De gevaren van de anti-Corona vaccinatie 

voor het DNA van de mens


Waarschuwende openbaring van Maria Magdalena en Jezus

null

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus over de negatieve gevolgen 

van de Covid-19 vaccinatie op het DNA van de mens.


null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, we willen met jullie stilstaan bij een belangrijk onderwerp waar jullie op dit moment actief mee bezig zijn, namelijk de vaccinatie om het Covid 19-virus te bestrijden. Het vaccin dat jullie van plan zijn om voor dit 

doel te gebruiken, bevat - anders dan eerdere vaccins - een vernieuwd mechanisme dat erop gericht is om jullie DNA te modificeren. En dat heeft consequenties voor wie je in essentie bent en mogelijk in de toekomst zult zijn.”

 

De vorming van jouw exclusieve DNA

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie menselijk DNA is qua vorm een dubbele helix waarin veel persoonlijke informatie gecodeerd is die te maken heeft met jullie verkenningstocht van God in de fysieke dimensie. Deze code is gestructureerd in vier

zogenaamde ‘letters’ die samen in paren werken en een enorm aantal combinaties met elkaar vormen. Deze

vier letters ‘schrijven’ zo jouw eigen innerlijke taal en geven zo mede vorm aan wie je in essentie bent. 


null

De combinaties die de letters met elkaar maken, geven een biologische en energetische basis aan de opbouw van je lichaam 

en aan het aarden van je bewustzijn in de materiële dimensie. Ze dragen de talloze ervaringen en processen die deel uitmaken 

van jouw liefdesweg als mens op Aarde en integreren ze in je cellen en organen. Je DNA reflecteert zo wie je besloot te zijn

in dit leven en hoe je daar vorm aan hebt gegeven bij het vinden van een antwoord op je incarnatievraag. 


Je DNA verbindt je enerzijds met je ervaringen, levensstijl en bewustzijn in je dagelijks leven. En anderzijds met het veld van Absoluut bewustzijn dat onderliggend is aan de fysieke materie van je lichaam en ook aan je energie, emoties en gedachten.

Jouw DNA is je persoonlijk incarnatiecode waarin jij je eigen Goddelijkheid in je huidige leven tot uitdrukking brengt. Het

huidige door jezelf vormgegeven DNA vormt daarmee de basis voor je verdere ontwikkeling als mens. Zo kunnen er

in deze genetische code activaties en blokkades plaatsvinden die je persoonlijke ontwikkelingen en vraagstukken in je

Aardse leven weerspiegelen. Je connectie met je Goddelijke Bron in de Hemel en in de Aarde begeleidt dit proces.” 

 

Je persoonlijk DNA ontwikkelt zich door diverse levensfasen heen

Maria Magdalena en Jezus: “Tijdens je huidige leven op Aarde activeer jij je DNA afhankelijk van de verschillende levensfasen waarin jij je bevindt. In je jeugd ben je bezig om jezelf met de dualiteit van de wereld te verbinden en je DNA ondersteunt jou

bij dit aardingsproces. Je hebt de dualiteit op Aarde nodig om individueel bewustzijn te ontwikkelen en in je leven te manifesteren.


null

Je zelfveroordeling op jonge leeftijd en je daarmee verbonden compensatiegedrag zijn belangrijke impulsen die je DNA

tot expressie brengen. Later zul je door middel van een persoonlijke crisis en een omkeerpunt in je huidige leven,

een nieuwe levensfase bereiken waarin je dieper naar eenheid en onvoorwaardelijke liefde doorgroeit

 

Tussen de twee helices zijn er bruggen gevormd waarop de ‘letters’ van je DNA zich met elkaar verbinden. Deze bruggen representeren het bereiken van eenheidsbewustzijn dat ontstaat door het overstijgen van de dualiteit van je

ervaringen, emoties en overtuigingen. Het DNA is een energetische en fysieke basis waarmee je door

middel van de dualiteit in jouw leven uiteindelijk eenheid bereikt.”

 

Je DNA en je spirituele ontwikkeling

Maria Magdalena en Jezus: “Je DNA is niet zomaar een molecuul. Het integreert de bezieling van jouw incarnatie met de dimensie van dualiteit. Het is de intieme uitdrukking van je Goddelijkheid in een menselijk lichaam. Het ontstaat en bestaat door

jouw intenties voor dit leven voorafgaand aan je verwekking. Ondersteund door je Goddelijke Bronnen schept je

incarnerende Ziel een genetische basis waardoor jij je bewustzijn in een Aardse vorm kunt ‘gieten’, zodat je op 

Aarde een antwoord kunt vinden op je incarnatievraag, oftewel jouw hoofdthema in dit leven. Bij je spirituele en

persoonlijke ontwikkeling gaandeweg jouw leven verfijnt het DNA zijn werking en uitdrukking om je trilling

 te verhogen en je spirituele vermogens van binnenuit tot uitdrukking te laten komen.”


null

 Het aanpassen van je DNA van buitenaf

Maria Magdalena en Jezus: “De ontwikkeling van je DNA krijgt vorm door middel van het manifesteren van je levensintentie. 

Deze intentie is direct verbonden met je evolutie als Ziel en met je proces van het herontdekken van God in de fysieke dimensie. 

Wanneer door iemand anders van buitenaf in dit intieme persoonlijke proces ingegrepen wordt, worden de intenties en

het bewustzijn van deze mensen vermengd met jouw eigen zielereis op Aarde. Deze mensen beïnvloeden dan de

directe connectie van jouw fysieke en persoonlijke manifestatie met je Goddelijke Bron. 


Welke reden je dan ook mag hebben om zo’n stap in je leven te willen zetten, bijvoorbeeld door de ophanden zijnde vaccinatie, 

het is belangrijk dat jij je realiseert dat het ten koste van je soevereiniteit over je eigen identiteit en persoonlijke zoektocht

 op Aarde gaat. Dit ingrijpen van buitenaf vindt bij een grootscheepse vaccinatie niet alleen op individueel niveau plaats, 

maar ook op collectief niveau. De mensheid kan op die manier een ongewenste weg bewandelen

waarop de essentie van het menszijn verstoord kan worden, met alle gevolgen van dien.  


null

Bij het geplande Covid 19-vaccinatieprogramma dat jullie actief of met jullie instemming aan het creëren zijn, is een dergelijke genetische ingreep ophanden. Om een virus te bestrijden dat je lichaam is binnengedrongen of kan binnendringen, laten

 jullie daarmee het bewustzijn van andere mensen, zoals de betrokken wetenschappers, politiek verantwoordelijken en producenten, in je lichaam toe en dat kan je DNA, zijnde een cruciale essentie van je Persoonlijkheid, beïnvloeden.”

 

Grenzen om je identiteit en je immuniteit te bewaken

Maria Magdalena en Jezus: “Het proces van het claimen van je Goddelijkheid als mens op Aarde gaat gepaard met het stellen

van grenzen als een uitdrukking van de onvoorwaardelijke liefde van je hart. Deze grenzen waken over het manifesteren van

jouw Goddelijk bewustzijn in de vorm van een geïncarneerd mens. Ze stellen je in staat om verantwoordelijkheid over

jezelf te nemen, wat een onmisbaar aspect is van jouw spiritueel ontwaken. 


Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol bij het stellen van fysieke en energetische grenzen ten opzichte van

andere wezens. Een efficiënte werking van je immuunsysteem is dan ook een uitdrukking van een volwaardige identiteit

 die een eigen ruimte op Aarde claimt, waarbij deze identiteit ondersteund wordt door de groei en aarding 

van je vier Aardse lichamen, te weten fysiek, energetisch, emotioneel en psychisch. 


null

Op het moment dat andere mensen inbreuk maken op het intieme niveau van jouw DNA, waarin jij de connectie tussen

je Aardse en je Goddelijk bewustzijn tot stand brengt, zal dit een verzwakking van je eigen identiteit kunnen veroorzaken.

Wat een ogenschijnlijke ondersteuning van een immuniteitsproces zou moeten zijn, kan de natuurlijke kracht van je immuunsysteem verminderen en wel door de integriteit en uniciteit van het DNA aan te tasten.”

 

Het is niet nodig om jezelf van buitenaf te ‘fixen’

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie zijn als mensen holistische en multidimensionale wezens die een ontwakingsproces op

Aarde realiseren. Dit vindt plaats door onvoorwaardelijk jezelf te omarmen en je aan de Aarde over te geven. Het is een deel

van je zelfacceptatie om je Aardse natuur te omarmen en van daaruit te evolueren. Het is niet nodig om jezelf van

buitenaf te ‘fixen’ of iemand of iets anders te willen worden. Je bent al helemaal ok, Goddelijk en perfect!

Het is de weg van de zelfliefde die jou verder brengt naar zelfrealisatie en bloei als mens. 


Het verfijnen van je levensstijl, tijd maken voor rust en meditatie, reinigen, bewust eten en leven vanuit je hart zijn de beste wegen om je immuunsysteem te versterken, je ruimte op Aarde in te nemen en je Goddelijkheid te manifesteren. Omarm de

prachtige mens die je bent, je bent een incarnatie van God in een menselijke vorm. We zegenen jullie om je

via zelfliefde tot spirituele realisatie te brengen en je Goddelijkheid bewust te ervaren!


null

In eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

Wil je nog meer Corona-openbaringen van Maria Magdalena en Jezus lezen? 

Wil je nog meer openbaringen van Maria Magdalena en Jezus lezen?