Vrijdag 13 mei 2022

Online - Workshop

Goddelijkheidsactivatie Meditatie techniek

Een meditatieprogramma doorgegeven door Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela

Wil je excarneren of juist dieper incarneren?

Maria Magdalena en Jezus hebben aan Gabriela een meditatietechniek, eigenlijk meditatieprogramma, doorgegeven.

Een methode die nauw aansluit op de leringen van ‘De Goddelijkheid van de Mens’  en 'De Maria Magdalena Code'.


null

De meditatietechniek en het -programma onder de naam ‘Goddelijkheidsactivatie Meditatie’ is dagelijks praktisch 

toe te passen en maakt dat wij het zijn van een Goddelijk Mens op Aarde activeren, ons bewustzijn vergroten 

en onszelf zo gericht en consequent in een hogere trilling brengen en in een hogere trilling houden.

De techniek is er specifiek op gericht om je hogere bewustzijnslichamen, zoals je Hogere Zelf,

dieper in je Persoonlijkheid te doen indalen. Je incarneert dieper en ontwikkelt je

stap voor stap tot een kanaal van Goddelijke liefde en licht! De techniek is

eenvoudig aan te leren. Er zijn diverse variaties en niveaus van diepgang.


null


Graag nodigen wij je uit om op vrijdag 13 mei 2022 online bij elkaar te komen, zodat wij deze techniek aan je over

kunnen dragen. In overleg met de spirituele meesters is een dagprogramma samengesteld, zodat wij de juiste

 randvoorwaarden kunnen scheppen voor de overdracht van het meditatieprogramma en het oefenen

 van de techniek, zodat je daar thuis mee verder kunt gaan.


Syllabus:  Je ontvangt voor deze dag de instructies van de techniek in een syllabus. We verheugen ons erop om samen met jou diepgaand te mediteren en te oefenen om zo deze bijzondere

kennis blijvend over te dragen, zodat je er een leven lang plezier van kunt hebben.


Inschrijving en betaling: Je schrijft je in door een mail met je naam, volledig adres en telefoonnummer te sturen

aan cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl en door overmaking van een bijdrage van €95,-

op bankrekening IBAN – NL41 RABO 0393 4631 33 (BIC: RABONL2U) van Human Divinity Academy te Apeldoorn 

onder vermelding van ‘Online Goddelijkheidsactivatie Meditatie Mei 2022’.


 Tijdstip:  10.00 tot 16.30 uur


Uitnodiging: Voor de online-dag ontvang je in de week voorafgaand een digitale uitnodiging

met de benodigde toegangslink en instructies voor een geslaagde cursusdag.


Van harte welkom! Gabriela en Reint

null


De vierde druk is beschikbaar!

Biddend Creeren - 

Gebedenbundel voor het activeren van de Goddelijkheid van de mens 

Gabriela en Reint hebben in de loop der jaren een groot aantal energetisch indringende gebeden van Maria Magdalena, Jezus, Maria en Jozef ontvangen. De zijn nu verzameld in een praktische en hooggewaardeerde bundel.

108 gebeden helemaal van deze tijd die je in een hogere trilling brengen

en direct bijdragen aan het activeren van je Goddelijkheid.