Jezus neemt afscheid van zijn dierbaren

om zich met zijn Goddelijke Bron te versmelten

Openbaring van Jezus en Maria Magdalena

over Jezus' Hemelvaart in zijn lichtlichaam

Jezus zal vanaf nu alleen nog in zijn lichtlichaam op Aarde verschijnen

Hij lost op in het licht en wordt één met het licht


null

Jezus: “De veertig dagen van mijn wederopstanding in mijn lichtlichaam zijn voorbij. Het is een intensieve periode geweest

met vele ontmoetingen  en afrondingen. Het is nu tijd voor mij om mij in de spirituele dimensie terug te trekken en

naar mijn Hemelse Bron te gaan. Mijn versmelting met de Goddelijke Bron zal het proces tot voltooiing brengen. 

De Christus Code die nu in de fysieke dimensie geactiveerd is, mag ik terugbrengen naar de Bron, van 

waaruit ze is ontstaan. Deze geactiveerde Code blijft  voor altijd actief en beschikbaar voor de

mensheid, voor de Aarde en voor alle Aardse wezens. Maria Magdalena zal  de Christus

Code in de Aarde begraven, wanneer het tijd is voor haar eigen Hemelvaart.

Dan zullen wij ons  herenigen in de spirituele dimensie.

Ik ben nu klaar voor mijn vertrek!”

 

Terug naar de Olijfberg

Maria Magdalena: “We hebben onze kinderen, naaste familie en leerlingen opgeroepen opnieuw naar de Olijfberg

bij Jeruzalem te komen, naar waar deze laatste fase begonnen is. 


Jezus spreekt tot iedereen door te zeggen:

‘Mijn dierbaren, bedankt voor het samen optrekken in onze zoektocht naar de onvoorwaardelijke liefde van de Christus.

Bedankt voor jullie bereidheid om deze bijzondere missie met ons en met mij te delen. Mijn liefde zal jullie altijd omarmen. 

Bij moeilijkheden en in blije momenten zal ik jullie vanuit mijn Christushart tegemoetkomen. Ik zegen jullie, ter afscheid,

voor het realiseren van je liefdesweg en van jullie Aardse missie! Namens God op Absoluut niveau, moge het licht van

jullie eigen Goddelijkheid en de liefde van de Christus in jullie hart je altijd leiden! Hier zegen ik jullie voor!’


Jezus activeert zijn hartskracht en schept een intens liefdesveld over alle aanwezigen heen. Net als tijdens zijn laatste nacht als fysiek mens op deze plaats, raken de meesten in een diepe trance. Maria, Aleiah en ik blijven bij hem tot aan het einde. Hij

trekt zich zachtjes terug in het licht dat door hem heen straalt. Zo lost hij op in het licht en wordt één met het licht. 


null

Wij, alle drie de vrouwen die naast hem staan, voelen afscheidstranen in onze ogen opwellen en over onze wangen rollen.

Verdriet dat zich vermengt met de bewondering van zijn Goddelijkheid, die nu volledig tot uiting komt. Jezus gaat ons voor

op een pad dat voor ons allemaal in het vooruitzicht ligt. Naast de pijn over het loslaten van Jezus komen het perspectief

en de belofte van een liefdevolle toekomst naar voren, een toekomst waarin wij elkaar zeker weer zullen ontmoeten.”

 

Nog lang voelbaar

Maria Magdalena: “Wij blijven een hele tijd bij elkaar in deze mooie energie. Jezus is nog lang voelbaar. Zijn uitstraling

 zal op deze plek op de Olijfberg door de eeuwen heen blijven doorwerken. We gaan gedrieën met de

kinderen in stilte terug naar ons huis in Bethanië, voor momenten van rust en bezinning.”


(deel van hoofdstuk uit het gechannelde boek 'Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam')

Maria Magdalena en Jezus leggen zelf in dit grensverleggende boek

hun redenen voor en hun ervaringen met de kruisiging

en opstanding van Jezus uit

Het belangrijkste ritueel op Aarde is veel liefdevoller en betekenisvoller geweest dan we ooit hebben geleerd!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief