Dagelijks werkoverleg 

met

Maria Magdalena en Jezus

Paravisie-interview met Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Interview ter gelegenheid van het gekozen worden tot Medium van het Jaar door Gabriela


Is ze de vrouw van Jezus? Is ze zijn opvolger? Is ze door de kerk weggezet als overspelige vrouw om de rol van het

vrouwelijke te minimaliseren? Vragen die een eeuw geleden tot verkettering leidden, maar nu door wetenschappers serieus onderzocht worden. ‘Geen andere Bijbelse figuur heeft zo’n intens en post-bijbels leven gehad’, aldus de Amerikaanse professor religieuze studies Jane Schaberg. Zo verschijnen er sinds 2002 regelmatig boeken met ‘nieuwe openbaringen’ van haar doorgegeven aan het Argentijns-Nederlandse medium Gabriela Gaastra-Levin. Samen met haar partner Reint geeft

zij vorm aan de ‘Maria Magdalena en Jezus Wereldschool’. Wie zijn zij? En wat is volgens hen de boodschap

van Maria Magdalena vervat in haar nieuwe openbaringen en haar ‘Codes’?Volgens de orthodoxie was Maria Magdalena een boetvaardige zondares. Volgens gnostici, aanhangers van een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, was zij veel meer dan dat. In ieder geval Jezus zijn voornaamste

apostel en misschien zelfs zijn vrouw. Bekrachtigt het feit dat Maria Magdalena nu de nieuwe openbaringen

doorgeeft haar importantie wat jullie betreft?


Gabriela: “Zeker. Maria Magdalena en Jezus hadden – en hebben – een zeer hechte relatie, een liefdesband die zich over

meerdere incarnaties uitstrekt. In hun laatste leven waren ze gehuwd. En ze hadden ook kinderen! Hun basis ligt in Atlantis,

alwaar zij deel uitmaakten van de bestuurlijke elite. In latere levens verwerkten zij de in het verzonken continent opgedane ervaringen. Ze komen tijdens hun laatste leven op Aarde elkaar weer tegen in Palestina, alwaar zij huwen en hun gezamenlijke missie in de wereld neerzetten. Na de kruisiging van Jezus is Maria Magdalena naar Frankrijk vertrokken. Daar zette zij het

werk dat zij samen met Jezus was begonnen voort. De openbaringen en De Maria Magdalena Codes die wij nu, in de eenentwintigste eeuw, van haar mogen ontvangen, zijn bedoeld als afronding van dat werk. Voor de goede orde:

Maria Magdalena is een zeer hoogontwikkelde spirituele meesters en volkomen gelijkwaardig aan Jezus.”

 

Eerst even iets over jullie voorgeschiedenis. Zijn jullie gelovig opgevoed?

 

Gabriela: “Ik ben in 1960 in Argentinië geboren in een joods-christelijk gezin. Mijn ouders lieten mij echter vrij in mijn beleving

van geloof en spiritualiteit. Via mijn oma raakte ik gebiologeerd door Jezus en Maria. Ik ervoer ook contact met hen. Ik weet

nog dat ik als kind vaak op het dak van ons huis lag, starend naar de sterrenhemel. Op dergelijke momenten stond ik,

zonder me te realiseren hoe bijzonder dat eigenlijk was, in verbinding met de broeder- en zusterschap van meesters

en meesteressen die al eerder door alle menselijke dilemma’s van het menszijn zijn heengegaan en hun leerfases

op Aarde in menselijke vorm hebben afgerond. Op mijn tiende kwam ik tot bewustwording over mijn vorige levens

en na een studie medicijnen begon ik in 1986 een eigen praktijk als antroposofisch geneeskundige en 

psychotherapeute. Na een half jaar in India, landde ik in 1990 op Schiphol. Ik ging wonen en werken in 

het  TM-dorp in Lelystad. Ondertussen  bleef ik me spiritueel ontwikkelen door het volgen van 

allerhande  workshops en cursussen. Tijdens één zo’n cursus, in Londen, ontmoette ik Reint.”En jij Reint?


Reint: “Mijn ervaringen met het geïnstitutionaliseerde geloof zijn dubbel. Afkomstig uit een hervormd gezin, met een opa

als dominee, was kerkelijk leven voor mij vanzelfsprekend. In Apeldoorn ben ik zelfs jeugdouderling geweest. Ik heb er

mooie dingen meegemaakt. Maar op mijn dertigste, dat moet dus zo rond 1986 zijn geweest, ben ik uit de kerk gestapt. Ik

verdiepte me al vanaf mijn adolescentie in spiritualiteit en de kloof tussen de beleving daarvan en mijn gevoel bij de kerk

werd onhoudbaar diep. Spirituele ontwikkeling gaat voor een belangrijk deel over leren houden van jezelf. Maar in de kerk

leer je juist om te houden van een ander. Naastenliefde staat er centraal. De kerk heeft eigenlijk geen ‘tools’ om mensen

aan hun persoonlijke groei te laten werken. Over emotionele ontwikkeling moet je bij de kerk niet aankomen. Het is vooral

een collectief gebeuren. En dat is een groot verschil met de spirituele wereld. Na het achter me laten van de kerk groeide

mijn spirituele belangstelling snel. Ik wist dat ik ook beroepsmatig meer met spiritualiteit wilde en die beweging

is sinds mijn relatie met Gabriela in een stroomversnelling gekomen.”

 

Gabriela, stond jij, toen je Reint ontmoette, al in direct contact met Jezus en de beide Maria’s?

 

Gabriela: “Op meer of minder bewust niveau heb ik feitelijk altijd met hen in contact gestaan. Maar hun concrete verzoek om

met ze samen te werken om hun missie op Aarde manifest te maken, ontving ik in 1995, twee jaar voor mijn ontmoeting met Reint. Ik werd energetisch behandeld door een spiritueel genezer en belandde in een hogere staat van bewustzijn. Jezus en Maria Magdalena kwamen tot mij en vroegen me heel concreet of ik met hen wilde samenwerken. ‘Wil je een kanaal voor ons zijn?’,

zo luidde de vraag. En: ‘Als je “ja” zegt, dan gaat de poort open.’ Daags nadat ik mijn bereidwilligheid om samen te werken

had aangegeven, werd mijn hoofd tijdens een meditatie als het ware als een boek geopend. Vanaf dat moment ben ik

de boodschappen gaan ontvangen. Het voelde van het begin af aan heel vertrouwd.”Hoe kijk jij tegen de gave van Gabriela aan Reint?

 

Reint: “Natuurlijk vond en vind ik het heel speciaal, maar aan de andere kant waren Jezus en Maria al bekend voor mij vanwege mijn christelijke achtergrond. Pas toen de meesters, en dan bedoel ik Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef, ons vroegen om boeken te gaan schrijven over hen en over hun door te geven informatie, werd het voor mijn gevoel pas echt menens. Wat een verantwoordelijkheid! Maar het verzoek was begrijpelijk: de combinatie medium en journalist die Gabriela en ik vormen, is uiteraard ideaal ter ontvangst en verspreiding van dergelijk hoogwaardig materiaal. Ik beschouw de samenwerking met hen overigens als teamwork pur sang. Gabriela heeft eigenlijk dagelijks overleg met hen. En regelmatig hebben wij samen met hen werkoverleg over de te varen koers van onze school en onze uitgeverij. Ze zijn altijd voor ons beschikbaar en wij eigenlijk voor hen.”

 

Over wat voor onderwerpen ontving je in die beginfase informatie, Gabriela?

 

Gabriela: “De eerste tijd waren de boodschappen vooral persoonlijk van aard en gericht op de relatie tussen Reint en mij.

We kregen zogezegd relatietherapie van Maria en Jezus. Niet dat we nou rollebollend over straat gingen, integendeel, maar

hij en ik hadden nog het een en ander uit te werken van vorige levens. Daarin waren we elkaar telkens weer tegengekomen,

zonder een liefdesrelatie te krijgen. Dat moest in dit leven gebeuren. Dolblij zijn we dat we op mijn 44e deze band

hebben mogen bezegelen met de geboorte van een prachtige dochter.”

 

Naarmate de tijd verstreek veranderde de inhoud van de doorgevingen dus?

 

Reint: “Zeker, het werd minder persoonlijk en meer algemeen. Toen ik overigens hoorde hoe de titel van het eerste boek zou moeten luiden, schrok ik me wel een hoedje. ‘De Goddelijkheid van de mens’… Wie ben ik dat ik dit mag doen, denk je dan. En

wat een grootsheid qua onderwerp! Je steekt wél je nek uit. En ver ook. Ik zat destijds nog met beide benen in het Apeldoorns bedrijfsleven. Fitneste met al die zakenmensen. Wat zeg je tegen hen? En wat niet? Je wilt gewoon niet voor gek versleten worden. We hadden heel wat uit te leggen, maar om onze missie konden we eenvoudigweg niet heen. En dus deden we in 2003 zelfs zaterdagavond primetime op NPO 1 bij het destijds populaire tv-programma Kopspijkers van Jack Spijkerman ons verhaal.”

 


Is er ruimte voor jullie verhaal in de samenleving?

 

Gabriela: “Het uitdagende is dat er op het geloof en op Jezus als figuur heel wat lading en conditionering zit bij veel mensen.

We worden al snel geassocieerd met de kerk en de Bijbel. Een deel van onze missie is om dat bij te stellen. Om bij te dragen

aan het verfijnen en in het hart brengen van de christelijke imprint in het collectieve bewustzijn. Maria Magdalena

bijvoorbeeld brengt via haar Codes haar boodschap zo dat deze aansluit op de belevingswereld en het

ontwikkelingsstadium van de mensen van nu. Laten we de kwestie van de genderverhoudingen eens nemen.

Toen Jezus en Maria Magdalena samen in Palestina geïncarneerd waren en er hun werk deden, konden zij met z’n tweeën

een krachtige bewustzijnszone van gelijkwaardigheid creëren. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen welteverstaan.

Maar toen Jezus gekruisigd en gestorven was en Maria Magdalena alleen kwam te staan, is de gemeenschap aldaar gaan

schuiven. Mannen namen hun oude machtsposities weer in, zij konden het leiderschap van haar niet aanvaarden. De bezieling

die zij bracht is toen afgesplitst in een esoterisch deel en is ondergronds gegaan. Terwijl de zich ontwikkelende Kerk als

instituut vanaf dat moment een mannenbolwerk werd. Pas in deze tijd is er weer ruimte om beide werelden te verenigen.

Om de wond te herstellen die het hart van de mensheid heeft opgelopen door de onbalans tussen het mannelijke en

vrouwelijke principe. Ja. Er is dus ruimte voor ons verhaal en dat zal de komende jaren alleen maar in omvang toenemen.”

 

Gabriela en Reint, jullie boeken brengen nieuwe openbaringen.

Wat is er mis met de oude? Hoe kijken jullie tegen de Bijbel aan?

 

Reint: “Vooropgesteld: er staan prachtige dingen in de Bijbel. Maar wij hebben de spirituele meesters met wie wij samenwerken, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef, simpelweg de vraag voorgelegd: ‘hoe moeten we in deze tijd naar de Bijbel kijken?’

Hun antwoord was helder en kwam op het volgende neer: ‘Zijn er nog mensen die zich door de Bijbel geïnspireerd voelen,

prima! Maar vraag jezelf eens af: “Hoe zou de Bijbel zijn als deze mede door vrouwen geschreven zou zijn”.’ Algemeen bekend

is dat er veel uit dit heilige boek weg is gecensureerd. Door mannen, ja. Over het vrouwelijke principe lezen we dus nauwelijks

 iets. Maar ook over een onderwerp als reïncarnatie wordt om dezelfde reden gezwegen. De nieuwe openbaringen die wij onder andere van Maria Magdalena mogen ontvangen, hebben als doel een hedendaagse leer te brengen. Omdat de tijd – lees: de mensheid – er nu rijp voor is, vind je in de nieuwe openbaringen veel nieuwe informatie over de Goddelijke essentie van alles wat bestaat en van de mens in het bijzonder, de gelijkwaardigheid van vrouw en man, de aanwezigheid van de Christusenergie in elk hart en de mogelijkheid voor elk mens om een spiritueel meester te zijn.”   

Gabriela: “De Bijbel is een reflectie van de mentaliteit en het leven van toen, tweeduizend jaar geleden. Wat er geschreven

staat weerspiegelt het bewustzijn van die tijd. Dat nu voor de hele en volledige waarheid te nemen, is als het draaien

van Windows 10 op een Pentium processor. Dat gaat gewoon niet meer.”


Wat zijn in het kort de pijlers van de leer van Maria Magdalena en Jezus 

zoals jullie deze hebben mogen ontvangen?


Gabriela: “Eenheidsbewustzijn, onvoorwaardelijke liefde, scheppingskracht van de mens en het bewust omarmen 

van het  leven op Aarde als spirituele inwijdingsweg.” 

Reint: “De mens is medeschepper van zichzelf en de eigen werkelijkheid. Dat wij als mensen op Aarde zijn en ons in deze specifieke omstandigheden bevinden, is geen toevalligheid. Het is ons niet overkomen, maar door onszelf gecreëerd.

Dus: neem – als Goddelijke schepper – verantwoordelijkheid voor je leven en al jouw creaties op Aarde.”


Er wordt in spirituele kringen veel gesproken over het transformatieve karakter van deze tijd. Een periode waarin 

veel gebeurt en fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Wat zeggen jullie contacten daarover?

 

Gabriela: “Het ultieme doel van elke incarnatie is het bewust ervaren van de eigen Goddelijkheid in de materiële dimensie,

zodat buiten- en binnenwereld één worden. Dat proces ontvouwt zich in drie grote, collectieve incarnatiecycli van de mens op Aarde, door Maria Magdalena beschreven in ‘De Maria Magdalena Code I’. In de eerste cyclus is de mens er met name op gericht om zich met de Aarde te verbinden. Tijdens de tweede cyclus opent hij zijn hart om de eigen goddelijkheid op Aarde te beleven.

En in de derde cyclus blijft de mens zich bewust van die goddelijkheid, terwijl tevens de Goddelijkheid van het Universum

ervaren gaat worden door middel van contact met mensachtigen van twaalf andere planeten. De eerste cyclus

heeft een meer indalend karakter, terwijl de derde zich vooral door opstijging kenmerkt.


Het kantel- of omslagmoment vond plaats in de tweede cyclus tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de mensheid zich op het diepste punt van het ervaren van de dualiteit bevond. Vanaf dat moment groeit de mensheid gestaag van dualiteitsbewustzijn naar eenheidsbewustzijn toe. Terwijl een belangrijk deel van de mensheid zich in die opstijgende fase van de tweede cyclus bevindt, is er een minderheid die nog aan het indalen is. Dat maakt  de Aarde als ontwikkelingsgebied ook zo uniek: al die verschillende bewustzijnsstadia bij elkaar. Hoe ga je daarmee om als mens, zeker in deze tijd waarin we dagelijks met geweld en uitbuiting geconfronteerd worden. Ons antwoord luidt: door permanent  aan jezelf te werken, het verspreiden van licht, liefde en waarheid, bijvoorbeeld door het leiden van een geweldloos, mens- en diervriendelijk leven en het gebruik van gezonde energiebronnen.” Een aantal jaren verscheen bij jullie uitgeverij Deel I uit een nieuwe serie boeken over Maria Magdalena en Jezus. In deze delen staat hun leven centraal. Waarom die opmerkelijke switch van kennisinformatie naar levensbeschrijvingen?

 

Gabriela: “We zitten wat dat betreft in een verlengd bevallingsproces. De eerste dertien jaar van onze samenwerking met de meesters zijn kennisboeken over hun nieuwe spirituele leer over de ‘Goddelijkheid van de mens’ verschenen. Nu volgt de kennis over hun levens. Beide delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vormen één groot geheel. Door hun laatste leven op Aarde te beschrijven, geven we aarding aan de eerder opgedane kennis. We verankeren deze als het ware. Door de levensbeschrijvingen laten we de lezers in de spiegel van Maria Magdalena en Jezus kijken. Opdat eenieder ook zijn of haar eigen Goddelijkheid gaat herkennen en ervaren. Onderwijl maken we die spiegel schoon, zodat een heldere kijk ook echt mogelijk wordt. Dat was broodnodig, gezien het besmette beeld dat van hen in de loop der eeuwen ontstaan was.”


Hoe kijken jullie naar de toekomst?

 

Reint: “Hoewel Jezus en Maria Magdalena hun fysieke taak op Aarde volbracht hebben en ze tot wezens van licht

getransformeerd zijn, gaat hun werk door. En wij groeien – persoonlijk en collectief – met ze mee. Eén zekerheid hebben we:

er is nog heel wat werk te doen, maar de oude wereld van dualiteit, strijd en zogenaamde schaarste zal uiteindelijk door 

de nieuwe wereld van eenheid, onvoorwaardelijke liefde en overvloed overwoekerd worden. En Maria Magdalena en

Jezus blijven vanuit de spirituele dimensie de mensheid daarbij begeleiden als de mensen daarvoor openstaan.” 

Maria Magdalena en Jezus Wereldschool

 

De Argentijns-Nederlandse Gabriela Gaastra-Levin (1960) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Buenos Aires.

 In 1990 kwam ze naar Nederland en werd geneeskundige van de TM-beweging in Lelystad. Ze doceerde medische vakken

aan diverse scholen voor natuurgeneeswijze. Nu werkt ze als holistisch- en bewustwordingstherapeut.

 

Reint Gaastra (1956) studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht. Na een loopbaan in de verzekeringen bij Centraal

Beheer Achmea en bij Kluwer als hoofdredacteur werd hij in 1997 zelfstandig.

 

Gabriela en Reint geven vorm aan de Maria Magdalena en Jezus Wereldschool en hun uitgeverij Follow Your Heart. 

Zij geven lezingen, workshops en cursussen in België en Nederland. Zij organiseren spirituele workshopreizen naar Frankrijk (Rennes-le-Chateau), Engeland (Glastonbury/Avalon), Schotland (Iona), Spanje (Santiago) en Israël/Palestina. 


 

Zij hebben meerdere boeken geschreven. Onlangs verscheen het dertiende: ‘Maria Magdalena en Jezus Deel 4 – Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam’. (Belangstelling? Ga naar: www.followyourheartpublishing.nl) 

 

De drie delen van De Maria Magdalena Code

De Maria Magdalena Code I

€ 16,95

318 pagina's

Het Nieuwe Evangelie

van Maria Magdalena

De Maria Magdalena Code II

€ 18,95

552 pagina's 

Het ontwaken van je

dertien hartskwaliteiten

De Maria Magdalena Code III

€ 17.95

406 pagina's

Het activeren van je

Aardse Goddelijkheid