De redenen voor 

         het Coronavirus

vanuit een

     spiritueel perspectief

Een openbaring van 

Maria Magdalena en Jezus

Openbaring over de redenen van de uitbraak van het Corona-virus


Maria Magdalena en Jezus leggen aan medium Gabriela Gaastra-Levin (Maria Magdalena en Jezus Wereldschool) 

uit dat de mensheid  grenzen overschrijdt in de relatie tot de natuur en het eigen immuunsysteem aantast. 


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, we willen met jullie reflecteren over de uitbraak van het Coronavirus in relatie tot

jullie huidige evolutiefase, als mens en als mensheid. Jullie zijn als soort, individueel en met elkaar, in een dynamische fase

van bewustzijnsontwikkeling. Jullie belangrijkste uitdagingen in deze tijd zijn onder meer het helen van je relatie met de natuur, het creëren van wereldwijde gelijkwaardigheid van man en vrouw, het openen van je hart om vanuit liefde te leven, het intellect

in dienst stellen van het hart, het omarmen van je Goddelijk essentie en het integreren van je spirituele en Aardse bewustzijn.

In dit proces is de mensheid op een weg beland waarbij het hoofd boven het hart en het mannelijke boven het vrouwelijke

worden gesteld. De mensheid denkt meesterschap via technologie te bereiken in plaats van te groeien in bewustzijn. En dit

nu brengt de concentratie van macht in de handen van een kleinere groep mensen met zich mee; een groep die steeds

meer het mentale veld benadrukt en controle over de individuele mens uitoefent.”


Blauwdruk van Kosmische trillingen

Maria Magdalena en Jezus: “Ieder van jullie beschikt over een blauwdruk van Kosmische trillingen die de verschillende aspecten van God vertegenwoordigen. Deze aspecten zijn in je organen, energie, emoties, overtuigingen en in de vraagstukken waarmee

je aan je leven vormgeeft, aanwezig. Jij bent een individuele belichaming van de Kosmos en het Universum. Je bent een

incarnatie van God op Aarde. Er dienen zich nu evenwel technologische uitvindingen aan op het gebied van artificiële 

intelligentie, robotica, drones, wapens en straling, in bijzonder de nieuwe ontwikkelingen rond de 5G-communicatietechnologie, die op een kunstmatige manier het veld van eenheid via onder meer ‘Internet of things’ proberen na te bootsen. Deze

uitvindingen kunnen de essentiële Kosmische trillingen, waar jullie de blauwdruk van belichamen, niet reproduceren. En 

daardoor dreigen, met het op handen zijnde wereldwijde gebruik van deze technologieën, essentiële menselijke functies te worden ondermijnd.”

 

De invloed van de beperking van individuele vrijheid

Maria Magdalena en Jezus: “Het uitoefenen van controle en het onderdrukken van individueel bewustzijn en persoonlijke rechten, zoals dit in China heden ten dage wordt gedaan, heeft een afbrekend effect op het immuunsysteem van de mens. En dit nu komt naar voren in de uitbraak van het Coronavirus in een van de provincies van dit land. In China brengen 5G en verwante technologieën het onderdrukken van individualiteit en persoonlijke rechten en het verhogen van de controle op de individuele burger op een nieuw niveau in een vrijheidsbeperkend proces dat al vele jaren gaande is. Het overmatig versterken van de collectieve controle leidt tot een verzwakking van de individuele weerbaarheid.

Voor de rest van de wereld is dit een spiegel van de keuzes die jullie als mensen op dit moment aan het maken zijn als het gaat om het behoud van je individuele bewustzijn, je spirituele ontwikkeling en het omarmen van je hart als leidraad in je leven. Het

behoud van je zelfbeschikkingsrecht om je eigen zielepad te bewandelen en vanuit je hart te leven, dient te worden gerespecteerd. Dit hoort bij de essentie van je zijn van mens. Een optimaal functioneren van je organen en je energetische

en fysieke lichaam en de harmonieuze ontwikkeling van je Persoonlijkheid zijn hier nauw mee verbonden.”

 

Omgaan met wilde dieren en microben

Maria Magdalena en Jezus: ”Een van de factoren die de ontwikkeling van infectieziekten in mensen bevordert is de interactie met wilde dieren. Deze dieren leven in een uitgesproken verbinding met het eenheidsveld van de natuur. Hun directe connectie met de Goddelijke Bron geeft hen een sterk immuunsysteem. Zo kunnen ze ook natuurlijke dragers van micro-organismen zijn zonder er zelf ziek van te worden. Op het moment dat mensen deze dieren opeten of in direct contact met ze komen, kunnen ze microben overnemen zonder dat ze daarop voorbereid zijn. Daardoor is het immuunsysteem van deze mensen minder in staat om de microben te bestrijden en hun eigen heelheid te behouden.


Mensen zijn in de huidige tijd minder bewust van hun deelname aan het veld van eenheid van de natuur. In het bijzonder door het huidige technologische pad dat de mensheid volgt, vervreemdt deze zich steeds meer van de natuurlijke processen die de interactie tussen mens, dieren, planten, mineralen en de vele ecosystemen regelen. Op die manier onderschatten mensen de mogelijke consequenties van deze uitwisselingen. In China in het bijzonder, maar ook in andere landen, hebben mensen wilde dieren hun vrijheid ontnomen en ze voor hun eigen behoeften gebruikt. Zo krijgen ook de mensen de microben die de dieren met zich mee dragen."


Manipuleren van biologische intelligentie

Maria Magdalena en Jezus: "Naast de mogelijkheid van een virusoverdracht door middel van wilde dieren hebben in het geval van deze coronavirus-epidemie Chinese wetenschappers geëxperimenteerd met het manipuleren van biologische intelligentie in de vorm van het ingrijpen in virusgenen. De illusie van controle over de natuur en over het sturen van de natuur voor eigen doeleinden heeft opnieuw laten zien dat de mens niet in staat is om, vanuit een dualistische visie, het uitgebreide bewustzijn van het eenheidsveld van Moeder Aarde te beheersen en te begrijpen.

Naast het inperken van de epidemie en het versterken van mensen om weerstand tegen het Coronavirus te bieden, is het nodig 

dat de mens meer respect voor de natuur en de natuurwetten koestert, wilde dieren in hun natuurlijke habitat laat en hun leven

en levenscyclus respecteert en stopt met het manipuleren van micro-organismen voor het uitoefenen van macht en geweld over anderen. 


De natuur stelt een grens

 Maria Magdalena en Jezus: "De huidige virusuitbraak is in wezen een grens die de natuur aan de mens stelt en een uitnodiging voor een meer respectvolle en bewuste omgang met microben, dier en natuur in het algemeen. In deze tijden van milieu- en klimaatcrises vormt deze epidemie de zoveelste waarschuwing aan de mens om meer respect voor de Aarde te ontwikkelen en zich aan de samenwerking met de natuur en de dierenwereld in het bijzonder over te geven. De menselijke wil aan de natuur opleggen kent grenzen en die worden nu steeds meer manifest. Het aanvaarden van deze grenzen speelt een belangrijke rol

bij het openen van jullie hart en het omarmen van je Goddelijkheid als mens.”

 

Je immuunsysteem als uiting van je Goddelijkheid

Maria Magdalena en Jezus: “Het immuunsysteem is een stelsel dat je lichaam beschermt tegen indringers van buitenaf en tegen cellen en factoren in je lijf die je heelheid als mens kunnen beschadigen. De kracht waarmee je immuunsysteem werkt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door je zelfliefde, het recht dat jij aan jezelf geeft om jezelf te zijn, een gezonde levensstijl die je persoonlijke bestaan bevordert, de connectie met je hart en met je Goddelijke Bron en de algemene trilling die jij met alles in je leven schept.


In het bijzonder allerlei vormen van zelfveroordeling en zelfmiskenning, straffen die je bewust of onbewust jezelf hebt opgelegd, geheimen, ongezonde beloften en zelfdestructief gedrag ondermijnen je immuunsysteem. In het collectieve bewustzijn van de mensheid en vaak ook in familieverband zijn er miskennende en beperkende overtuigingen die je zwakker en kwetsbaarder maken. Het immuunsysteem functioneert op basis van je zelfliefde en je bestaansrecht. Het is de ruimte die jij aan jezelf geeft die maakt dat je immuunsysteem jou efficiënt kan verdedigen. Als je twijfelt aan het recht om jezelf te zijn, jezelf afkeurt of moeite hebt om grenzen te stellen, kan je immuunsysteem gaan twijfelen over wat je wilt. Wil jij je eigen ruimte claimen of niet? Of maar half-half? Het immuunsysteem vraagt zich dan af: ‘Moet ik de rebellerende cellen bestrijden of de bacterie en virussen, die je lichaam over willen nemen, tegenhouden? Of moet ik ze hun gang laten gaan?’


‘Wie ben ik om mijn ruimte op Aarde te claimen?’, vraag jij je mogelijk af. Als jij twijfelt over je recht om op Aarde te zijn, doet het immuunsysteem automatisch zijn werk minder efficiënt. Jouw twijfels kunnen gebaseerd zijn op een innerlijke weerstand tegen

het op Aarde zijn. Wantrouwen tegenover de Aarde, weerstand tegen de spelregels in de fysieke dimensie, afkeuren van je

lichaam, behoefte om de Aardse dimensie te verlaten of om niet meer te willen incarneren zijn gevoelens en overtuigingen die je bestaan als fysiek mens verzwakken. Ze reflecteren een onbewuste wens om uit deze dimensie te vertrekken en je fysieke bestaan los te laten. Omdat jij, op die manier, verzuimt om je lichaam te bevestigen en te ondersteunen, kan je immuunsysteem je

niet succesvol verdedigen.


Je immuunsysteem ‘denkt’ je beter te dienen door je ziek te laten worden. Zo kun jij je wens vervullen om de fysieke dimensie te verlaten zonder dat je er veel voor hoeft te doen. Dit zijn halfbewuste en halfonbewuste processen en beslissingen die veelal gebaseerd zijn op oude slachtoffergevoelens en onverwerkte emoties. Je kunt je echter van dit alles bewust worden en jezelf naar de rol van Schepper verplaatsen. Door verantwoordelijkheid te nemen voor deze ondermijnende emoties en overtuigingen, oude trauma’s te helen, geheimen te delen en ongezonde beloften los te laten, kun jij je Aardse bestaan als mens vanuit je hart omarmen. Door deze keuze kun je een meer liefdevolle levensstijl opbouwen, gelukkiger worden en je trilling verhogen.”

 

De belangrijkste voeding voor je immuunsysteem

Maria Magdalena en Jezus: “Het omarmen van je Aardse natuur opent de weg naar het openen van je hart en het omarmen van je Goddelijkheid als mens. Hierdoor versterk je de verbinding met je Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God en je Goddelijke Bron in de Aarde waardoor puur bewustzijn intenser door je Aardse Persoonlijkheid en in het bijzonder door je fysieke lichaam kan stromen. Dit is de belangrijkste voeding voor je immuunsysteem. Zelfliefde en zelferkenning versterken je energetisch veld en maken het ontoelaatbaar voor ondermijnende factoren en tot je door dringende wezens. Tegelijkertijd bekrachtigen ze jouw immuunfunctie die duidelijke grenzen kan stellen en je eigen territorium op Aarde kan bewaken. Dit is de basis voor de

verdere ontwikkeling van je persoonlijke bewustzijn.


Ongeacht de krachten en processen die ten grondslag liggen aan elke epidemie, zoals bij het huidige ‘Coronavirus’, is het de connectie met je hart en met je Goddelijke Bron die bepaalt hoe jij hiermee omgaat. Dit virus daagt je uit om met jezelf aan de

slag te gaan en je zelfliefde, je gezondheid en je levensstijl te optimaliseren en je trilling te verhogen om onder alle omstandigheden je bestaansrecht op Aarde te claimen en je Goddelijkheid als mens neer te zetten.


Wij zijn voor jullie beschikbaar in dit proces! Met onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

Het nieuwe boek over het leven 

van Maria Magdalena en Jezus

Jezus legt zelf zijn eigen kruisiging en opstanding 

in een lichtlichaam uit 

Een zeldzaam intrigerend gechanneld boek dat een 2000 jaar bestaand collectief  beeld over het belangrijkste ritueel ooit op Aarde volledig op zijn kop zet. Het boek is heftig, maar tegelijkertijd is de uitkomst ervan ook veel betekenisvoller en liefdevoller dan we ooit hebben aangenomen.
Een aanrader voor alle spirituele mensen. 

Meer weten over de Maria Magdalena en Jezus Wereldschool? Klik hier!