Nieuwe meerdaagse Maria Magdalena en Jezus 

online-cursusmodule voorjaar 2022

De Vrouwelijke en Mannelijke Christus en het Scheppen van een Nieuwe Wereld

 null

null

WORKSHOPTHEMA: 

De huidige verhardende wereld krijgt een steeds mentaler en technocratischer karakter. Democratische beginselen staan

mede onder invloed van de Corona-crisis onder druk. De Aarde raakt door overconsumptie steeds meer vervuild.

Technologische ontwikkelingen zoals robotica en 5G dragen bij aan een verkillende atmosfeer.


Er komt steeds minder ruimte voor werkelijk menszijn en het realiseren van de oermissie van de mens om de eigen Goddelijkheid op Aarde te activeren staat onder druk. Het wordt tijd voor het scheppen van een alternatief, een Nieuwe Wereld,

een wereld waarin de natuur, de dieren, de mens en de onderlinge interactie gerespecteerd worden.


null

CHRISTUS:

Na de kruisiging van Jezus is Maria Magdalena als vrouw gaan staan voor het Christusbewustzijn in deze tweede fase

van haar lange leven. Dit is vergelijkbaar met de huidige periode van de mensheid waarin er ruimte ontstaat 

voor het vrouwelijke om haar positie in te nemen. En zo belichaamde Maria Magdalena vanaf destijds de 

 Vrouwelijke Christus, zowel eerst op Aarde als later vanuit de spirituele dimensie! Jezus heeft door 

zijn kruisiging op Aarde en later vanuit de spirituele dimensie de Christus belichaamd, 

in het bijzonder de Mannelijke Christus.


null

NIEUWE WERELD: 

Onder leiding van Maria Magdalena en Jezus gaan wij de eerste beginselen van een Nieuwe Wereld vormgeven. Een wereld 

waarin de energie van de Vrouwelijke Christus, waarvan Maria Magdalena de personificatie is, in harmonie met de energie

van de Mannelijke Christus, waar Jezus voor staat, zich over de Aarde uitspreidt en haar helende werk doet.


Vanuit de ‘Maria Magdalena en Jezus Wereldschool’ bieden we nu een meerdaagse online-cursus aan om, samen met Maria Magdalena en Jezus, jullie een verdieping te bieden bij het opbouwen van een Nieuwe Wereld. 


null

Geïntegreerd met de kennis van De Maria Magdalena Code zullen we een stap verder gaan in het ontwikkelen van onze creatiekracht in samenwerking met de Aarde, met de natuur en met de spirituele dimensie. Deze samenwerking zal onze 

connectie met het eenheidsveld van de Schepping integreren in onze Persoonlijkheid en in ons dagelijks leven. 

De eenheid met de Aarde, de natuur en de spirituele dimensie zal ons een stap verder brengen in het

beleven van het Christusbewustzijn en het belichamen van onze Goddelijkheid als mensen.


We zullen met behulp van De Maria Magdalena Code onze bewustzijnscentra activeren, een diepere connectie

en samenwerking met onze organen en met de natuur bereiken en onze innerlijke spirituele vermogens

verkennen en doen ontwaken. Deze centra fungeren als een schakel tussen Hemel en Aarde.

Door met hen aan de slag te gaan, wordt een essentiële bijdrage geleverd aan het omarmen

van de eenheid met God in de Schepping vanuit je fysieke, energetische,

emotionele en psychische lichamen. 


null


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING: 

Deze mondiale transformatie heeft niet alleen een collectief karakter, maar brengt ook een persoonlijk veranderingsproces 

met zich mee! Want wat draagt jouw persoonlijke transformatie bij aan de mondiale veranderingen? Tijdens deze

 workshop gaan wij daar samen en ieder voor zich mee aan de slag. De meerdaagse online-workshop is dan

ook een prachtige gelegenheid om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Je komt in proces met

jezelf, met Gabriela en Reint en uiteraard met Maria Magdalena en Jezus.


null 

VORM: 

Het afwisselende online-programma krijgt vorm door middel van geleide meditaties, openbaringen, oefeningen, 

proclamaties, gebeden, zegeningen en persoonlijke begeleiding. Tijdens de workshop is er onder

coaching van Gabriela ruimte voor delen en interactie met elkaar in een veilige setting.


null

DE OPBOUW VAN DE CURSUS:

Tijdens de cursusdagen maken we contact met de energieën van de Vrouwelijke en Mannelijke Christus 

en met de basisprincipes van het scheppen van een Nieuwe Wereld. We maken contact met een geheel nieuwe 

wijze van Scheppen, zoals uit de doeken gedaan door Maria Magdalena en Jezus.


De cursus bestaat in totaal uit meerdere bijeenkomsten die overeenkomen met de dertien liefdeswegen van de mens op Aarde

en de dertien bewustzijnscentra uit De Maria Magdalena Code. Deze vormen een leidraad voor de hele cursus. 

Er is ook een afrondende bijeenkomst voor een integratie van het geheel

 in je persoonlijk leven en bij het scheppen van een Nieuwe Wereld. 


Meerdere modules

De cursus is onderverdeeld in meerdere modules. Je kunt de gehele cursus volgen of een of meerdere modules daarvan.  

De najaarsmodule 2020, de voorjaarsmodule 2021 en de najaarsmodule 2021 zijn afgerond.

In het voorjaar van 2022 volgt de laatste vijfdaagse module. Daarvoor kun je alsnog instromen. 


null

VOOR WIE IS DEZE CURSUS BEDOELD? 

Deze  online-cursus is geschikt voor iedereen die de behoefte voelt om: 


 • Het vrouwelijke en mannelijke principe te omarmen
 • De Christus-energieën in zich te laten werken
 • Nieuwe openingen te scheppen in hoe jij jezelf en je leven tot nu toe ervaren hebt 
 • In deze tijd een Nieuwe Wereld te scheppen
 • Een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van de Christus in een Nieuw Tijdperk
 • Een verdieping in het activeren en integreren van je spirituele bewustzijn in je Aardse Persoonlijkheid aan te gaan
 • Een betere communicatie met je interne organen, met de Aarde en met natuurwezens te realiseren
 • De eigen bewustzijnscentra verder te doen ontwaken
 • Vanuit een diepere connectie met het Goddelijke eenheidsveld te leven
 • Samen met anderen vorm aan een Nieuwe Wereld te geven


null

WAT BIEDT DEZE MEERDAAGSE CURSUS JOU?

 • Dieper contact met de transformerende kracht van de Vrouwelijke en Mannelijke Christus
 • Inzichten over de manier waarop deze vormen van liefde in jouw leven en in jouw bewustzijn doorwerken
 • Het toepassen ervan in de praktijk van je dagelijks leven
 • Een herijking van je overtuigingensysteem over jezelf, het leven, de mens, de samenleving, de toekomst, een Nieuwe Wereld en het proces van Scheppen
 • Inzicht in het zijn van Schepper en Geschapene
 • Een verdieping van een totaal nieuwe manier van Scheppen
 • Een inniger contact met je Zijn
 • Een innig contact met je eigen Goddelijkheid
 • Een persoonlijke verkenning van alle dertien lagen van je bewustzijn gemanifesteerd door je dertien liefdeswegen en verankerd in je dertien bewustzijnscentra
 • Een diepere connectie met de natuur, je natuurgidsen en inspiratiewezens

 • Een sterkere beleving van je eenheid met de Aarde, de mensheid en de Schepping

 • Een sprong in je persoonlijke bewustzijn naar het leven vanuit eenheid

 • Het delen met andere gelijkgestemde mensen van je persoonlijk proces en van het scheppen van een Nieuwe Wereld

 • Een schat aan informatie van Maria Magdalena en Jezus


null

WERKWIJZE EN TIJDSINDELING:

 • We gaan digitaal aan de slag met behulp van een videomeeting met een groep van naar schatting 25 deelnemers, zodat wij ook gericht vragen kunnen beantwoorden.
 • Er is een gemeenschappelijk gedeelte met de volledige groep tussen 10.00 en 12.30 uur: gebed, geleide meditatie, zegening, openbaring en presentatie van het thema of de thema’s. Met ruimte voor vragen
 • Lunchpauze tussen 12.45 en 14.00 uur
 • Om 14.00 uur gaan we met elkaar verder. We kondigen een nieuw thema aan. Er wordt een oefening uitgelegd, vragen worden beantwoord. Daarna splitst de groep zich om individueel onder begeleiding van Gabriela oefeningen te kunnen doen.
 • Om 16.00 komt de groep weer digitaal bij elkaar om te delen, vragen te beantwoorden en thema’s te bespreken.
 • Om 16.30 uur sluiten we gezamenlijk af met een proclamatie en een zegening van de spirituele meesters.


null

MOET JE IETS HEBBEN GELEZEN?

Het is fijn als je een of meer van onze boeken over ‘De Goddelijkheid van de mens’, ‘De Maria Magdalena Code®’

en de serie ‘Maria Magdalena en Jezus’ hebt gelezen, maar het is zeker geen voorwaarde voor deelname.

 

null

KOSTEN EN INSCHRIJVING:

Je kunt in het voorjaar van 2022 nog drie online-cursusdagen volgen, namelijk de volgende vrijdagen: .

11 maart, 22 april en 20 mei.


 Je ontvangt het voor jou benodigde en door Gabriela en Reint gebruikte materiaal van elke cursusdag.

Ook de geleide meditatie ontvang je thuis per mail om deze nog eens te doorvoelen. 

 Je betaalt €47,50 per cursusdag.  


JE BENT INGESCHREVEN:

A.  Als je €47,50 (voor een cursusdag) of een veelvoud van dit bedrag voor een veelvoud aan cursusdagen

hebt overgemaakt naar NL41 RABO 0393 463133 (BIC: RABONL2U) t.a.v. Human Divinity Academy

onder vermelding van ‘Online-cursus Nieuwe Wereld voorjaar 2022’.

Je kunt bijvoorbeeld de vier cursusdagen in eenmaal betalen. Je maakt dan €190,-- over. 

B. Als je een aanmeldingsmail hebt gestuurd naar cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl

met daarin de mededeling welk bedrag je hebt overgemaakt.


  null  

BEVESTIGING:

Als jij je hebt ingeschreven, dat wil zeggen als je A. de betaling hebt gedaan en B. een aanmeldingsmail naar het cursistensecretariaat hebt gestuurd, ontvang je enige tijd later de bevestiging. Daarnaast ook de eerste

uitnodiging voor de eerstvolgende cursusdag.


null

VRAGEN

Heb je vragen? Dan kun je een mail sturen naar Reint via reint@mariamagdalenaenjezus.nl of bellen via (0031) 06 53646410.


WELKOM! 

Wij heten je van harte welkom om dit spirituele online-avontuur met ons aan te gaan!

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

null

 

Het nieuwe gechannelde boek - 

Het leiderschap van Maria Magdalena   

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus 


Het 14e boek van Gabriela en Reint 

in samenwerking met de spirituele meesters