Openbaring van Jezus 

over de betekenis van zijn kruisiging

Ook Maria Magdalena steeg boven goed en kwaad uit

Openbaring van Jezus aan Gabriela over de betekenis van zijn kruisiging voor hem en voor de mensheid. 

Voor hem was de kruisiging ‘noch goed, noch kwaad’. Door tijdens kruisweg en kruisiging in zijn hart te blijven, boven goed en kwaad uit te stijgen, werd het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in zijn hart, volledig geactiveerd. 

Datzelfde gebeurde met Maria Magdalena.


null

Jezus:  “Mijn kruisiging zo’n tweeduizend jaar geleden markeert het einde van een oud tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk. Er zijn momenten in de geschiedenis van de mensheid op Aarde waarop bepaalde bewustzijnsaspecten in het kader van het menselijke evolutieproces een extra impuls nodig hebben. Mijn kruisiging was zo’n moment. Op dat moment werd er een energetische poort naar een andere dimensie van bewustzijn voor de mensheid geopend en gepasseerd. Wat geactiveerd diende te worden was het menselijke hart. Tijdens mijn kruisiging is het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde, geactiveerd in ieders hart.  Dit onderwerp is direct gerelateerd aan het besef over ‘goed en kwaad’. Wat er tijdens mijn kruisiging gebeurde was voor sommige omstanders ‘goed’ en voor sommige betrokkenen ‘kwaad’. Voor mij was het noch ‘goed’, noch ‘kwaad’. Dat was het bewustzijn waar ik voor stond en waar ik voor sta, een bewustzijn dat goed en kwaad te boven gaat. Het was mijn missie

 om boven goed en kwaad te komen staan, boven dualiteit uit te stijgen. Zo opende ik een poort naar een 

hogere dimensie, de dimensie van mededogen."


null


Het was mijn taak om niet te veroordelen

Jezus:  "Het was mijn taak om met mijn aandacht ‘in mijn hart te blijven’ en niet te veroordelen. Met liefde blijven kijken zowel

naar mezelf, als naar mijn geliefden en mijn beulen. Als ik dat kon, zou deze poort geopend worden zodat de gehele mensheid

daar doorheen zou kunnen gaan. Ik moest de verleiding weerstaan om mij een slachtoffer te voelen en mij in dualiteit te verliezen.

Door in mijn hart te blijven werd het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde, in mijn eigen hart volledig geactiveerd, als een vlam. En elke klap die ik kreeg of iedere pijnscheut die ik voelde, deed het Christusbewustzijn in mijn hart verder activeren.

Om volledig vanuit mijn hart te kunnen blijven leven, moest ik heel beslist aan mijn intentie, om boven goed en kwaad te

willen staan, vasthouden. En om op die manier een verbinding te kunnen zijn tussen Hemel en Aarde om het

Hemelse bewustzijn naar de mensheid op Aarde te brengen.”


Net als Jezus kan ieder mens die bewuste keuze maken

Jezus:  “Ik fungeerde niet alleen als een katalysator van het Christusbewustzijn in jullie harten, maar ook als een voorbeeld

van de manier waarop jullie je intenties kunnen richten om zelf boven goed en kwaad uit te stijgen. Dat vraagt om een

vastberaden voornemen en het weerstaan van de verleiding om weer de slachtoffer- of daderrol te nemen. Net als ik kan ieder mens die bewuste keuze maken. In Gethsemane werden de diepere aard en betekenis van mijn missie aan mij geopenbaard

vanuit het Goddelijke, het hoogste niveau van bewustzijn. Ik kreeg toen duidelijk te zien waarop ik mijn intentie moest focussen,

als een zwaard van licht dat zich een nieuwe weg baant door een jungle van onwetendheid ten aanzien van de dualiteit.


Kruisiging

Wat ik jullie mensen wilde laten zien, is dat iedereen deze weg kan bewandelen. Je hoeft alleen maar de intentie te hebben om

in de onvoorwaardelijke liefde van je hart te blijven. Ik heb mijn kruisiging destijds doorleefd; jullie doorleven ook jullie persoonlijke kruisigingen, weliswaar veelal op een beperktere schaal, maar niettemin met dezelfde voornemens. In allerlei situaties waarin jullie je slachtoffer voelen, krijgen jullie een vergelijkbare uitdaging zoals ik die heb gekregen; het kiezen

om in je hart te blijven, de slachtofferrol los te laten en boven goed en kwaad uit te stijgen. Deze levenssituaties geven

jullie de mogelijkheid om je hartskracht verder te ontwikkelen, op dezelfde wijze zoals de kruisiging mij de

mogelijkheid gaf om mijn hart naar hogere dimensies van Goddelijke liefde te kunnen openen.”


Ervaren van zuiver mededogen

Jezus:   “Er zijn verschillende momenten geweest tijdens de kruisweg en tijdens de kruisiging waarop het moeilijk voor mij 

werd om mijn intentie vast te houden. Ik moest weer een aspect van mijn Persoonlijkheid loslaten om een volgende stap in het proces van mijn hartopening te kunnen maken. Het is te vergelijken met het oplopen van een trap waarbij ik op elke traptrede 

een nieuw aspect van mijn Persoonlijkheid en mijn angsten moest overwinnen. Door deze trap op te lopen, ben ik boven het menselijke bewustzijnsniveau van dat moment op Aarde uitgestegen. Het is mij gelukt om mijn taak te volbrengen tot 

de ultieme overgave waarin ik mezelf en alle betrokkenen vanuit een zuiver mededogen kon ervaren. 

En toen heb ik mijn laatste adem uitgeblazen en het leven op Aarde verlaten. Mijn missie was volbracht.”


null


Ook Maria Magdalena steeg boven goed en kwaad uit

Jezus:   “Maria Magdalena heeft als mijn partner het proces van mijn kruisiging ook intens meebeleefd, zodat ook zij haar hart moest openen en zij, in plaats van voor boosheid, veroordeling of verdriet, voor onvoorwaardelijke liefde diende te kiezen.

Dat was haar proces om boven goed en kwaad uit te stijgen en haar hart verder te openen.


Films die over mijn leven en in het bijzonder over de kruisiging handelen, zijn veelal op pijn gefocust. Dit thema daagt jullie

mensen uit om in het hart te voelen wat de ware essentie van het kruisigingsritueel is geweest. De kruisiging beperkt zich namelijk

niet tot een bepaald moment tweeduizend jaar geleden, maar het is een dilemma dat jullie in je hart hebben meegenomen.

Het collectieve bewustzijn op Aarde dient zich aan om dit dilemma op te lossen en een weg te vinden ‘van dualiteit naar eenheid’ en ‘van pijn naar liefde en mededogen’. Ik vraag jullie om niet in de pijn te blijven hangen, maar om de weg naar liefde en mededogen te zoeken. Deze 0penbaring is bedoeld om de mensheid te inspireren om die weg te kunnen vinden.


Ik, Jezus, maar ook Maria Magdalena, Maria en mijn andere metgezellen uit de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht, een groep van spirituele meesters waar ik toe behoor, zijn klaar om jullie te assisteren in deze liefdevolle keuze om een dieper niveau van liefde in je hart te ontwikkelen. Roep ons aan wanneer je hart daarom vraagt.”


null

Maria Magdalena en Jezus

leggen hun gezamenlijke rol bij de

kruisiging en opstanding van Jezus uit

In de 41 hoofdstukken van het door Gabriela Gaastra-Levin 

gechannelde boek 'Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam'

vertellen Magdalena en Jezus  vanuit eenheidsbewustzijn en zeer gedetailleerd

alle aspecten van 'het belangrijkste ritueel ooit op Aarde' . 

Stap in de energie van Maria Magdalena en Jezus en breng jezelf direct 

in een hogere trilling met dit grensverleggende boek! Het zet het oude beeld 

van de kruisiging volledig op zijn kop!  De kruisiging is veel liefdevoller 

en betekenisvoller geweest dan wat we er ooit over hebben geleerd.