Goede Vrijdag-openbaring

van Maria Magdalena en Jezus

voor het Paaswebinar van Gabriela en Reint

Het Christusbewustzijn brengt jou tot onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld om je heen


null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, welkom op deze bijeenkomst op Goede Vrijdag. Ons hart staat open om jullie

te omarmen en lief te hebben. Wij bewonderen jullie processen en de manier waarop jullie, stap voor stap, je eigen

weg bewandelen naar het openen van je hart en het activeren van het Christusbewustzijn. 


null

We hebben 2000 jaar geleden een opening in het collectieve bewustzijn gefaciliteerd, voor alle mensen, ongeacht hun richting

in het leven. De Christus is beschikbaar voor iedereen. Onvoorwaardelijke liefde is jullie geboorterecht, in eerste instantie

naar jezelf toe en verder naar anderen en de Aarde. Het is nu de tijd om deze liefde in actie te brengen en je leven erdoor

 te laten leiden. Meestal wordt Goede Vrijdag als een dag van verdriet en verlies en van pijn en rouw ervaren. Echter, 

we willen jullie uitnodigen om het als een inwijdingsdag te omarmen. Een dag waarop dualiteit in eenheid kan

worden getransformeerd. Waar de Goddelijkheid die inherent is aan jezelf, aan je processen en aan alles 

wat is, tevoorschijn komt. Het is het moment waarop het Christusbewustzijn manifest wordt op Aarde." 


Samen met ons de Christuspoort passeren

Maria Magdalena en Jezus:Jezus, met de ondersteuning van Maria Magdalena, gaf zich tijdens de Christusweg over aan

zijn Goddelijke essentie. Dit bracht hem vrijheid en een diepere en bewuste aansluiting op het eenheidsveld,

gedragen door de onvoorwaardelijke liefde van zijn hart. Hij oversteeg in dit proces de angst voor

de dood en later, bij zijn wederopstanding, activeerde hij de onsterfelijkheid van zijn lichaam.

Het Christusbewustzijn is op Aarde en in de mensheid wakker. Deze poort hebben we toen voor iedereen geopend als

onze bijdrage voor het doen ontwaken van de Goddelijkheid van de mens. We nodigen jullie uit om, op deze

bijzondere dag, samen met ons, deze poort te passeren en de Christus in je hart te omarmen."


Wat betekent dit?

Maria Magdalena en Jezus: "De meeste van jullie leven in een subtiele vorm van zelfafkeuring, waarmee jullie, jezelf

in het hier en nu, niet voldoende of niet goed genoeg vinden. Het moet altijd meer, beter of anders.

Dit zelfbeoordelingsproces speelt zich af in relatie tot de verschillende Aardse kaders.

Jezus heeft, tijdens zijn kruisiging, deze kaders volledig tot eenheid gebracht:


null


De mens en de relatie tot de drie Aardse kaders

  1. Het kader van tijd: Dit kader wordt bepaald door een lijn die vanuit je verre verleden komt, en wel vanuit de Goddelijke Bron in het Absolute bewustzijnsveld van God in het begin der tijden, toen jij voor het eerst een individuele vorm in de spirituele dimensie aannam. Deze lijn komt via je rug naar je hart en loopt naar voren om vanuit de voorkant van je lichaam naar je toekomst te lopen. In de toekomst ga je, na een weg van verschillende incarnaties en energetische hoedanigheden, ook weer terug naar de Bron. Sommige mensen richten zich meer op de toekomst en leunen met hun lichaam naar voren. Er moet, volgens hen, meer bereikt worden om zichzelf goed te keuren. Anderen leunen op het verleden, meer naar achteren. Ze vinden dat het vroeger beter was of ze verlangen nog naar iets dat niet gebeurd is, zoals de goedkeuring van een ouder of het afronden van iets dat onafgemaakt is gebleven. Dat is voor hen ook een voorwaarde om van zichzelf te houden, Het Christusbewustzijn bevindt zich in het midden, in het hier en nu. We nodigen jullie uit om jezelf in het hier en nu goed te keuren, jezelf te omarmen voor wie je nú bent. Door in het hier en nu te zijn ontwaak je naar je eeuwigheid.

 

  1. Het kader van ruimte: Ruimte wordt bepaald door je connectie met Hemel en Aarde. Vanuit de kruin verbind jij je met je Goddelijke Bron in de spirituele dimensie en vanuit je voetzolen met de Goddelijke Bron in de kern van de Aarde. Beide Bronnen komen bij elkaar in je hart en dragen het hart met hun liefde. Er zijn mensen die meer naar de Hemel verlangen en hun leven als mensen met een fysiek lichaam niet volledig omarmd hebben. Die zweven een beetje boven de grond. Andere mensen lopen vast in Aardse zaken en zijn daarop gefixeerd. Het is alsof ze door de grond zakken. Het Christusbewustzijn bevindt zich op de grond zelf, in balans tussen Hemel en Aarde. We nodigen je uit om te aanvaarden dat je een spiritueel wezen bent dat zich met God in de materie heeft verbonden door een fysiek lichaam aan te nemen en God op Aarde te herontdekken. Door je aan de Aarde over te geven, activeer jij je alom vertegenwoordigd zijn.  1. Het kader van tegenpolen: Dit kader loopt via je hart door je handen heen naar de wereld toe. Het brengt polariteiten bij elkaar en laat ze samenwerken. Polariteiten zoals het mannelijke en het vrouwelijke of goed en kwaad komen op die manier in het hart tot eenheid. Jullie kunnen meer naar de ene pool neigen of naar de andere. Je relatie met deze polen kan een sterke invloed hebben op wie je denkt te zijn.Het Christusbewustzijn omarmt beide polariteiten als één. Het brengt jullie naar eenheidsbewustzijn. We nodigen je uit om deze eenheid in je hart toe te laten. Alle drie Aardse kaders komen bij elkaar tot één in het hart, als een kruis met drie assen dat in het middelpunt het Goddelijke onthult. Het Christusbewustzijn brengt jou tot onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld om je heen. Het activeert de liefde, die de essentie van God vormt, in de materiële dimensie. Het brengt jou terug naar je eigen Goddelijkheid!

Laat tijdens deze Paasdagen de Christus in je hart ontwaken!


In liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

null


Ga hier naar de Maria Magdalena en Jezus Wereldschool!

Ga hier naar de Maria Magdalena en Jezus boekwinkel!