Na de Corona-periode voelen we ons bevrijd.

Maar ben je nu werkelijk een vrij mens?

Maria Magdalena en Jezus geven het bevrijdende antwoord  

Nu Corona achter ons ligt, voelen we ons bevrijd. Maar is dat wel zo? Wat is vrijheid op Aarde eigenlijk? 


null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, door middel van deze openbaring willen we aandacht schenken aan het interessante onderwerp ‘vrijheid’. De Corona-periode heeft jullie in contact gebracht met een vorm van huisarrest en andere vrijheidsbeperkingen. Dat heeft jullie de kans gegeven om diep over het onderwerp vrijheid te voelen

en na te denken. Maar wat is vrijheid eigenlijk voor jou?”


Wanneer ervaar je vrijheid? 

Maria Magdalena en Jezus: “De diverse maatschappelijke structuren hebben je eerder een bepaalde mate van stabiliteit

geboden, waardoor jij je met je eigen individuele leven bezig kon houden. Tijdens het Corona-tijdperk zijn er veel

aspecten van je dagelijks leven, die je als vanzelfsprekend beschouwde, verstoord geraakt. Je kon mogelijk

niet je individuele vrijheid ervaren, zoals je normaal gewend was. Dit stelde jou in staat om je af te

vragen wat vrijheid werkelijk voor je is en wanneer je dat ervaart. Ook kon je stilstaan bij de vraag hoe

belangrijk je vrijheid vindt en of je bereid bent om een bepaalde mate van vrijheid, voor wat voor reden dan ook, in te leveren.

Je bent tijdens ‘Corona’ ook aan het denken gezet over mensen om je heen die invloed op je vrijheid kunnen uitoefenen

en aan wie je een zekere macht hebt toegekend over je denken, voelen en handelen. Tenslotte kun jij je

ook afvragen welke communicatiekanalen en welke factoren in het dagelijks leven jou beïnvloeden,

in hoeverre jij dat werkelijk wilt en ze daarbij als vrijheidsstimulerend dan wel als vrijheidsbeperkend ervaart.”


null

Ben je een vrij mens?

Maria Magdalena en Jezus: “Om over het onderwerp persoonlijke vrijheid te reflecteren, kun je beginnen door je af te vragen

of je een vrij mens bent en of jij je ook zo voelt. Er bestaat namelijk vrijheid van binnen en van buiten. Al deze vragen roepen

geen eenduidig vaststaand antwoord op, maar door met ze bezig te zijn helpen ze jou om jezelf beter te leren kennen

en je bewuster te worden van je relatie met dit essentiële recht in je leven als mens, namelijk vrijheid.

Vanuit een spiritueel perspectief staat vrijheid direct in verbinding met bewustzijn. Hoe bewuster jij van je eigen Zijn

en functioneren bent, des te vrijer je als mens kunt zijn. Bewustzijn is namelijk de sleutel om een juist inzicht

over jezelf en je levenssituatie te krijgen. Vanuit dit persoonlijke bewustzijn kun jij je woorden kiezen,

je daden vormgeven en je handelingen aansturen. Je intentie zal vanuit je hart een

bewuste weg vinden om zich in de wereld te manifesteren. Je kunt jezelf en

je omgeving dan scheppen op basis van wat jouw hart jou aangeeft.”


Autonomie verliezen

Maria Magdalena en Jezus: “Echter, je bewustzijn volgt een cyclus van ontwikkeling in je leven. Vanaf je keuze als Ziel voor je

leven op Aarde, gevolgd door je conceptie en geboorte onderga je een bewustzijnsvernauwing om je je met de materiële

dimensie van de Aarde te kunnen verbinden. Dat doe je niet zomaar. Je omarmt een specifiek thema uit het Goddelijk

veld dat je in het leven wilt onderzoeken om je Goddelijk bewustzijn te verbreden. Deze incarnatievraag brengt

beperkingen met zich mee, maar ook veel mogelijkheden. In termen van vrijheid kun je zeggen dat je door

deze keuze een bepaalde mate van autonomie verliest. Het omarmen van een thema en de richting dat

dit onderwerp aan jouw incarnatieproces zal geven, brengen beperkingen met zich mee. Aan de andere kant biedt

dit thema jou ook mogelijkheden die zonder het maken van deze keuze niet zouden bestaan. Het laat de gelaagdheid van het Goddelijke zich met diepgang aan jou ontvouwen. De persoonlijke vrijheid ervaar je dan meer ‘in de diepte’ dan

‘in de breedte’ van jouw leven op Aarde.”


null

De beperkingen bij het maken van een keuze

Maria Magdalena en Jezus: “Elke indaling in de materie, elk nieuw leven zal je dieper in de fysieke dimensie brengen

en haar dynamiek meer doen doorgronden, namelijk het maken van keuzes die enerzijds beperkingen

veroorzaakt en tegelijkertijd nieuwe kansen biedt. Zo kom je in contact met een bijzonder fenomeen:

‘om je vrijheid uitgebreider te kunnen ervaren, dien je beperkingen aan te gaan’.

Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een partner, waarbij je de rest van de mensheid als het ware uitsluit om je op één

persoon te richten. Deze keuze brengt de potentie met zich mee om een liefdesverdieping te vinden en te scheppen.

Deze dynamiek is erin wezen ook bij het kiezen van een beroep, dat diverse ontplooiingsmogelijkheden met zich

meebrengt. Ook het kopen of huren van een huis en het uitzoeken van een woonomgeving helpen jou om

je op één plaats te vestigen, terwijl je door deze actie de hele wereld als alternatieve woonplek uitsluit.

Zo kun je vele levenssituaties noemen waarbij dit principe zich aandient: vrijheid die uit beperkingen ontstaat.”


Overgave aan de Aarde

Maria Magdalena en Jezus: “In het proces waarmee jij je met de materiële dimensie verbindt, zul je door ervaringen van

weerstand en overgave heengaan. Soms zul je bereid zijn om de beperkingen van je fysieke bestaan te aanvaarden,

soms zul jij je er juist tegen verzetten. Dit proces maakt deel uit van een diepgaande keuze die jij voor

het incarneren al gemaakt hebt, namelijk de keuze ‘om je aan de Aarde over te geven’.

Deze overgave aan Moeder Aarde is de ultieme inwijding van je menszijn. Je hebt voor deze relatie vanuit je Goddelijk

Zijn als jouw ontwikkelingsweg gekozen. De overgave aan de Aarde stelt je in staat om het Goddelijke in

de dimensie van de vorm te herontdekken. Je activeert de beleving van God op een diepere laag van

de Schepping, de laag waarin dualiteit aanwezig is, de laag waarin je sterfelijk bent.

En juist door de ultieme beperking van je sterfelijkheid, vind je God terug in je Zijn van mens.”


null

Je beperkingen als een inwijding tot een vrij mens

Maria Magdalena en Jezus: “De totale acceptatie van jezelf en van je fysieke bestaan, tezamen met het omarmen van de

Aardse kaders en beperkingen, vormen een sleutel tot onvoorwaardelijke liefde. Ze maken het mogelijk om jezelf lief

te hebben onder alle omstandigheden. Ze lossen het verzet tegen je Zijn van mens in je op. Dit loslaten is de weg

naar innerlijke vrijheid. Zelfacceptatie en zelfliefde laten je liefde stromen naar de totaliteit van je Zijn.

Ongeacht de uiterlijke omstandigheden zal deze liefde voor jezelf, en het omarmen van jezelf, jou het

innerlijk gevoel van vrijheid geven. Deze vrijheid zal in het bijzonder tot uiting komen in het

ontwikkelingsthema dat jou naar de Aarde heeft geleid, namelijk jouw incarnatievraag.

Het beantwoorden van deze innerlijke vraag brengt jou naar het herontdekken van

God in jezelf en in de wereld. Dit proces activeert je beleving van eenheid met de natuur,

met de mensheid en met de Schepping als geheel. Het opent kanalen voor het scheppen van een vrij leven

en het spelen met de diverse aspecten van het leven in de buitenwereld.”


Vrijheid in communicatie

Maria Magdalena en Jezus: “De innerlijke vrijheid die uit zelfliefde ontstaat, maakt je minder afhankelijk van aspecten

van de buitenwereld, zoals onder meer tijdens de Corona-periode. Je bent daardoor minder beïnvloedbaar voor beperkende

communicatievormen of manipulatieve boodschappen die je mogelijk de afgelopen twee jaar hebt ervaren.

Deze ongewenste vormen van communicatie hebben pas kracht wanneer ze toegang krijgen tot jouw

binnenwereld. Jij bent diegene die deze toegang verleent, met name wanneer er iets in deze

communicatie is waar je gevoelig voor bent bij het vervullen van je eigen behoeften en verlangens.

In het proces van zelfliefde en zelfacceptatie en bij van het activeren van je verbinding met anderen en de natuur, sluit jij je

aan bij de stroom van het leven en bij de transformaties die daarmee gepaard zijn. Dit leidt jou tot de ervaring van

ultieme vrijheid, van binnen en van buiten. Ongeacht Corona of niet.


null

Het brengt jou tot het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens!


Hier zegenen we je voor! In liefde,

Maria Magdalena en Jezus.”

null


Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief