arrow_drop_up arrow_drop_down


Driedaagse Maria Magdalena en Jezus

online-cursus najaar 2020: 

De Vrouwelijke en Mannelijke Christus en

het Scheppen van een Nieuwe Wereld

Maria Magdalena en Jezus introduceren

een geheel nieuwe manier van scheppen

 WORKSHOPTHEMA: 

De huidige verhardende wereld krijgt een steeds mentaler en technocratischer karakter. Democratische beginselen staan

mede onder invloed van de Corona-crisis onder druk. De Aarde raakt door overconsumptie steeds meer vervuild.

Technologische ontwikkelen zoals robotica en 5G dragen bij aan een verkillende atmosfeer.

Er komt steeds minder ruimte voor werkelijk menszijn en het realiseren van de oermissie van de mens om de eigen

Goddelijkheid op Aarde te activeren staat onder druk. Het wordt tijd voor het scheppen van een alternatief, een

Nieuwe Wereld, een wereld waarin de natuur, de dieren, de mens en de onderlinge interactie gerespecteerd worden.


null

CHRISTUS:

Na de kruisiging van Jezus is Maria Magdalena als vrouw gaan staan voor het Christusbewustzijn in deze tweede fase

van haar lange leven. Dit is vergelijkbaar met de huidige periode van de mensheid waarin er ruimte ontstaat voor

het vrouwelijke om haar positie in te nemen. En zo belichaamde Maria Magdalena vanaf destijds de 

 Vrouwelijke Christus, zowel eerst op Aarde als later vanuit de spirituele dimensie! Jezus heeft door

zijn kruisiging op Aarde en later vanuit de spirituele dimensie de Christus belichaamd, 

in het bijzonder de Mannelijke Christus.


null

NIEUWE WERELD: 

Onder leiding van Maria Magdalena en Jezus gaan wij de eerste beginselen van een nieuwe wereld vormgeven. Een wereld 

waarin de energie van de Vrouwelijke Christus, waarvan Maria Magdalena de personificatie is, in harmonie met de energie

van de Mannelijke Christus, waar Jezus voor staat, zich over de Aarde uitspreidt en hun helende werk doen.

Vanuit de ‘Maria Magdalena en Jezus Wereldschool’ bieden we nu een online-cursus aan om, samen met

Maria Magdalena en Jezus, jullie een verdieping te bieden in wat de Vrouwelijke Christus en de Mannelijke Christus

nu precies zijn en inhoudt en hoe we hen ook in ons bewustzijn en in ons leven kunnen doen ontwaken.


null

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING:

Deze mondiale transformatie heeft niet alleen een collectief karakter, maar brengt ook een persoonlijk veranderingsproces

met zich mee! Want wat draagt jouw persoonlijke transformatie bij aan de mondiale veranderingen? Tijdens deze

 workshop gaan wij daar samen en ieder voor zich mee aan de slag. De driedaagse online-workshop is dan

ook een prachtige gelegenheid om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Je komt in proces met

jezelf, met Gabriela en Reint en uiteraard met Maria Magdalena en Jezus.


null 

VORM: 

Het afwisselende online-programma krijgt vorm door middel van geleide meditaties, openbaringen, oefeningen, 

proclamaties, gebeden, zegeningen en persoonlijke begeleiding. Tijdens de workshop is er onder

coaching van Gabriela ruimte voor delen en interactie met elkaar in een veilige setting.


null

DE INHOUD VAN DE DAGEN:

Tijdens de eerste dag staan de begrippen en energieën van de Vrouwelijke en Mannelijke Christus centraal. Op dag twee

en drie focussen we ons op het ontvouwen van een Nieuwe Wereld en introduceren we een geheel

nieuwe wijze van Scheppen zoals uit de doeken gedaan door Maria Magdalena en Jezus.


null

VOOR WIE IS DEZE CURSUS BEDOELD? 

Deze  online-cursus is geschikt voor iedereen die de behoefte voelt om: 


 1. Het vrouwelijke en mannelijke principe te omarmen
 2. De Christus-energieën in zich te laten werken
 3. Nieuwe openingen te scheppen in hoe jij jezelf en je leven tot nu toe ervaren hebt 
 4. En in deze tijd een Nieuwe wereld wilt scheppen. 

null 

WAT BIEDT DEZE DRIEDAAGSE CURSUS JOU?

 1. Dieper contact met de transformerende kracht van de Vrouwelijke en Mannelijke Christus
 2. Inzichten over de manier waarop deze vormen van liefde in jouw leven en in jouw bewustzijn doorwerken
 3. Het toepassen ervan in de praktijk van je dagelijks leven
 4. Een herijking van je overtuigingensysteem over jezelf, het leven, de mens, de samenleving, de toekomst, een Nieuwe Wereld en het proces van Scheppen
 5. Inzicht in het zijn van Schepper en Geschapene
 6. De introductie van een totaal nieuwe manier van Scheppen
 7. Een inniger contact met je Zijn
 8. Dieper contact met je eigen Goddelijkheid
 9. Je ontvangt een schat aan informatie van Maria Magdalena en Jezus

null 

WERKWIJZE EN TIJDSINDELING:

 1. We gaan digitaal aan de slag met behulp van een videomeeting met een groep van naar schatting vijf-en-twintig mensen, zodat wij ook gericht vragen kunnen beantwoorden.
 2. Gemeenschappelijk gedeelte met de volledige groep tussen 10.00 en 12.30 uur: gebed, geleide meditatie, zegening, openbaring en presentatie van het thema of de thema’s. Met ruimte voor vragen
 3. Lunchpauze tussen 12.30 en 14.00 uur
 4. Om 14.00 uur gaan we met elkaar verder. We kondigen een nieuw thema aan. Er wordt een oefening uitgelegd, vragen worden beantwoord. Daarna splitst de groep zich om individueel onder begeleiding van Gabriela oefeningen te kunnen doen.
 5. Om 16.00 komt de groep weer digitaal bij elkaar om te delen, vragen te beantwoorden en thema’s te bespreken.
 6. Om 16.30 uur sluiten we gezamenlijk af met een proclamatie en een zegening van de spirituele meesters.

null

MOET JE IETS HEBBEN GELEZEN?

Het is fijn als je een of meer van onze boeken over ‘De Goddelijkheid van de mens’, ‘De Maria Magdalena Code®’

en de serie ‘Maria Magdalena en Jezus’ hebt gelezen, maar het is zeker geen voorwaarde voor deelname.

 

null

KOSTEN EN INSCHRIJVING:

De totale kosten van deze cursus zijn € 135,--, dat wil zeggen €45,-- per cursusdag.  

Je bent ingeschreven:

A.  Als je dit bedrag hebt overgemaakt naar NL41 RABO 0393 463133 (BIC: RABONL2U) t.a.v. Human Divinity Academy

onder vermelding van ‘Online-cursus Nieuwe Wereld’.

B. Als je een aanmeldingsmail hebt gestuurd naar cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl

met daarin de mededeling dat je het bedrag hebt overgemaakt.


  null  

BEVESTIGING:

Als je je hebt ingeschreven, dat wil zeggen als je A. de betaling hebt gedaan en B. een aanmeldingsmail naar het cursistensecretariaat hebt gestuurd, ontvang je enige tijd later de bevestiging. Daarin ook de eerste

uitnodiging voor de cursusdag op vrijdag 30 oktober.


null

VRAGEN

Heb je vragen? Dan kun je een mail sturen naar Reint via reint@mariamagdalenaenjezus.nl of bellen via (0031) 06 53646410.


WELKOM! 

Wij heten je van harte welkom om dit nieuwe online-avontuur met ons aan te gaan!

Gabriela en Reint Gaastra-Levin


WIL JE MEER CURSUSSEN EN WORKSHOPS BEKIJKEN? Klik dan hier!

 null