Openbaring van

Maria Magdalena en Jezus


over twee leerprocessen voor de mensheid


Jullie zullen op een volgend niveau

van jullie bewustzijnsontwikkeling aankomen

'De natuur en de Aarde zijn jullie '

null

'Het besef van de eenheid tussen alle mensen zal de controlepogingen van kleine groepen

mensen, met name mannen, overstijgen en zal zich stapsgewijs met jullie hart afstemmen.'


null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie maken je als totale mensheid klaar voor een bewustzijnssprong. 

Deze periode brengt vele transformaties met zich mee, individueel en collectief. Deze fase van de mensheid zal jullie beter in 

staat stellen om dieper te voelen en te beseffen wie jullie in essentie zijn en voor welke uitdagingen jullie

in je huidige leven werkelijk staan om deze uiteindelijk aan te gaan en jullie doelen te realiseren.”

 

Het eenheidsveld verstoord

Maria Magdalena en Jezus: “Gedurende vele jaren zijn jullie in een intensief creatief proces beland om de samenleving te scheppen waarin jullie nu leven. Het creëren en functioneren van deze maatschappij werd echter sterk beïnvloed door

de laatste twee wereldoorlogen uit de vorige eeuw die het destructievermogen van de mens, in het bijzonder van

de aanwezige mannen, al dan niet in een leidinggevende rol, op een uitgebreide manier naar voren liet komen. 


null

De natuur en de vele dieren en andere wezens op Aarde waren getuige van deze massale zelfdestructie van de menselijk 

soort. De verstorende golven die deze oorlogen in het eenheidsveld van de Aarde veroorzaakten, waren in alle 

uithoeken en dimensies van de planeet voelbaar. Het gebruik van kernenergie maakte zelfs inbreuk 

op het overgangsveld tussen materie en energie dat aangesloten is op Absoluut bewustzijn.”

 

Helende impuls en destructie

Maria Magdalena en Jezus: “Het geweld dat zich tijdens deze oorlogen liet zien, heeft een reactie van de Aarde

en de natuur veroorzaakt om, als levend organisme, een helende impuls aan de gehele Aardse constitutie en

aan de mensheid in het bijzonder te geven. Deze impuls werd echter grotendeels gebruikt vanuit hetzelfde

mannelijk bewustzijn dat de oorlogen veroorzaakt had. Voor haar groei maakte de mensheid misbruik van

andere soorten en van de Aarde als geheel voor haar eigen ontwikkeling, met weinig of geen aandacht 

voor de effecten daarvan op de planeet en andere wezens. Deze onverschilligheid heeft pijn,

veroordeling en onzekerheid bij jullie veroorzaakt. Vaak zijn jullie op onbewust niveau

geraakt door de destructie die het menselijk handelen op de natuur uitoefent.”


null

Verlaging energetische trilling

Maria Magdalena en Jezus: “Door jullie deelname aan het eenheidsveld, waarin alle wezens en alles wat bestaat met elkaar verbonden zijn, worden jullie wel getroffen door de processen die andere wezens ondergaan, in het bijzonder als ze

door jullie zelf veroorzaakt worden. Het leed van tamme of wilde dieren bereikt jou vooral wanneer je hen opeet

of artikelen gebruikt waarin hun lichaam in verwerkt is, zoals leer of ivoor. Dat verlaagt je energetische trilling

en draagt bij aan het je gestrest of ongelukkig voelen. Als je dieren, direct of indirect, verzorgt,

zal hun welzijn jou ook bereiken en je trilling verhogen.”

 

Buigen is een inwijdingsproces

Maria Magdalena en Jezus: “De afgelopen eeuw heeft een sterk materialistisch karakter gehad. Jullie zijn op grote

schaal bezig geweest met het verkennen en beheersen van de materie. Een proces dat al eerder in de geschiedenis

van de mensheid op Aarde in gang is gezet, maar de laatste honderd jaar enorm in intensiteit is toegenomen, mede door

 de groei van de wereldbevolking en mede door de technische ontwikkelingen die deze groei met zich meebracht. Het onderzoeken van de materie heeft zijn sporen op de Aarde en bij haar bewoners achtergelaten. De grenzen van 

deze exploratie komen jullie nu tegen in de verandering van het klimaat en het afsterven van de natuur.


null

De Aarde biedt jullie begeleiding en reflectie door de grenzen die zij aan jullie stelt. Deze grenzen geven jullie

de kans om een van de grote inwijdingen op de planeet te ondergaan, namelijk: het buigen voor de Aarde’. 

In dit geval betekent ‘het buigen voor de Aarde’ dat jullie haar grenzen dienen te accepteren en jullie 

creatiekracht dienen te gebruiken om aan een andere levensstijl vorm te geven. Deze nieuwe 

levensstijl houdt rekening met de consequenties van jullie handelen op je omgeving, 

op andere levende wezens en op de Aarde als geheel.”

 

Twee leerprocessen

Maria Magdalena en Jezus: “De corona-periode heeft jullie de onderlinge afhankelijkheid en de verbondenheid tussen alle mensen en ook tussen mens en dier duidelijk gemaakt. Het is nu tijd voor jullie om hier meer aandacht aan te besteden.

Deze toewijding kan gericht worden op twee leerprocessen:


  • Het eerste leerproces betreft het contact met dieren, planten en mineralen op een bewuste wijze. Dit kan met gevoel en ook met gerichte verkenning tot uiting komen. Je kunt je intuïtief met een boom of dier verbinden en je kunt ook naar de ervaringen van anderen luisteren of kijken. Dit zal je op een dieper niveau raken en je energetisch systeem en bewustzijn verhogen. Je zult in dit proces je openen naar het beleven van het eenheidsveld van de natuur en van alle wezens 
  • De tweede leerweg gaat over het vergroten van je kennis over de natuur en de Aarde via een weg die bij jou past. Het is belangrijk om een weg te zoeken die jou in het hart raakt. Dat zal je inspireren en je betrokkenheid stimuleren.

 

null

De natuur en de Aarde zijn jullie leermeesters. Hoewel het lijkt alsof er zich nog een materialistische fase voor de mensheid

aandient, is dit maar een tijdelijk proces. Deze fase fungeert als een spiegel waarin jullie de essentie van de menselijke

ziel zullen gaan herkennen. De polarisatie en de tegenstellingen die in de huidige transformatiefase nog aanwezig

zijn, brengen jullie uiteindelijk tot bezieling en zelfbewustzijn. Ze dwingen jullie om bewuster te handelen en

positie in te nemen voor wie je als mens bent. De relatie met de natuur en de grenzen waar jullie als soort

tegenaanlopen, zal alle andere processen overtreffen en de weg naar het hart voor de mensheid openen.”

 

Jullie zijn één

Maria Magdalena en Jezus: “Het besef van de eenheid tussen alle mensen zal de controlepogingen van kleine groepen

mensen, met name mannen, overstijgen en zal zich stapsgewijs met jullie hart afstemmen. De eenheid van de mensen

onderling en tussen de mens, de natuur en de Aarde zal dit proces leiden. Kleinere gemeenschappen, die de

basisprincipes van het leven vanuit het hart koesteren, zullen als inspiratoren fungeren voor deze transformatie.

 De diepere geheimen van de natuur zullen niet ontrafeld worden door het DNA van allerlei soorten te 

verkennen en te manipuleren, maar door hartscontact met hen te maken en de essentie van hun

 ziel aan te voelen. De vergaarde fysieke kennis kan dan geïntegreerd worden 

met de inzichten die dit hartscontact met zich meebrengt.”


 null

Een meer natuurlijke levensstijl

Maria Magdalena en Jezus: “Wanneer de mens, vanuit gelijkwaardigheid aan andere soorten, zijn en haar hart en bewustzijn

opent om vanuit het zijn in connectie met het eenheidsveld te leven, zullen andere natuurwezens, dieren, planten en

mineralen, binnen dit veld jullie leiden naar een diepere innerlijke vervulling waarmee veel behoeften uit jullie

huidige leven komen te vervallen. De meer natuurlijke levensstijl, die bij deze nieuwe fase hoort, zal de Aarde

ontlasten en het evenwicht tussen jullie, de natuur en de Aarde herstellen. Jullie zullen dan op een 

volgend niveau van jullie bewustzijnsontwikkeling aangekomen zijn. Hoewel dit helende 

proces meerdere jaren in beslag zal nemen, wordt nu de basis gelegd 

voor de weg die jullie zullen bewandelen.


We zegenen jullie in het volledige vertrouwen dat jullie in deze transformatieperiode de weg 

naar je hart zullen weten te vinden en die met elkaar zullen delen.

In broeder- en zusterschap, Maria Magdalena en Jezus.”

null


NU VERKRIJGBAAR!
DE MARIA MAGDALENA CODE IV

DE 13 LIEFDESWEGEN VAN DE MENS OP AARDE

Het opzienbarende 

Leiderschap van Maria Magdalena  

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief