouding in de wereld handelen, is datgene

waar jouw bewustzijnsontwikkeling om draait. In dit proces is het innemen van je eigen ruimte op Aarde je geboorterecht.

Het innemen van je eigen ruimte is een teken dat je de Aarde als je thuisbasis omarmt en liefhebt.


null


Tijdens dit Aardingsproces onderga je vele transformaties, doe je talloze levenservaringen op en ontwikkel jij je op alle niveaus 

van je Persoonlijkheid. Deze processen deel je met je medemensen. Ze bieden jou daarbij een spiegel waarin je naar jezelf kunt 

kijken. En datzelfde bied jij ook aan hen. Jullie weerspiegelen elkaars beleving en verwerking van de wereld en ook elkaars Goddelijk bewustzijn. In de ogen van een ander zie jij je eigen Goddelijkheid. Naarmate jij de Goddelijkheid in jezelf 

herkent, komt ook de ander steeds beter bij jou in beeld. Er ontstaat dan ruimte in jezelf om ook de ander te bewonderen.”

 

De rol van communicatie bij in vrijheid samen creëren

Maria Magdalena en Jezus: “Communicatie met andere mensen, met de natuur en andere wezens om je heen speelt een belangrijke rol in je groei en ontwikkeling als mens en bij het activeren van je Goddelijkheid. Communiceren kun je gebruiken

om te delen, je te verbinden en ook om samen te scheppen. In dit gezamenlijke scheppingsproces komen twee of meer

incarnaties van Goddelijk bewustzijn in contact met elkaar als mensen. Jullie wisselen indrukken en creatieve

impulsen uit waardoor er een bepaalde gemeenschappelijke schepping tot stand komt. De connectie met zowel 

je Goddelijke Bron in de Hemel en als met je Goddelijke Bron in de Aarde spelen daarbij een actieve rol.


null


In jullie gemeenschappelijke creatie zien jullie de reflectie van jullie eigen Goddelijkheid terug en ook van het gezamenlijke veld dat jullie met elkaar gevormd hebben om deze creatie tot leven te brengen. In dit proces hebben jullie niet alleen een reflectie

van ieders Goddelijkheid gematerialiseerd. Jullie hebben ook een deel van het Goddelijke eenheidsveld een materiële vorm

in de wereld gegeven. En deze materialisatie activeert het eenheidsveld opnieuw in je eigen bewustzijn.”

 

Je ontwikkelingsthema’s zijn een Aardse reflectie van je incarnatievraag

Maria Magdalena en Jezus: “Het creatief proces in de samenleving betreft veel aspecten van het zijn van mens en van de relatie met de natuur. Al deze aspecten zijn een manifestatie van de verschillende ontwikkelingsthema’s die jullie in de spirituele dimensie als een incarnatievraag voor jezelf hebben geformuleerd. Deze vragen komen tot uitdrukking in cultuur, onderwijs, voeding, landbouw, gezondheid, financiële handelingen, sport, gezinsleven en vele andere aspecten van de samenleving.

In deze maatschappelijke gebieden komen jullie basisbehoeften tot vervulling, verwerken jullie je verlangens en compensatiegedrag en openen jullie je hart naar het ervaren van liefde en het koesteren van diepere aspecten van je menszijn.”


null


De waarde van democratie voor het activeren van je Aardse Goddelijkheid 

Maria Magdalena en Jezus: “In de hierboven genoemde maatschappelijke disciplines komen dan ook vele levenscreaties tot

stand. Dit creatief proces activeert jullie individuele en collectieve Goddelijkheid. Samen scheppen opent je hart naar

nieuwe niveaus van liefde en eenheid. Het stelt je in staat om ook aspecten van jezelf te verwerken en het zijn 

van God op verschillende manieren te beleven, te belichamen en te activeren.


null


Dit ‘horizontaal proces’ tussen medemensen kan plaatsvinden in een samenleving die wederzijds respect en aandacht eert,

een democratische samenleving waar ieders stem telt. De uitwisseling in gelijkwaardigheid die hierbij mag ontstaan

is onmisbaar voor je spirituele ontwikkeling. Het is essentieel voor de verdieping van een bezield leven,

het openen van je hart en het herontdekken van je Godzijn.”

 

Frustratie van democratische beginselen brengt mensen in beweging

Maria Magdalena en Jezus: “Er zijn echter ook situaties waarin een individu en/of een groep mensen de creatiekracht van een grotere groep mensen op een dominante en ongelijkwaardige wijze naar zich toetrekt. De samenleving komt dan in dienst van dit individu of deze groep mensen te staan, zonder dat er een waardige uitwisseling plaatsvindt waarbij de rest van de samenleving ook gediend wordt en waarbij iedereen heeft kunnen co-creëren. In die situaties wordt de dualiteit versterkt en wordt de meerderheid van de bevolking geconfronteerd met tekorten en pijnlijke emoties. Dit bevordert niettemin, op een andere manier, de groei van deze grotere groepen mensen. Zij dienen dan een innerlijk proces aan te gaan om in hun kracht te komen en

de eigen ruimte en het eigen bestaansrecht te claimen, zonodig met confrontaties.”


null

 

Goddelijkheid willen ervaren door miskenning van medemensen

Maria Magdalena en Jezus: “De dominante mensen hebben alleen ruimte om hun eigen Goddelijkheid te willen ervaren op basis van miskenning van anderen. Ze realiseren zich niet dat de vervulling die ze in het uitoefenen van macht zoeken pas bereikt zal worden wanneer ze de rechten en het bestaan van de meerderheid van de mensen om zich heen erkennen en omarmen. Dan pas zal hun hart liefde kunnen ervaren. En liefde is de essentie van het zijn van Schepper en van het bereiken van zelfrealisatie.”


null

 

De huidige groeifase van de mensheid in de Corona-periode

Maria Magdalena en Jezus: “In de huidige Corona-tijd vindt er een grote transformatie plaats van verouderde maatschappelijke structuren naar manieren van scheppen die nieuwe vormen en een verdere ontwikkeling daarvan mogelijk maken. Er dienen

zich daarbij echter nieuwe uitingen van dominantie in meerdere gebieden van de samenleving aan. Jullie ondergaan daarbij

een diepe crisis die te maken heeft met de menselijke vervreemding van de natuur en de Aarde en het willen domineren

en uitbuiten van de grote Moeder. De dominante houding is daarbij ‘ondemocratisch’ naar de Aarde toe.


null


De Corona-crisis is geen pretje, maar door de ermee gepaard gaande spanning en de zoektochten, die mensen in beweging brengt, zal deze heftige periode jullie helpen om de weg naar gelijkwaardigheid met elkaar en met alle wezens te herontdekken. Dan zullen jullie weer met respect voor de natuur en met waardering voor elkaar co-creëren en democratisch handelen.”

 

Domineren en macht uitoefenen wordt steeds minder aantrekkelijk

Maria Magdalena en Jezus: “Naarmate de mensheid als geheel groeit, wordt het collectieve bewustzijn op een hoger niveau getild. De noodzaak om te domineren en macht uit te oefenen wordt dan steeds minder aantrekkelijk als een weg naar zelfrealisatie. Mensen zoeken verbinding met elkaar en met de natuur om hun hart te openen en om gezamenlijke creaties in het

Goddelijk eenheidsveld te activeren. Zo groeien jullie stapsgewijs naar een diepere liefde voor jezelf 

en je medemens en naar het herkennen van je Goddelijkheid en die van alle wezens en de Aarde.


Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie allemaal op dit bijzondere pad!

In liefde, Maria Magdalena en Jezus.”


null

Bestel hier het transformerende boek waarin Maria Magdalena zelf uitlegt hoet zij haar leiderschap op Aarde vormgeeft

Geheel ontvangen door Gabriela Gaastra-Levin