Openbaring over de positieve gevolgen

van een jaar Corona-pandemie

Indrukwekkende doorgeving van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela 

."Jullie samen optrekken en samenwerking met de Aarde zal steeds meer groeien en jullie in staat stellen om

een liefdevol en harmonieus leven te scheppen. De veranderingen die nodig zijn om dit te bereiken

zijn nu, in deze tijd, door de Corona-pandemie in jullie onderbewustzijn geactiveerd."


 null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie hebben met het huidige coronavirus inmiddels een cyclus van een jaar doorgemaakt. Tijdens dit jaar is er veel met jullie gebeurd. Jullie zijn op vele niveaus geopend en klaargemaakt voor een 

groei in je omgang met de Aarde. Voor de een zal dit sneller gaan dan voor de ander. Bewust of onbewust hebben

jullie je gerealiseerd dat je relatie met de natuur belangrijker is dan wat jullie tot nu toe hebben willen aanvaarden. 


Het Corona-virus heeft jullie geconfronteerd met het gedrag en de onvoorspelbaarheid van natuurlijke processen, die

niet altijd aansluiten bij de wensen van de mensheid. Gedurende vele jaren, in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog,

hebben jullie een manier van leven opgebouwd, waarin jullie eigen behoeften en levensstijl boven het bestaan en de

essenties van de natuur plaatsten. Jullie hebben als menselijke soort de illusie geschapen om voor jullie eigen

behoeften over de Aarde te kunnen beschikken. Deze overtuiging wordt nu gecorrigeerd. Als een daad van

liefde laat Moeder Aarde jullie ervaren dat jullie niet de enige bewust levende wezens op deze planeet zijn.


null

Jullie relatie met het Corona-virus heeft jullie van een aantal aspecten bewust gemaakt:

 

 1. Jullie zijn als persoon vatbaar voor een ingreep van een micro-organisme, in dit geval een virus
 2. Dit organisme confronteert jullie met haar gedrag en overlevingsstrategie
 3. Jullie eigen barrières, zoals jullie immuunsysteem, worden zichtbaar, tezamen met alles in jullie leven dat daar invloed op heeft
 4. In deze confrontatie worden jullie gedwongen om naar jezelf te kijken, naar je gedrag, handelingen, houding in het leven, gezondheid en levensstijl
 5. In de uitwisselingen met het Corona-virus ervaren jullie beperkingen, die jullie levensstijl drastisch veranderen en hebben veranderd
 6. Deze beperkingen tasten jullie relaties en creaties aan
 7. Door middel van het Corona-virus komt de natuur dieper jullie persoonlijk leven binnen
 8. Dit brengt jullie tot reflectie, zowel individueel en collectief
 9. Het brengt een verschuiving in jullie relatie met jezelf en met de Aarde met zich mee
 10. Het stimuleert reflectie en zelfreflectie over het zijn van mens en jullie keuze om op de planeet Aarde geboren te worden en te leven
 11. Het Coronavirus walst over alle menselijke agenda’s heen
 12. Het opent een weg om de verhouding van de mens tot de Aarde radicaal te transformeren en een meer duurzame levensstijl op te bouwen.”

null 

Jullie onderbewustzijn geactiveerd

Maria Magdalena en Jezus: “Tijdens deze pandemie worden kanalen geopend in het collectieve bewustzijn van de mensheid

en ook tussen mens en natuur. Via deze kanalen zal de bewustwording van de eenheid met alle wezens en met alles wat is

tot de mens doordringen. Voor sommigen heel voelbaar, voor anderen ogenschijnlijk niet direct een aandachtspunt. Toch

zullen processen worden ontketend, die tot een holistische visie van het leven op Aarde zullen leiden. Jullie zullen

gaan beseffen dat jullie de natuur niet kunnen dwingen om zich in alle opzichten aan jullie wensen en gedrag aan te

passen. Jullie samen optrekken en samenwerking met de Aarde zal steeds meer groeien en jullie in staat

stellen om een liefdevol en harmonieus leven te scheppen. De veranderingen die nodig zijn om dit te

bereiken zijn nu, in deze tijd, door de Corona-pandemie in jullie onderbewustzijn geactiveerd.”


null

Wat houden deze aanpassingen uiteindelijk in?

Maria Magdalena en Jezus: “Er zijn consumptie- en voedingsmiddelen, objecten en vele andere aspecten van jullie dagelijks

leven, waarmee jullie vertrouwd en aan gewend zijn geraakt, die stapsgewijs uit jullie leven gaan verdwijnen.

Tegelijkertijd zullen nieuwe gewoonten ontstaan die deel uitmaken van een natuurlijker levenswijze.

Deze nieuwe vorm van leven zal jullie veel vervulling, liefde en inzichten geven. 


De bewuste relatie met andere natuurwezens zal het gevoel van eenzaamheid bij de mensheid doen verdwijnen.

Jullie zullen je niet meer alleen op Aarde voelen. De ontwaakte deelname aan het eenheidsveld van de natuur zal de

gevoelens van angst doen oplossen. De gelijkwaardigheid van deze connectie zal de gevoelens van miskenning en boosheid helpen helen. De vereenzelviging met de ‘Stroom van conceptie, geboorte, leven, dood en wedergeboorte’

zal jullie verder brengen met rouwen en het verwerken van verdriet.


null

In dit proces zullen jullie enerzijds de bewuste connectie met jullie Goddelijke Bronnen nodig hebben om van binnenuit

een transformatie in jezelf aan te gaan, die bij deze nieuwe tijd past. Anderzijds zullen jullie ook elkaar nodig hebben

om samen te scheppen, elkaar te spiegelen en elkaar tot reflectie te brengen. Gelijkgestemden zullen elkaar

inspireren en nieuwe wegen banen om de relatie met de Aarde op een gelijkwaardige manier te omarmen.”

 

Wij hebben te activeren boodschappen achtergelaten

Maria Magdalena en Jezus: ”In jullie geschiedenis op jullie planeet zijn er individuen en groepen geweest die een

vooraanstaande bijdrage hebben geleverd aan de relatie met de Aarde. Denk aan volkeren die dicht bij de natuur leefden

en mensen die door hun levenswijze en kennis de relatie tussen mens en de Aarde bevorderden en hen dichter bij elkaar

brachten. Helende methodes, bouwkunde, landbouwkunde, voeding, energieopwekking zijn voorbeelden van

gebieden waarin oude bijdragen zullen worden herontdekt en nieuwe inzichten zullen worden verworven. 


In het energieveld van de Aarde hebben wij, Maria Magdalena en Jezus, samen met andere spiritueel ontwikkelde wezens,

mensen en meesters, kanalen voor een innig contact met de natuur door de eeuwen heen opengemaakt. We hebben boodschappen achtergelaten die jullie hartverbinding met alle natuurrijken kan activeren. Deze kanalen

en boodschappen zullen in de komende jaren weer actiever worden."


null

 Miljoenen broeders en zusters uit de natuurwereld

Maria Magdalena en Jezus: ”Hoe moeizaam de huidige tijd voor jullie mogelijk is en lijkt, des te meer verrijkt zal jullie

nieuwe leven gaan worden. Miljoenen broeders en zusters uit de natuurwereld staan op jullie te wachten

om dit avontuur samen aan te gaan. Open je hart naar andere wezens en natuurrijken.

Laat je inspireren door de ontelbare levensvormen, die ook een expressie van God op Aarde zijn

en zich duidelijker zullen gaan manifesteren. Verbind je met je natuurlijke omgeving om je energieveld

te verfrissen en je geest te verruimen. Maak een balans van wat je wel en niet nodig hebt

in je leven en waar je energie wel en niet op richt en naartoe laat gaan.


Word je bewuster van je relaties: waar kun je meer liefde inbrengen en waar kun je beter afstand van nemen?

Reflecteer over je creaties: waarin kun je de afstemming met je Goddelijke Bronnen beter tot uitdrukking laten komen,

waarin kun je de uitwisseling met mensen en natuur verbeteren? Gebruik deze reflectietijd om keuzes te maken en

stappen te zetten naar een levensstijl die en een bestaan dat beter met je hart, met je lijf en met de Aarde afgestemd is.”

 

Jullie hoeven het niet alleen te doen

Maria Magdalena en Jezus: Jullie staan in dit proces bepaald niet alleen. Vanuit de spirituele dimensie zijn wezens van licht

in groten getale voor jullie beschikbaar om jullie bij deze omschakeling te assisteren, te inspireren en te helpen

als jullie erom vragen. Ook wij staan voor jullie in deze tijd klaar om jullie vanuit onvoorwaardelijke liefde te ondersteunen.


null

Vanuit broeder- en zusterschap, Maria Magdalena en Jezus.”

Laat je door Maria Magdalena persoonlijk door haar bijzondere leven leiden in het recente boek 'Het Leiderschap van Maria Magdalena - Deel 1'

Gechanneld door Gabriela Gaastra-Levin