Nieuwjaarsopenbaring 2020

Maria Magdalena en Jezus 

over de relatie tussen 

de uit balans zijnde 

Aarde en de uit

balans zijnde mensheidHet uit balans zijn van Moeder Aarde wordt veroorzaakt door het uit balans zijn van de mensheid.

Maar het uit balans zijn van de mensheid heeft volgens Maria Magdalena en Jezus een goede reden. Welke? Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, het nieuwe jaar 2020 brengt nieuwe mogelijkheden en kansen voor jullie met zich mee. Voornamelijk op het gebied van persoonlijke bewustwording en het maken van keuzes zal dit jaar jullie een verdere verdieping bieden. Twee thema’s zijn er in 2020 in onze ogen expliciet aan de orde:


- Verliefd op jezelf worden

- De mensheid valt als soort van het voetstuk 


Hoewel beide thema’s tegenstrijdig aan elkaar kunnen lijken, werken ze echter samen en maakt de onderlinge beïnvloeding

dat beide thema’s ‘waar’ zijn. We leggen het uit.”

 

Niet meer heel of volledig jezelf

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie individuele én collectieve bewustzijn zijn doordrongen met negatieve overtuigingen over

jezelf en over het zijn van mens. In diverse religies en spirituele richtingen wordt de mens als een in essentie ‘fout’ wezen geportretteerd. Jullie Aardse natuur wordt vaak als de oorzaak van deze ‘imperfectie’ gezien. Hierbij wordt echter voorbijgegaan aan de noodzaak van de mensheid om de Aardse dimensie te verkennen, zo een groeiproces door te maken en jullie daaraan

over te geven. Wanneer jullie op Aarde incarneren, gaan jullie een ingrijpende dimensieovergang aan. Vanuit het bewustzijn

van eenheid en eeuwigheid in de spirituele dimensie betreden jullie de dimensie van dualiteit en openen jullie je voor de

ervaring van afgescheidenheid en sterfelijkheid. Het bezitten van een sterfelijk lichaam maakt dit laatste mogelijk. 

Je voelt  je dan als gevolg daarvan niet meer heel of volledig jezelf.


Om ook je heelheid als een geïncarneerd mens te voelen, heb je totale overgave aan de Aarde nodig. Ben je eenmaal op Aarde geweest, dan kun jij je heelheid niet meer volledig terugvinden door terug te keren naar de spirituele dimensie. Je dient

daarvoor eerst de weg van de Aarde volledig te ontrafelen en je Goddelijkheid als mens te activeren. Deze Aardse weg is

er een van overgave en vertrouwen, van zelfverkenning en zelfliefde. Jouw Aardse weg heeft vooral tijd en geduld nodig

en daarnaast mededogen voor jezelf en voor anderen.


Alle collectieve veroordelingen van de mensheid, die via religieuze, sociale en politieke processen zijn ontstaan, hebben te maken met weerstand tegen en miskenning van de weg van de mens in relatie tot de Aarde. Het idee dat je een zondaar of een God afvallige, een besmet of vervuild wezen, niet de Hemel waard of verdoemd bent zijn hier sprekende voorbeelden van.”


Omarm je beperkingen volledig

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie zijn er aan toe om deze veroordelende overtuigingen los te laten en de weg van zelfliefde

op te gaan. Zelfmiskenning veroorzaakt een negatieve spiraal van geweld, ongelijkwaardigheid, armoede en miscommunicatie. Zelfliefde keert de spiraal ten positieve om naar eenheid, verbinding, vrede, overvloed, gelijkwaardigheid en het openen

van het hart.


Ook in jouw individuele relatie met jezelf kunnen verschillende vormen van veroordelingen en zelfveroordelingen aanwezig zijn. 

In je interne dialoog, waarmee jij tegen jezelf praat, kunnen deze ondermijnende overtuigingen aan het werk zijn. Deze zelfveroordelingen en/of beperkingen werken door op je zelfbeeld, zelfvertrouwen, intelligentie, creativiteit, gezondheid, 

energie en eigenlijk op alle niveaus van je persoonlijk bewustzijn. Ze beperken jou en houden jou klein en uit verbinding.

Deze veroordelingen hebben echter meer dan één functie. Ze geven aan waarin jij je nog in de relatie met de Aarde kunt ontwikkelen. Vaak zijn ze ook een reflectie van je innerlijke vraagstukken en van de thema’s die je op deze planeet kwam uitwerken. Deze beperkingen wijzen jou ook op het permanente contact met jouw unieke Zieleweg die jou door de Kosmos

leidt. De beperkingen vormen ook de basis voor het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf.


Deze onvoorwaardelijke liefde gaat voorbij aan goed en kwaad en is gericht op de totaliteit van je Zijn. Om onvoorwaardelijke liefde te laten groeien, kun je vanuit je hart contact maken met dat deel of aspect van jezelf dat het in jouw ogen ‘slecht’ doet.

Tot nu toe heb je mogelijk jezelf aangeleerd om dit aspect te miskennen en te onderdrukken. Deze strategie heeft je onzekerheid, minder zelfvertrouwen, stress, frustratie en nog meer zelfafkeuring gebracht. Je wilt niet toegeven dat je bepaalde dingen nog niet goed kunt en dat je nog enige vaardigheden dient te ontwikkelen. Deze houding kost je veel energie en belemmert je zelfliefde.”
Verliefd worden op jezelf

Maria Magdalena en Jezus: “Om de onvoorwaardelijke liefde te herstellen en verliefd te worden op jezelf, kun jij je hart openen naar alles wat je bent. Geef je minder capabele aspecten alle ruimte om er te mogen zijn. Ze zijn reflecties van een verwaarloosd

of ontkend innerlijk kind en van andere nog niet geaccepteerde kanten van jou. Wanneer deze aspecten de ruimte van jou

krijgen om er te mogen zijn, wordt er alsnog een inhaalproces op gang gebracht. Deze verkenning van zichzelf en van het

leven die ze gemist hebben, mag alsnog worden beleefd. Het maakt je minder capabele kanten sterker en vollediger.Bijvoorbeeld. Een volwassen vrouw die als kleutermeisje geen ruimte heeft gekregen om zich ‘een prinses’ te mogen voelen, weet als vrouw niet goed hoe ze zichzelf kan verzorgen en hoe liefde en respect om haar heen te kunnen scheppen. Ze kan zichzelf blijven veroordelen en het patroon zal er alleen maar door toenemen. Door aandacht te geven aan haar innerlijke ‘kleuterprinses’ en zich door dit kind te laten leiden, kan ze met haar gaan spelen en het plezier in zichzelf hervinden. De beperkingen in jezelf

zijn je grote leermeesters in je relatie met jezelf, met de Aarde en bij het openen van je hart.


De huidige tijd, en 2020 in het bijzonder, is een fase in het ontwikkelingsproces van de mensheid op Aarde met vele uitdagingen.

Jij en anderen verwachten veel van jou. Echter, je hebt je tijd nodig om je groei zich op je eigen tempo te laten voltrekken.

Dit tempo kun je alleen vanuit zelfliefde bepalen. Gun jezelf de ruimte en de tijd die je nodig hebt voor je eigen ontwikkeling.

Dit maakt het mogelijk om van jezelf en van je leven te genieten en ‘verliefd’ op jezelf te worden.”De mensheid van haar voetstuk halen

Maria Magdalena en Jezus: “Collectief stellen wij juist voor dat de mensheid als soort van het voetstuk wordt gehaald. Er ligt 

een stevige uitdaging om jullie gelijkwaardigheid aan alle soorten wezens op Aarde te aanvaarden. De mens heeft zichzelf als soort boven alle andere soorten geplaatst. Dat komt door de ontwikkeling van de mentale kracht boven het hart en boven het lichaam. Deze starre aanname heeft een grote klimaats- en natuurcrisis ontketend, een Aardse crisissituatie waarin jullie je nu in vinden. De mensheid kan niet goed met deze ogenschijnlijke superioriteitspositie omgaan. De mens mist veelal de noodzakelijke en essentiële inzichten over het functioneren van de natuur, over de verbinding met planten en dieren, insecten en mineralen

 en over de spirituele wezens die de Aarde onderhouden. Het zich boven de Aarde verheven voelen, heeft met het eerder genoemde aspect te maken, namelijk het miskennen van de weg van de Aarde als de ontwikkelingsweg van de mens naar

zijn of haar Goddelijke essentie.


Het is nu tijd dat jullie je Aardse weg volledig aanvaarden en omarmen. Het is tijd voor de mensheid om zich aan de Aarde over

te geven. Dit is een overgave aan jezelf als mens van vlees en bloed en aan je medeplaneetgenoten. Alleen in verbinding met andere wezens kunnen jullie de weg terugvinden naar harmonie en overvloed. En om deze verbinding te maken dienen jullie

eerst je hart naar jezelf te openen en je zijn van een fysiek mens te omarmen en je daaraan over te geven.


Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie op je liefdesweg, je weg naar spirituele realisatie als een geïncarneerd mens!

In liefde, Maria Magdalena en Jezus.”
Het nieuwe opzienbarende boek 'Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam' is uit!

Voor cursussen, workshops, lezingen en reizen ga je naar www.mariamagdalenaenjezus.nl

Voor alle gechannelde Maria Magdalena en Jezus-boeken ga je naar www.followyourheartpublishing.nl

Voor alle gechannelde Maria Magdalena en Jezus e-books ga je naar www,mariamagdalenaenjezus-ebooks.shop