Hoe dient 'The Great Reset' er eigenlijk uit te zien?

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela


 null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je in een grote en belangrijke transformatiefase in de geschiedenis

van de mensheid. Er valt veel te ‘resetten’ in de relatie met elkaar, met de natuur en met de Aarde. Er wordt zelfs

gesproken van een ‘Grote Reset’. Maar waar dient deze herschikking eigenlijk over te gaan? Wat moet

wezenlijk 'gereset' worden? De werkelijke ‘reset’ is een bewustzijnsverschuiving waarin

het hart de leiding neemt in de volgende fase van jullie ontwikkeling als soort. 

Wat zijn de grote thema’s die de hoogste prioriteit hebben in de familie van de mensheid?


null

 • Herstellen van de relatie met elkaar:   om de relatie tussen alle mensen te herstellen, is het nodig dat jullie bereid zijn om elkaar te accepteren en een bestaansrecht toe te kennen. Ieder mens vormt een spiegel voor de rest. Jullie kijken naar jezelf in de spiegel die een ander mens, vanuit zijn of haar zijn, jullie voorhoudt. Als jullie in jullie perceptie beelden ‘teruggekaatst’ krijgen die jullie als mooi beschouwen, zijn jullie bereid om die sneller te aanvaarden. Het is echter vaak confronterend om oog in oog te komen met aspecten van jezelf waar jij je minder prettig bij voelt. Bepaalde mensen kunnen met hun gedrag, uiterlijk, creaties en uitdrukkingen aan jou dingen van jezelf laten zien, waar je nog pijn en blokkades ervaart. Om je je ook naar deze mensen, naar deze spiegels, te kunnen openen, dien je eerst je eigen pijnen en belemmeringen te omarmen en te helen. In wezen is je relatie met anderen een reflectie van de relatie met jezelf. Je zult je hart naar deze aspecten dienen te openen, om de mensheid als één familie in je hart te aanvaarden.

(Oefening: als je weerstand tegen een ander voelt, geef dan niet ‘de schuld’ aan deze ander, maar neem

verantwoordelijkheid voor je gevoelens. Ze zijn van jou. De ander stelt je in staat om ze te beleven.)

 

 • Vertrouwen: hoe kunnen jullie het vertrouwen in elkaar herstellen? Vele oorlogen en machtsstrijden zijn gebaseerd op angst en wantrouwen en in het bijzonder het gevoel dat een ander jou je bestaansrecht zal afnemen en je basisbehoeften miskent. Om het gebrekkige vertrouwen in elkaar te helen, is het nodig om naar elkaar te luisteren en ruimte te scheppen voor de behoeften van alle betrokkenen. Dat vraagt om overleg en samenwerking.

(Oefening: word je ervan bewust of je in de kern van de zaak bang bent dat iemand anders jouw levensruimte

zal innemen. Vind een weg, zodat er ruimte voor beiden mogelijk is en ga hiervoor staan.)


null


 • Overleg en samenwerking: de basisbehoeften van alle bevolkingsgroepen dienen door middel van een gelijkwaardige samenwerking geïnventariseerd worden. Elke groep mag creatief vormgeven aan de eigen levensstijl in harmonie met de rest van de mensheid en met de natuur. De eenheid en deelname aan het eenheidsveld zal leidend zijn bij het opbouwen van een ander bewustzijn en een holistische werkwijze voor het creëren van een hooggeëvolueerde beschaving die vanuit en op basis van het hart functioneert.

(Oefening: word je bewust van je eigen behoeften en die van iemand anders. Schep samen een

mogelijkheid waarin de behoeften van beiden vervuld mogen worden.)

 

 • Bewustzijn: de eenheid tussen materie en bewustzijn zal centraal komen te staan in deze nieuwe samenleving. De mens en alle wezens zijn uitdrukkingen van een en dezelfde Goddelijke vonk, die in een andere vorm verschijnt om zichzelf te verkennen en lief te hebben. Alle creaties zijn een reflectie van een bepaalde bewustzijnstoestand. De mate van liefde en connectie met het veld van eenheid stelt jullie in staat om creaties vorm te geven, die vanuit een hogere trilling functioneren. Deze creaties dienen de mens en de natuur om op basis van dit meer verfijnde energieniveau met elkaar om te gaan.

(Oefening: sta stil bij je eenheid met alle mensen, wezens en de Aarde. Laat deze eenheid tot je doordringen.)

 

null

 • Herstellen van de relatie met de natuur: de mens heeft, voornamelijk in de laatste eeuwen, zichzelf boven alle andere levende wezens geplaatst. Mensen beschouwen deze positie als een natuurlijke recht gebaseerd op een zogenaamde hogere intelligentie en ontwikkelingsvorm. Echter, deze vooringenomenheid legt een zeer beperkte visie bloot, waarin een gebrek aan respect, erkenning en compassie voor andere medeplaneetbewoners centraal staat. Met uitzondering van een aantal bewuste en liefdevolle mensen vertoont de algemene houding van de mensheid een grote onwetendheid en arrogantie ten opzichte van andere Aardse wezens en van de Aarde zelf. 

(Oefening: behandel dieren en planten vanuit gelijkwaardigheid. Neem de tijd om je

hier bewuster van te worden en met hen te communiceren.)

 

 • Herstellen van de relatie met de Aarde:  het herstellen van de relatie met de Aarde en met alle natuurwezens heeft op dit moment de grootste prioriteit. Als jullie een duurzame transformatie van jullie gemeenschappelijke leven op hogere niveaus van gelijkwaardigheid en overvloed willen brengen, zullen jullie dat in verbinding met de natuur en de Aarde dienen te doen. De basishouding van waaruit jullie je leven scheppen, dient te veranderen naar een nauwe samenwerking met de Aarde en de natuurwezens. De keuzes die jullie maken zullen jullie pas echt gaan dienen als ze op basis van het aanvaarden van de eenheid en interactie met de Grote Moeder en haar wezens gemaakt worden.”

(Oefening: kies een creatie in jouw leven die minder afgestemd is met de natuur en de Aarde.

Maak de nodige aanpassingen om een betere mate van afstemming te bereiken. Voel wat dit met je doet.)


null

Transformatieproces

Maria Magdalena en Jezus:  “De bovengenoemde aandachtspunten vormen de top van een ijsberg in jullie bewustzijn.

Om ze mogelijk te maken, dienen jullie je aan een transformatieproces over te geven. Dit proces brengt jullie

naar het aanvaarden van de volgende zeven uitgangspunten in jullie leven als mens op Aarde:

 

 • Jullie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
 • Jullie zijn onlosmakelijk met de Aarde en alle dieren, planten, mineralen en aspecten van de Aarde verbonden
 • Jullie zijn één met elkaar, met alle wezens en met de Aarde. Samen maken jullie deel uit het Goddelijke eenheidsveld
 • Jullie keuzes en creaties dienen in overeenstemming met deze eenheid en verbinding te zijn
 • Liefde is leidend in je leven, je creaties en je relaties
 • Jullie, de Aarde en alle wezens zijn een gelijkwaardige uitdrukking van Goddelijk bewustzijn 
 • Jullie, de Aarde en alle wezens zijn een gelijkwaardige manifestatie van Goddelijke liefde

null

Het aanvaarden van deze essenties zal jullie voorbij angst en agressie brengen, naar het uitbundig genieten van

wie je als mens bent, levend in overvloed en verbinding met alle vormen van bewustzijn om je heen.

Dit zal jullie naar de weg van onvoorwaardelijke liefde brengen.


Wij zegenen jullie op dit pad!

Vanuit liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

nullKijk hier voor alle

Maria Magdalena en Jezus-boeken

Over de leer van de Goddelijkheid van de mens