Jullie kondigen met je eigen licht

de geboorte van de Christus aan

Jullie zijn in een versnelling van jullie evolutieproces terechtgekomen

De intensiteit van de collectieve ontwikkelingen
brengt diepere lagen van jullie bewustzijn aan de oppervlakte.

null


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, we zijn dankbaar dat jullie openstaan voor de geboorte van de Christus

in je hart en om je heen. Door de processen van de afgelopen twee jaar zijn jullie individuele processen intens verbonden

geraakt met de collectieve ontwikkelingen. Al gevolg daarvan zijn jullie meer in contact gekomen met diepere lagen

van je bewustzijn. Overtuigingen, ervaringen en gevoelens uit dit leven en uit eerdere levens zijn gemobiliseerd.

De balans tussen de relatie met jezelf en met de wereld om je heen is verschoven. Je bent in je denken

en je doen je veel meer gaan ontwikkelen. Je bent de beslommeringen van het dagelijks

leven overstegen. Bewust of onbewust ben je in contact gekomen met

een overzicht van je leven dat je Ziel jou aanbiedt.


Vraagstukken die normaliter aandacht vragen tijdens een levenscrisis, zijn nu massaal tijdens de pandemie naar voren

gekomen. Hoe confronterend of vervelend dit dan ook bij jullie over kan komen, bovenal is er sprake van een

versnelling in jullie evolutieproces. De intensiteit van de collectieve ontwikkelingen brengt diepere lagen

van jullie bewustzijn aan de oppervlakte. Jullie worden sterker met de dualiteit van ‘goed en

kwaad’ geconfronteerd. Dit brengt essentiële levensvragen bij jullie naar voren.

Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat is echt belangrijk voor mij? Hoe kijk ik naar het leven?

En naar de dood? Hoe ga ik om met beperkingen en/of verlies?

Dit zijn vragen waar jullie de afgelopen periode mee bezig zijn geweest.”


null

De zoektocht naar de Christus in jou

Maria Magdalena en Jezus: “Het intensief omgaan met de dualiteit van het leven bevordert het vinden van de eenheid voorbij

deze tegenpolen. Deze eenheid doet het Christusbewustzijn in je ontwaken. Om de eenheid voorbij goed en kwaad te

activeren heb je onvoorwaardelijke liefde nodig. Onvoorwaardelijke liefde is de basis van de Christus.


Hoe gaat dit in zijn werk?

 • 1. Je bevindt je in een situatie waarin je in een spanningsveld zit tussen twee polen: de ene zie je als ‘goed’ en de ander als ‘kwaad’
 • 2. Je wilt voor ‘het goede’ op zoek gaan naar een diepere verbinding met je Zijn en met de liefde van je hart
 • 3. Hoewel je voor ‘het goede’ wilt kiezen, kun je op een of andere manier ‘het kwade’ niet ontlopen. Je kunt dit dilemma niet oplossen door voor een van de tegenpolen te kiezen. De andere pool blijft zich bij jou aandienen. Je kunt er niet om heen
 • 4. Je blijft enige tijd in dit spanningsveld zitten. Je hebt nog niet de vaardigheden om een andere optie daadwerkelijk te overwegen
 • 5. Het blootgesteld blijven aan de spanning tussen deze twee ogenschijnlijke tegenpolen brengt je in een proces van overgave. Je kiest de weg van de liefde boven het bereiken van een gewenst resultaat. Je geeft je poging tot het vinden van een oplossing op. Je laat je verwachtingen over ‘het goede’ en je veroordelingen van ‘het kwade’ los
 • 6. Het bevrijd zijn van je verwachtingen en veroordelingen opent de weg om je je aan je Goddelijke essentie over te geven
 • 7. Het bewuste contact met je Goddelijke essentie breng je naar een diepere verbinding met je Zijn en met de liefde van je hart
 • 8. Je neemt verantwoordelijkheid voor wat je in ‘het goede’ en in ‘het kwade’ ziet
 • 9. Vanuit het éénzijn met je Goddelijke essentie kijk je zonder oordeel naar ‘het goede’ en ‘het kwade’
 • 10- Deze oordeelloze observatie stelt je in staat om het Goddelijke in ‘het goede’ en in ‘het kwade’ waar te nemen
 • 11- Je ontdekt de eenheid tussen beide tegenpolen. Ze zijn één in het Goddelijke eenheidsveld
 • 12- Je kijkt naar beide tegenpolen met onvoorwaardelijke liefde
 • 13- De Christus in je hart ontwaakt!”

 null

De ontwaking van de Christus in jou

Maria Magdalena en Jezus: “Het bovengenoemde proces herhaalt zich keer op keer in je leven. Naarmate je het een aantal

keer bewust hebt meegemaakt, leer je de dynamiek van deze ervaring kennen. Dat helpt jou bij het loslaten van je

verwachtingen en veroordelingen en bij het je overgeven aan je Goddelijke essentie. Echter, hoe meer jij je

hiermee bezighoudt, des te dieper de lagen zijn die jij in jezelf aanraakt. Er dienen zich steeds meer

structurele vraagstukken bij je aan. Zo word jij je ook bewuster van de invloed van familiaire

en collectieve processen op je bewustzijn door meerdere levens heen. Dit leidt je naar een

sterke groei in jouw vaardigheden om met ‘goed’ en ‘kwaad’ om te gaan en in je vermogen

om je je aan je Goddelijke essentie over te geven. Het ontwaken van de Christus

verloopt in fasen. Elke keer ga je, gedurende vele levens,

een stap verder tot aan jouw totale ontwaking.


Hierbij een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling:

 • 1. Je werkt samen met een zakelijk partner. Jullie zijn een jaar geleden begonnen en beiden hebben veel investeringen gedaan. Uit een gesprek met je accountant blijkt dat je partner geld uit de onderneming wegsluist. Als je hem hiermee confronteert om het bespreekbaar te maken, ontkent hij het in alle toonaarden
 • 2. Je kunt nu niet stoppen met de zaak vanwege alle investeringen en gemaakte afspraken, maar je wilt ook niet zo doorgaan
 • 3. Als je overweegt om uit elkaar te gaan, realiseer jij je dat jullie zo met elkaar verweven zijn, dat deze keuze meer verlies dan winst zal opleveren
 • 4. Je weet niet wat je moet doen en blijft de zaak in bedrijf houden alsof er niets is gebeurd.
 • 5. Op een gegeven moment ben je klaar met de spanning die deze situatie met zich meebrengt. Je laat je verwachtingen over het succes van de zaak en over de samenwerking los en je stopt met het veroordelen van je compagnon
 • 6. Je vindt rust in jezelf. Je maakt contact met je Goddelijke essentie
 • 7. Je reflecteert over wat je in je bedrijf zoekt en over wat je intentie hiervoor is geweest. Ook voel je waarom je uitgerekend deze persoon als zakelijk partner hebt gekozen. Wat je zowel in je zaak als in de samenwerking zocht, vind je nu juist direct in jezelf
 • 8. Je kijkt terug naar je eigen bijdrage in deze situatie, zowel in je handelingen als in je communicatie. Daar neem je verantwoordelijkheid voor
 • 9. Je kijkt naar de situatie zonder oordeel, met begrip voor jouw en voor zijn aandeel in deze creatie
 • 10. Je ziet het Goddelijke in jezelf, in je zakelijk partner en in deze creatie
 • 11. Je realiseert je dat het juist deze situatie is wat je nodig hebt om je vraagstukken op te lossen en dat je bedrijf je hier naartoe heeft geleid. Hetzelfde geldt voor je partner. Dat wordt jou duidelijk
 • 12. Je omarmt het geheel vanuit onvoorwaardelijke liefde en neemt je verantwoordelijkheid hiervoor. Je confronteert je zakelijke partner met deze bevindingen en je stelt de situatie als het centrale aandachtspunt van jullie huidige samenwerking. Je stopt met alle zakelijke activiteiten tot dit openlijk, duidelijk en eerlijk is uitgesproken. Je gaat voor waarheid en openheid staan. Mocht je partner alsnog weigeren om het gesprek aan te gaan, dan beëindig je de samenwerking en hef je het bedrijf zakelijk en rechtmatig op. Je ervaart het als het lesgeld van het leven.
 • 13. Je hart opent zich. Je ervaart liefde, rust en ruimte. Je bent in contact met je Goddelijke essentie. De Christus in je hart ontwaakt!”

null

Het ontwaken van de Christus en je innerlijk licht

Maria Magdalena en Jezus: “Het doen ontwaken van de Christus is de basis waarmee jij je lichtlichaam activeert. Elke keer dat jij door de dualiteit van goed en kwaad heen de weg naar eenheid terug weet te vinden, open jij een ruimte waarin je innerlijk

licht op celniveau en vanuit de diepte van de materie in je lijf geactiveerd wordt. Omdat jij meer in je hart bent, straal

je steeds meer jouw licht uit. Dit proces ontvouwt zich meestal stapsgewijs. Het wordt door je hele lichaam

gedragen, maar het manifesteert zich vooral in en vanuit de organen die het meest verbonden zijn met

het thema waardoor je de Christus hebt doen ontwaken. Bijvoorbeeld, als je iets hebt opgelost over

je ondernemingskracht zal de lever het activeren van het licht het meest tonen. Dit licht zal ook

aanwezig zijn in de gebieden van je leven waar de lever leidend in is,

zoals het plannen, ondernemen en orde scheppen.”

 

Wat gebeurt er met Kerst met jou?

Maria Magdalena en Jezus: “Bij Kerstmis wordt de geboorte van het Christuskind gevierd. Deze gebeurtenis die zich ‘buiten jou’ heeft voltrokken, voltooit zich voortdurend in jezelf. Elke keer wanneer je de weg naar onvoorwaardelijke liefde en eenheid

door de dualiteit van goed en kwaad terugvindt, is het een beetje Kerst voor jou en ook voor de omgeving. Wat er

in je hart en bewustzijn gebeurt, breidt zich uit naar de wereld om je heen. Het licht dat van hieruit ontstaat,

draagt bij aan het activeren van het licht van de mensheid en van de Aarde. Jullie worden een

levende ster van Bethlehem, die met haar licht de geboorte van Jezus aankondigde.

Zo kondigen jullie met je eigen licht de geboorte van de Christus aan,

zowel in jezelf als om je heen.In deze bijzondere tijden van

diepe individuele en collectieve transformatie mogen jullie de liefde

en het licht van je eigen innerlijke Christuskind koesteren, omarmen en uitdragen.


Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie. Moge de onvoorwaardelijke liefde van je hart je altijd leiden

naar het activeren van de Christus in je hart en naar het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens!


null

Vanuit liefde, licht en eenheid,

Maria Magdalena en Jezus.

Nu te koop!

Het gechannelde

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde