Nawoord van Maria Magdalena

in het gechannelde boek

Het leiderschap van Maria Magdalena - Deel 1

De afspraak met de Grote Moeder voor de gezamenlijke creatie van een Nieuwe Wereld

null

Maria Magdalena: Lieve mensen, bedankt dat jullie je verdiept hebben in mijn leiderschap als een belichaming van

de Vrouwelijke Christus. Samen met alle mensen om mij heen, die zich beschikbaar hebben gesteld om met 

Jezus en mij voor de onvoorwaardelijke liefde van de Christus te gaan staan, hebben Jezus en ik een 

opening gecreëerd om deze liefde toegankelijk te maken voor de mensheid en de Aarde. 


Onze toewijding heeft een kanaal tussen Hemel en Aarde geopend. Door de eeuwen heen dragen jullie levenservaringen

en liefdevolle intenties bij aan het verdiepen van deze connectie met de Christus in jezelf en met jullie Goddelijkheid. 

In de tijd dat Jezus en ik met onze familie en vrienden geleefd hebben, was de relatie met de natuur op een

 of andere manier geïntegreerd in het dagelijks leven van alle mensen. Het was min of meer vanzelfsprekend 

om als men met de Aarde, de dieren, de planten, de elementen, het weer en de mineralen om te gaan. 


null


In de loop van de huidige ontwikkelingscyclus die jullie doorlopen, de zogenaamde Tweede Incarnatiecyclus van de mens

op Aarde volgens De Maria Magdalena Code®, hebben jullie afstand van de natuur genomen om je eigen individualiteit

als mens en als samenleving te ontplooien. Dat heeft jullie verder gebracht in het verkennen van de dualiteit van de

materiële dimensie en het opbouwen van een relatie met de verschillende aspecten van het leven. Tegelijkertijd

hebben jullie vele vaardigheden gecultiveerd, die het herkennen van God in jezelf en in de wereld mogelijk maken. 


Echter, jullie afstand ten opzichte van de Aarde tijdens dit individualisatieproces heeft ervoor gezorgd, dat er op den duur

een golf van destructie in de natuur en in de mensheid plaatsvond. Jullie zijn de Aarde en al haar wezens als

gebruiksvoorwerpen gaan beschouwen voor jezelf als individu en voor de mensheid als soort. Jullie 

zijn het besef van de bezieling van de natuur en van de Aarde kwijtgeraakt. 


null

Het ontkennen van de ziel en het spirituele zijn van je planeet en van al deze wezens, heeft jullie verbinding met je eigen ziel

en spiritualiteit verzwakt. Op die manier mondde het zoeken naar zelfmanifestatie uit in het miskennen van God in jezelf

en in de wereld. Dit stelde een grens aan jullie uitsluitende focus op de eigen wensen en creaties en nodigt jullie

uit om deze verbinding met Moeder Aarde en met je eigen Aardse essentie te herstellen en te omarmen. 


Het vanuit deze verbinding scheppen is de nieuwe start van jullie bestaan als mens en als soort. Alleen in eenheid met de

natuur zullen kunnen jullie blijven voortbestaan. Dit zal al jullie creaties op weg naar jullie en volgende evolutiestap 

brengen. Alle wezens op deze planeet werken met jullie samen voor het activeren van het Christusbewustzijn. 

 Door je hart naar hen te openen en door het koesteren van je relatie en eenwording met Moeder Aarde,

zullen jullie een onmisbare stap zetten in het openen van je hart en het ervaren van je

Goddelijkheid als mensen. Dit is de boodschap van de Vrouwelijke Christus, die jullie

verder brengt in je relatie met de 'Stroom van conceptie-geboorte-leven-dood en wedergeboorte'.

 

null

Laat dit boek in je doorwerken om je aan je afspraak met de Grote Moeder te helpen herinneren als een opening naar

spirituele realisatie, het ontwaken van de Christus in je hart en de gezamenlijke creatie van een Nieuwe Wereld!


Ik zegen jullie voor deze inwijding in onvoorwaardelijke liefde!

In eenheid, Maria Magdalena.”


null

Verbind je krachtig
met de energie 
van Maria Magdalena 
de Vrouwelijke Christus -

Via het gechannelde boek
Het leiderschap van Maria Magdalena'

van de auteurs Gabriela en Reint Gaastra-Levin