Online-avondcursus

'Het leiderschap van Maria Magdalena'

Nieuwe opzet - Nieuw tijdstip - Nieuwe Module Voorjaar 2022

null

In het voorjaar 2022 wordt de opmerkelijke avondcursus over de lange periode van het spiritueel leiderschap van Maria

Magdalena door Gabriela gegeven. De cursus in meerdere modules neemt je mee naar Europa tweeduizend jaar

geleden en laat zien hoe zij geleefd en gewerkt heeft en wat de impact daarvan in deze tijd op jou kan zijn.


EEN MAANDELIJKSE AVOND: Het betreft een Online-module, met een maandelijkse cursusavond in de periode

februari tot juni 2022. De cursus wordt gegeven op een maandagavond. Je kunt tussentijds instromen.


INLEIDING: Na de kruisiging van Jezus verlaat Maria Magdalena halsoverkop Palestina via Alexandrië naar het huidige Frankrijk. Deze vlucht luidt een zeer lange periode van haar spiritueel leiderschap als de vrouwelijke Christus in. Ze zal uitgesproken

oud worden en de tijd nemen om de leer van de Goddelijkheid van de mens, die zij samen met Jezus ontwikkelde, bij

de mensheid bekend te maken en verder vorm te geven. Dit gebeurt met name in het huidige West- en Zuid-Europa

waarbij zij wordt ondersteund door haar kinderen, vrouwelijke en mannelijke discipelen, Jozef van Arimathea en

zijn metgezellen en zeker niet in de laatste plaats door Jezus die zich, vanuit de spirituele dimensie, regelmatig

in zijn lichtlichaam aan haar presenteert. De Britse eilanden, Frankrijk, delen van Spanje en met name Galicië

en Italië zijn gebieden waar zij regelmatig de vroegchristelijke gemeenten bezoekt en haar toehoorders onderwijst.


Tijdens deze cursus volgen wij Maria Magdalena en maken we mee hoe zij haar leven leidt, een leven dat vrijwel volledig in

dienst staat van haar spirituele missie. Hoe geeft zij leiding aan de groeiende gemeenschap in Zuid-Frankrijk? Hoe

ontwikkelt de leer van de Goddelijkheid van de mens in Europa zich onder haar inspiratie? Bijvoorbeeld in Ierland,

Engeland en Schotland? Hoe ontwikkelt de band met Avalon en Iona zich? Hoe geeft zij vorm aan de relatie

met de vrouwelijke en mannelijke discipelen? Welke positie nemen haar dochters Sarah en Sophia

bij dit alles in? Hoe belichaamt zij de Vrouwelijke Christus?


PERSOONLIJKE GROEI:   Via de doorgevingen aan Gabriela zullen wij van de bijzondere innerlijke processen van Maria Magdalena, van haar wijsheid en de leer van de Goddelijkheid van de mens in de praktijk van alledag mogen profiteren.


OPZET EN DUUR CURSUS: De Online voorjaarsmodule 2022 wordt gegeven op maandagavonden van 19.00 tot 21.30 uur.

De deelnemers krijgen alle cursusmateriaal van tevoren toegemaild. Aan de hand van zegeningen, geleide meditatie, openbaringen, hedendaagse gebeden en oefeningen worden de cursisten, mede door de indringende aanwezigheid van

Maria Magdalena en Jezus vanuit de spirituele dimensie, in velerlei opzicht in proces gebracht en in trilling verhoogd.


CURSUSDATA VOORJAARSMODULE: Alle cursusvonden zijn maandagavonden en wel op (28 februari), 28 maart, 9 mei, 6 juni en 4 juli.


INSCHRIJVING: Om een of meerdere cursusdagen te kunnen meedoen, dien je ingeschreven te staan en een eerste betaling

te hebben gedaan. Je kunt het inschrijfformulier opvragen bij Jenneke Endepoel via cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl. Ingeschreven staan betekent dat je het inschrijvingsformulier hebt ingevuld en teruggemaild/gestuurd

en dat je een betaling hebt gedaan voor een of meer cursusdagen.


CURSUSBIJDRAGE: De bijdrage voor een cursusavond is €27,50. Wil je 5 avonden van het voorjaar van tevoren betalen,

dan betaal je maar €125,--, oftewel €25,-- per avond.


BETALING: Je kunt, na het inschrijvingsformulier te hebben ingevuld, het door jou gekozen bedrag voor een avond of het totaalbedrag voor de volledige voorjaarsmodule 2022 overmaken op NL41 RABO 0393 463133 (BIC: RABONL2U)

t.a.v. Human Divinity Academy onder vermelding van ‘Online-avond cursus Maria Magdalena - Voorjaar 2022’.


INFORMATIE: Je kunt je vragen stellen aan Reint Gaastra via reint@mariamagdalenaenjezus.nl of 0031 6 53646410.


Van harte welkom! Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Het gechannelde boek

Het leiderschap van Maria Magdalena

- Deel 1 - 

Na de kruisiging van Jezus verlaat Maria Magdalena halsoverkop Palestina via Alexandrië naar het huidige Frankrijk. Deze vlucht luidt een zeer lange periode

van haar spiritueel leiderschap als de vrouwelijke Christus in. Ze zal zeeroud worden en de tijd nemen om de leer van de Goddelijkheid van de

mens, die zij samen met Jezus ontwikkelde, bij de mensheid bekend

te maken en verder vorm te geven

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief