Maria Magdalena en Jezus over het leggen van liefdes- en eenheidsbruggen naar Atlantis

Openbaring naar aanleiding van de pelgrimage naar Santiago de Compostella


Maria Magdalena en Jezus:  Lieve mensen, we willen met deze openbaring jullie betrekken bij de verschillende sleutelperiodes in de geschiedenis van de mensheid waarin de regio van Santiago de Compostella aan de Atlantische kust een belangrijk rol speelde en ook nu nog speelt in de bewustzijnsontwikkelingen van de mensheid.


Om te beginnen geven we aandacht aan de periode toen het continent Atlantis een destabilisatiefase inging. De samenleving kwam in een individualisatieproces terecht. De mensen begonnen hun persoonlijke ego en identiteit te ontwikkelen terwijl ze nog een energetische opening hadden naar hun spirituele vermogens. Mannelijk en vrouwelijke principes rakten uit balans en de indalende fase van de Tweede Incarnatiecyclus van de mensheid begon. Verschillende groepen Atlantiers die zich aan de groeiende chaos en onrust wilden onttrekken begonnen een emigratieproces dat tot aan de definitieve ondergang van Atlantis zou duren. De mensen die uit Atlantis vertrokken kwamen weer in rustig vaarwater en konden opnieuw een helder contact maken met hun Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God en met de Natuur om hen heen. Dit contact was vertroebeld geraakt door de groeiende verwarring die Atlantis meester maakte. Het begon eerst incidenteel en werd steeds structureler."Van buitenaf naar Atlantis kijken

Maria Magdalena en Jezus:   “Wanneer de migranten zich op het vasteland vestigden, konden ze van buitenaf naar Atlantis kijken. Ze werden in hun hart geraakt door het proces dat in Atlantis gaande was. Sommigen maakten spiritueel contact met hun dierbaren die daar nog waren. Anderen, met een groter verantwoordelijkheidsgevoel of een meer verantwoordelijke positie, maakten contact met grotere groepen mensen en gemeenschappen. Ze verbonden zich met hun Goddelijke Bron en schiepen een veld van eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde tussen het vasteland en Atlantis. Deze ‘Liefde- en eenheidsbruggen’ hebben veel mensen die in Atlantis waren gebleven geholpen om het contact met hun eigen Goddelijke Bron te herstellen en ook nog op tijd het continent te verlaten. Deze ‘Liefde- en eenheidsbruggen’ hebben ook de leden van de Atlantische Hoge Raad gesteund bij hun werk en in het begeleiden van mensen en gemeenschappen bij hun intense processen. Ze hebben echter de destabilisatie van Atlantis niet kunnen voorkomen. Dat was bestemd om plaats te vinden omdat het een essentieel deel uitmaakte van de collectieve, individuele en spirituele ontwikkeling van de mensheid. De ondergang van Atlantis maakte deel uit van de indalende fase van de Tweede Incarnatiecyclus van de Mens op Aarde."De keuzes van Exter en Aixol

Maria Magdalena en Jezus:   “Maria Magdalena, in een eerder leven als Exter in Atlantis, heeft ook deze ervaring ondergaan. Samen met haar geliefde Aixol, een eerdere incarnatie van Jezus, maakte ze deel uit van de Hoge Raad van Atlantis. Ze hadden beide een persoonlijke en spirituele verbinding met dolfijnen, die als een helingsbrigade vele zeeën en oceanen doorzwemmen

voor hun taak om de meridianen van de Aarde schoon, stromend en in balans te houden. Vanuit Atlantis hebben Aixol en Exter, samen met de dolfijnen, deze ‘Liefde- en eenheidsbruggen’ helpen vormen. Ze voorzagen het belang en de functie van deze verbindingen met het vasteland en konden het proces van Atlantis mede zo aanvaarden. Aixol heeft er als lid van de Hoge Raad lid voor gekozen om tot aan het einde van de ondergang van het continent te blijven. Hij voelde zich verantwoordelijk voor het verloren gaan van deze ooit zo hoogwaardige beschaving. Dit intense Atlantische leven en een daaropvolgend leven waarin hij in het reine met zichzelf is gekomen, hebben als motivatie gediend voor zijn rol als Jezus bij het helpen ontwaken van de Goddelijkheid van de Mens en het in balans brengen van het mannelijke en het vrouwelijke.


Exter heeft als lid van de Hoge Raad, in overleg met Aixol, welbewust Atlantis in de laatste fase verlaten. Als ze vanaf het vasteland, bij de kust van het toenmalige Afrika, naar het zinkende continent keek, nam ze afscheid van haar geliefde die door zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het mannelijk principe is gaan staan. Exter droeg ook bij aan het leggen van ‘Liefde -en eenheidsbruggen’ ter ondersteuning van de laatste groepen die vertrokken. Ook creëerde ze liefdesvelden voor degenen die hun lichaam verlieten bij het definitieve ineenstorten van het continent."


Het scheppen van liefdes- en eenheidsbruggen

Maria Magdalena en Jezus:  "De gemeenschappen en nederzettingen aan de Atlantische kust van geëmigreerde Atlantiers zijn lange tijd doorgegaan met het scheppen van energetische ‘Liefde- en eenheidsbruggen’ die na de val van het continent de functie hadden om de vraagstukken die bij de ondergang waren ontstaan te verwerken. Deze activiteiten zijn in generaties daarna in de vorm van tradities, liederen en verhalen doorgegaan. Sommige van deze Atlantiers, onder andere Exter, hebben zich na verloop van tijd omgedraaid en hebben Atlantis achter zich gelaten om het vasteland in te trekken om zo een nieuwe ontwikkelingsfase te omarmen.Later, in haar leven als Maria Magdalena, zal ze tijdens haar leven in het huidige Frankrijk, na de kruisiging van Jezus, een pelgrimage maken naar de Atlantische kust om zo haar laatste ‘Liefde- en eenheidsbrug’ te leggen en een cyclus af te ronden waarin de vraagstukken van Atlantis een antwoord kregen door middel van de Goddelijkheidsactivatie die Jezus en Maria Magdalena tijdens hun leven in Palestina en Israël voor zichzelf en voor de mensheid in gang hebben gezet. Maria Magdalena eerde en omarmde daarbij haar identiteit als Exter die zo versmolt met haar Goddelijke Bron. Jullie kunnen je door deze ervaringen laten inspireren om ‘Liefde- en eenheidsbruggen’ te leggen met mensen of creaties uit jullie verleden die jullie in je huidige leven op een hoger plan willen brengen.


Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie voor het activeren van je Goddelijkheid als mens en voor het in liefde en eenheid brengen van alle creaties en relaties waarvoor je dat wenst. In broeder- en zusterschap, Maria Magdalena en Jezus.”

De Heilige reizen van 

Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus hebben tijdens hun gezamenlijke korte leven vele reizen gemaakt. Zo zijn  ze ook - op weg naar Engeland - ook in Galicie (Noordwest Spanje in de buurt van het huidige Santiago) geweest. 

Over de periode tussen hun 16e en 30e jaar is in het algemeen 

weinig bekend. Toch waren dit allerminst 'lost years'. 

Ze hebben belangrijke spirituele plekken bezocht en daar 

vele inwijdingen ondergaan. Zo staat beschreven in het gechannelde 

en door Gabriela ontvangen boek 'Maria Magdalena en Jezus Deel II - 

Hun reizen naar Egypte, Perzie, India en Brittannie". 

Zeer warm aanbevolen!