De Goddelijkheid van de mens - Deel II

Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria

De basisprincipes van het functioneren van de Goddelijke mens op Aarde komen in een verdere verfijning aan de orde

Inhoud in het kort: 

Maria Magdalena en Jezus hebben kinderen gehad en leggen uit hoe ze hen hebben opgevoed – de diepere ervaringen van Jezus tijdens zijn Kruisiging en zijn Opstanding - de ware betekenis van Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis – het liefhebben van het Innerlijk Kind – het ervaren van de heiligheid van seksualiteit – de essentie van de doop en een geheel nieuw doopritueel – de achtergronden van het scheppingsproces – over abortus, euthanasie, genetische modificatie en orgaandonaties – over zelfveroordeling, mededogen, vergeving en verlichting – over harmoniseren van de mannelijke en vrouwelijke enegie op Aarde - over de essentie van het openen van het hart – en wanneer de mens zijn of haar eigen Goddelijkheid ervaart.


Naast de 25 openbaringen en de vele nieuwe gebeden van deze tijd staat Deel II ook vol met geopenbaarde oefeningen. 

Daar kan de lezer mee aan de slag om zo een duidelijker zelfbeeld te 'voelen', om zich met de spirituele wereld te verbinden en om zo een hartsenergie te creëren die de eigen Goddelijkheid bevestigt en het hart doet openen teneinde een liefdevoller mens te worden, voor zichzelf, voor de medemens en voor de wereld.


ISBN 978-90-826397-3-5

Tweede Druk

Uitgeverij Follow Your Heart Apeldoorn

240 pagina’s

25 openbaringen

8 gebeden

35 oefeningen en geleide meditaties

Auteurs Gabriela en Reint Gaastra-Levin


Voor de inhoudspagina lees hieronder verder!


De inhoudspagina in het kort

Voorwoord van de auteurs

Voorwoord van Maria Magdalena, Jezus en Maria

Voorwoord van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht

Handleiding voor het gebruik van dit boek


Openbaring 1 - Je ontmoeting met God op Aarde

Openbaring 2 - De kracht van vergeving en dankbaarheid

Openbaring 3 - Mededogen en het vervullen van behoeften

Openbaring 4 - Zelfveroordeling en zelfvergeving

Openbaring 5 - De ware mannelijkheid

Openbaring 6 - Schepper van je eigen evolutionaire pad

Openbaring 7 - Maria Magdalena over heilige seksualiteit en haar kinderen

Openbaring 8 - De rol van de ouders bij het opvoeden van kinderen

Openbaring 9 - Hoe Maria Magdalena en Jezus hun kinderen opvoedden

Openbaring 10 Het herstellen van het evenwicht tussen de seksen

Openbaring 11 - Van vroeg christendom naar kerk naar nieuwe spiritualiteit

Openbaring 12 - Het belang van vertrouwen en overgave voor spirituele groei

Openbaring 13 - De acht stappen in het Scheppingsproces

Openbaring 14 - Ieder mens heeft contact met spirituele dimensies

Openbaring 15 - De spirituele betekenis van het doopritueel

Openbaring 16 - De ware betekenis van Kerst

Openbaring 17 - Jezus over zijn kruisiging

Openbaring 18 - De opstanding van Jezus in een lichtlichaam

Openbaring 19 - Hemelvaart en Pinksteren vormen een spiegel van elkaar

Openbaring 20 - Balans tussen vrouwelijk en mannelijk

Openbaring 21 - De spirituele lessen van abortus en euthanasie

Openbaring 22 - Orgaandonatie en genetische modificatie

Openbaring 23 - De spirituele betekenis van sport en voetbal in het bijzonder

Openbaring 24 - Hoe tot volledige zelfrealisatie te komen

Openbaring 25 - Het openen van het hart


Nawoord door de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht

De ervaringen van Gabriela met doorgevingen

Eigenschappen van mensen die hun Goddelijkheid ervaren

Alle gebeden uit het boek bij elkaar

Lijst met alle oefeningen uit het boek

Informatie over de auteurs

De Goddelijkheid van de mens - DeeI II

Deze geactualiseerde herdruk van Deel II over ‘De Goddelijkheid van de mens' staat, net als Deel I, vol met opzienbarende doorgevingen van Maria Magdalena, Jezus en Maria voor de mensheid. Het boek omvat een groot aantal nieuwe leringen van de spirituele meesters voor ieder mens op Aarde. Door het boek te gaan lezen, komt men als vanzelf in de energie van de spirituele meesters.