Heling volgens Maria Magdalena 

en haar dertien liefdeswegen

De therapeutische aspecten van 'De Maria Magdalena Code' in praktijk gebracht


In januari 2019 begint in Nederland de tweede module

In het najaar van 2019 staat de cursus voor Belgie gepland.

In deze nieuwe 13-daagse cursus gaat Gabriela, die naast haar mediumschap in Argentinië universitair geschoold is als 

medicus en psychiater, de therapeutische aspecten van de omvangrijke kennis van ‘De Maria Magdalena Code’ 

behandelen. In Nederland is zij ook werkzaam als holistisch therapeut in haar eigen praktijk. In deze cursus

 komen zo al haar kwaliteiten samen aan bod.Gedurende de laatste elf jaar heeft Maria Magdalena aan Gabriela en Reint de kennis van ‘De Maria Magdalena Code’ doorgegeven. In deze Code heeft zij de verschillende aspecten die te maken hebben met de 

spirituele realisatie van de mens uitgebreid beschreven, zoals:


- het sluiten en openen van het hart

- het doen ontwaken van het Christusbewustzijn

- het omarmen van de Aarde als onze inwijdingsweg

- de dertien liefdeswegen van de mens op Aarde

- de dertien hartskwaliteiten

- de dertien bewustzijnskrachten

- de dertien organen en orgaangroepen,

- de dertien bewustzijnscentra

- de verschillende bewustzijnscycli van de mens

- en nog veel meer! 


Samen vormen zij de met elkaar samenhangende elementen van de leer van Maria Magdalena

 in de vorm van De Maria Magdalena Code.De omvangrijke kennis van Maria Magdalena heeft een structuur gekregen die de mens kan dienen bij het ontwaken naar 

de eigen Goddelijkheid, het openen van het hart en het ervaren van eenheidsbewustzijn. Om dit te bereiken

 geeft Maria Magdalena nu ons niet alleen haar kennis, maar ook een werkmethode door om diepgaande 

processen en crises en in wezen alle aspecten van het menszijn op Aarde 

op een lijn te brengen met onze eigen Goddelijkheid.


Maria Magdalena, samen met Jezus, geeft ons de gereedschappen om op de verschillende lagen van ons Aardse 

bewustzijn onze Goddelijkheid te activeren. Iedere laag van onze persoonlijkheid - onze fysieke, 

energetische, emotionele en fysieke lichamen - heeft een eigen dynamiek en vraagt om een 

andere benadering om op die laag onze Goddelijkheid te doen ontwaken. Alle vier Aardse 

lichamen ondersteunen elkaar en komen tot eenheid om dragers te zijn van het

 Christusbewustzijn, ons lichtlichaam te activeren 

en onze Goddelijkheid bewust te ervaren.Door middel van therapeutische bewustzijnsinterventies, spirituele en energetische oefeningen, meditatie, 

en levensstijladviezen zullen we tijdens deze cursus de door Maria Magdalena gedefinieerde dertien liefdeswegen verkennen

 en jouw specifieke liefdesweg met al jouw processen in dit leven in beeld brengen en duiden. 

Tijdens de cursus ‘Heling volgens Maria Magdalena en haar dertien liefdeswegen’ wordt je betrokken in een 

transformatieproces dat je dichter bij het ontwaken van je Goddelijkheid als mens brengt 

en je uitbundig van jezelf doet genieten.


Wat kun je van deze cursus verwachten?

- In deze cursus staat niet de structuur van De Maria Magdalena Code centraal, maar jouw levensprocessen en levensvragen waarbij de structuur van de Code als instrument dienend is.

- Een dieper inzicht in het functioneren van jouw specifieke liefdesweg in jouw leven en hoe jij die hebt vormgegeven 

en vormgeeft en deze jou heeft gediend en nog steeds dient.

- Het verkennen van de werking van de liefdeswegen op je persoonlijkheid en het toepassen van de inzichten 

daarvan  op je vier Aardse lichamen.

- Een belangrijke impuls geven aan je persoonlijke ‘liefdescyclus’ op Aarde, zodat je bewustzijn een verdere transformatie 

van dualiteit naar eenheid ondergaat.

- Stappen zetten voor een gezond, gelukkig en liefdevol leven.

- Groei in de liefde voor jezelf en voor anderen.

- Persoonlijke begeleiding en coaching rondom de hierboven genoemde punten.

- Een praktische verdieping van ‘De Maria Magdalena Code’ gekoppeld aan de processen van de cursist.

- Integreren van je relatie met de spirituele Meesters in jouw dagelijks leven.

- Handvatten voor het activeren van de Christusenergie in jouw hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens.


Deelname en bijscholingsbijeenkomst

Iedereen kan in beginsel aan deze helingcursus meedoen. Het is handig als je de beginselen van De Maria Magdale Code kent, maar het is geen voorwaarde voor deelname. Gabriela en Reint hebben het plan, als daar behoefte aan blijkt te zijn, 

een bijscholingsbijeenkomst te organiseren die over de basisbeginselen van de Code gaat. Feitelijke cursusinformatie:


Cursuslocatie: Wij hebben voor een locatie gekozen die zowel voor Nederlanders als Belgen goed te bereiken is.

Te weten: De Schaapshoeve te Langenboom (tussen Nijmegen en Den Bosch) 

 (Kijk op www.deschaapshoeve.nl)

Bereikbaarheid: Klik voor reisadvies en routebeschrijving hier!


Opbouw van de cursus:

Deze 13-daagse cursus valt uiteen in drie Modules:

- Module I omvat drie cursusdagen in het najaar van 2018: 14 september, 2 november en 23 november.

- Module II omvat 6 cursusdagen in het voorjaar van 2019: 18 januari, 1 februari, 22 februari, 22 maart, 10 mei en 14 juni.

- Module III omvat vier cursusdagen in het najaar van 2019: 6 september, 4 oktober, 8 november en 6 december.

Je kunt alle Modules volgen, maar ook een of twee. Je kunt ook bij de tweede of derde Module instappen.Financiële bijdrage:

Bonus! Doe je alle 13 cursusdagen mee, dan krijg je een cursusdag van €95, - gratis!


De eerste module in het najaar van 2018 omvat drie cursusdagen van €95, -, samen €285,-. 

Je kunt eventueel ook in drie termijnen van €95,- betalen.


De tweede module in het voorjaar van 2019 omvat zes cursusdagen van €95, -, samen €570,--. 

Je kunt eventueel ook in twee termijnen van €285,- betalen of in zes termijnen van €95, -.


De derde module in het najaar van 2019 omvat vier cursusdagen van €95, -, samen €380,--.

 Je kunt eventueel ook in twee termijnen van €190,- betalen of in vier termijnen van €95, -.


Heb je het financieel wat lastig en wil je toch meedoen, overleg dan met Reint via reint@mariamagdalenaenjezus.nl


Het cursusgeld omvat werkmap, cursusmateriaal, niet-verplicht huiswerk en koffie, thee en versnaperingen. Betaling en inschrijving:


Men is ingeschreven als het inschrijfformulier is ontvangen en de bijdrage voor de gekozen module (geheel of ten dele zoals aangegeven op het inschrijfformulier) is overgemaakt op NL41 RABO 0393 463133 (BIC: RABONL2U) ten name van Human Divinity Academy te Apeldoorn onder vermelding ‘Heling volgens Maria Magdalena’ en daarbij is aangegeven om welke Module het gaat.


Inschrijfformulier: Je kunt het inschrijfformulier opvragen bij Jenneke Endepoel via cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl


Inhoudelijke informatie: Voor inhoudelijke informatie kun je bellen met Reint 0031 (06) – 53646410.Van harte welkom om dit helende avontuur met ons aan te gaan!

45,00

Nu samen voor slechts € 37,50

De Maria Magdalena Code I, II en III

De complete gestructureerde leer van Maria Magdalena in drie delen voor een 

zeer scherpe prijs ter gelegenheid van de start van de cursus 'Heling volgens

 Maria Magdalena'. 

Over de schepping van de mens, de eerste incarnatie en de weg van mens op 

Aarde, de rol van het openen van het hart en uiteindelijk de oermissie van de mens: 

de Goddelijkheidsactivatie van de mens op Aarde.