Loslaten van schuldgevoelens als gevolg 

van de ondergang van Atlantis

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus

De ondergang van Atlantis, en de schuldgevoelens als gevolg daarvan, heeft een grote invloed gehad

 op de beperkende overtuigingen van de mens over zichzelf. In verschillende religieuze stromingen is deze 

zelfafkeuring verder  doorontwikkeld en geïnstitutionaliseerd. Met name de visie op het kwaad speelt hierin

 een belangrijke rol. Maria Magdalena en Jezus begeleiden hun leerlingen om hier los van te komen

 en stellen deze heling aan de gehele mensheid beschikbaar.


Maria Magdalena en Jezus:  “Lieve mensen, bij het begeleiden van onze leerlingen houden we ons bezig met het openen 

van hun hart naar zichzelf. En wel als een basis voor het activeren van het Christusbewustzijn bij ieder van hen. 

Wij geven aandacht aan alle aspecten van het openen van het hart om deze te integreren in het ontwaken 

van onze kerngroep. Een belangrijk aspect dat ons nu bezig houdt, zijn de menselijke overtuigingen

 over het goede en het kwade in zichzelf. Het naar jezelf kijken gebaseerd op deze dualiteit,

 schept verwarring over de ware Goddelijke aard van de mens en over het 

ontwikkelingspad van mannen en vrouwen op Aarde.”


De mens is meer dan alleen Geschapene

Maria Magdalena en Jezus:  “In verschillende religieuze stromingen wordt naar de mens gekeken als een wezen dat 

met goed en kwaad worstelt en niet in staat is om de dualiteit op te lossen. De aard van de mens wordt als 

bewegend tussen goed en kwaad gezien en losstaand van zijn of haar spirituele pad.

De mens wordt enkel als Geschapene beschouwd in plaats van een belichaming van de Drie-eenheid, van de Schepper,

 de Geschapene en het Proces van Scheppen. Vanuit deze interpretatie dient de mens zich aan het goede vast te 

houden en het kwade te ontwijken. Deze ons inziens onjuiste visie beïnvloedt je zelfbeeld, voedt je

 zelfveroordeling en beperkt de visie van jezelf als een Goddelijk wezen.De mens heeft immers ooit de oermissie op zich genomen om God in de fysieke dimensie te herontdekken, 

daarbij gebruikmakend van de dualiteit van goed en kwaad om zichzelf en het Aardse veld te verkennen, de 

onderliggende eenheid te onthullen en de Goddelijkheid hiervan te activeren.”


De gevolgen van Atlantis

Maria Magdalena en Jezus:  "De visie van de mens als een wezen van goed en kwaad dat los staat van God, is een resultaat

 van de schuldgevoelens die bij en na de val van Atlantis zijn ontstaan. Deze schuldgevoelens kunnen soms als

 verdoemenis worden ervaren. Alsof de mens ‘niet Godswaardig’ of ‘door God veroordeeld’ zou zijn.

Dit is een reflectie van het verliezen van bewust contact met de Goddelijke Bron, dat zich

 langzaam maar zeker voltrok naarmate de mensheid verder in de dualiteit belandde en dat een

 absoluut dieptepunt kende tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Voor diegenen die zich dieper met de dualiteitsprocessen op dat moment in Atlantis bezig hebben gehouden, zijn de schuldgevoelens verbonden met de overtuiging dat het hun fout is geweest dat Atlantis ten onder is gegaan en dat

 daarmee de bewuste, individuele en collectieve connectie van de mens met de Goddelijke Bron verloren raakte. 

Voor diegenen die minder met de dualiteit van goed en kwaad in de laatste fase van Atlantis bezig waren, zijn 

de schuldgevoelens gekoppeld aan het feit dat ze de val niet hebben kunnen voorkomen.”


Uit het paradijs gevallen

Maria Magdalena en Jezus:  “Wij hebben zelf deze laatste schuldgevoelens in onze levens op Aarde na Atlantis weten 

te verwerken en losgelaten. Dat heeft ons mede in staat gesteld om onze huidige missie te belichamen en vorm

 te geven. De ondergang van Atlantis heeft als effect op de mensheid gehad dat men zich voelde alsof men ‘uit 

het paradijs was gevallen’ en de bewuste verbinding met de Goddelijke Bron was verloren. Na Atlantis is het spirituele zelfbeeld van de mens dan ook ingeperkt en voor een deel bepaald door de zojuist genoemde schuldgevoelens. Dit alles heeft geresulteerd in een collectieve vorm van zelfveroordeling, waarin de mens als ‘slecht’

 wordt ervaren. Eerst wordt de mens nog gezien als een wezen dat in staat is om het kwaad te verrichten, en daarna, 

na  ons laatste gezamenlijke leven op Aarde, om het kwaad ‘te zijn’. Dit nu wordt in latere eeuwen door de 

kerkelijke autoriteiten als ‘erfzonde’ bestempeld. Naarmate men meer indaalde in de dualiteit 

is deze beperkende overtuiging steeds sterker geworden.”


Heling beschikbaar voor de gehele mensheid

Maria Magdalena en Jezus: “We willen onze leerlingen begeleiden bij het loslaten van hun schuldgevoelens over het

 ‘vallen uit het paradijs’ en over ‘de ondergang van Atlantis’ als een weg om hun zelfliefde en zelfvergeving 

te bevorderen. Dat is nodig om hun hart te openen en hun Goddelijkheid te ervaren.

Tezamen met het loslaten van de zelfveroordelingen van hun ouders worden deze vormen van erfelijke belasting geheeld

 en hun connectie met hun hart en hun Goddelijke Bron hersteld. In jullie tijd is het loslaten van collectieve, 

familiaire en individuele zelfveroordelingen essentieel voor jullie spirituele realisatie, het ontwaken 

van het Christusbewustzijn en het bewust ervaren van je Goddelijkheid al mens.Wij, Maria Magdalena en Jezus, stellen, door middel van onze leer over de Goddelijkheid van de mens, 

deze heling aan de gehele mensheid beschikbaar.”Dit is een openbaring uit het gechannelde boek

'Maria Magdalena en Jezus Deel 3

Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen'

Wil je je breed informeren over dit opmerkelijke boek? Klik dan hier!

Bekijken? Beoordelen? Bestellen? Klik hier!Hun inwijding van de vrouwelijke

en mannelijke discipelen!

Maria Magdalena en Jezus herschrijven, in samenwerking met medium Gabriela Gaastra-Levin, hun gezamenlijke levensgeschiedenis uit de eerste hand en zoals het is geweest. In dit Deel 3 ligt de nadruk op de training van de vrouwelijke en mannelijke discipelen in hun leer over de Goddelijkheid van de mens! Leer met hen mee!


Ook worden de vrouwelijke en mannelijke discipelen uitgebreid met naam, karakter en eigenschappen aan de mensheid voorgesteld.


Liefst 292 pagina's en 41 hoofdstukken met hoogwaardige openbaringen! 

Stap in de energie van Maria Magdalena en Jezus die voelbaar is in elke pagina!