Goede Vrijdag 202o Zelfonderzoek-oefening

gegeven door Maria Magdalena en Jezus

voor het eerste Paaswebinar van Gabriela en Reint

Welk aspect van jou wil jij tot eenheid brengen?


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, op deze dag 2000 jaar geleden heeft Jezus, met de steun van Maria Magdalena,

zijn ultieme stap in het bereiken van het Christusbewustzijn gezet. Jullie zijn zelf ook permanent in een proces om 

deze ultieme vorm van onvoorwaardelijke liefde zelf te activeren. 


null

Jullie kunnen gebruik maken van deze Paasdagen en, in het bijzonder deze Goede Vrijdagavond, om iets te transformeren dat

 jullie verder gaat brengen in je eigen hartopening. Ieder mens volgt een ontwikkelingsweg bepaald door een vraag die

 jullie voor je verwekking als rode draad in je leven hebben geformuleerd. Die vraag noemen wij ‘je incarnatievraag’

In het kader van je incarnatievraag scheppen jullie een weg waarop jullie een specifiek aspect van liefde in je 

hart in het bijzonder onderzoeken en activeren. Op een dag als vandaag kunnen jullie een 

verdere stap maken  op deze weg van het openen van je hart.


De volgende oefening gaat je hierbij helpen:


 • Sluit je ogen
 • Kies een relatie, creatie, situatie of aspect in je leven waarin je de dualiteit van goed en kwaad op dit moment of voor een langere termijn sterk ervaart en die je nu tot eenheid wilt brengen. Dit zal je verder brengen in het activeren van de Christus in je hart. Leg dit dualistische aspect voor je neer 1. met behulp van een symbolisch object of 2. een stuk papier waarop je dit thema schrijft of 3. gewoon in je gedachten. 
 • Spreek het ‘Christusgebed’, zoals we eerder gedeeld hebben op dit webinar, of een door jezelf gecreëerd gebed tot de Christus
 • Verbind je, via je voetzolen, met je Goddelijke Bron in de Aarde
 • Ontvang de liefde van Moeder Aarde en van deze Goddelijke Bron in je hart
 • Verbind je, via je kruin, met je Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God
 • Ontvang de liefde van deze Goddelijke Bron in je hart
 • Voel hoe je hart gedragen wordt door de liefde van beide Bronnen die jouw connectie met Hemel en Aarde tot eenheid brengen
 • Leg energetisch in je hart het vraagstuk of thema dat je tot eenheid wilt brengen
 • Laat dit vraagstuk doordrongen worden met de liefde van je hart en van beide Bronnen
 • Adem diep in en uit en voel hoe dit voelt
 • Laat je vraagstuk nu en de komende Paasdagen tot eenheid komen
 • Open jezelf om dit proces zich te laten ontvouwen 
 • Geniet ervan
 • Dank jezelf en je Goddelijke Bronnen voor deze ervaring
 • Open je ogen en kom terug naar het hier en nu. Vanuit liefde, Maria Magdalena en Jezus."

null

Ga hier naar de Maria Magdalena en Jezus Wereldschool

Ga hier naar de Maria Magdalena en Jezus-boekwinkel