Een aan Gabriela geopenbaarde Zomerwens 2021

van Maria Magdalena en Jezus

Het zaadje van de Goddelijkheid

is in de Corona-periode in jou geactiveerd!


null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, de zomer dient zich aan. Jullie hebben een intensief jaar achter de rug.

Vele processen rond Covid hebben oude patronen van je levensstijl op zijn kop gezet. Meerdere aspecten van

je leven lijken nu door het collectieve bepaald te worden. Je vraagt je misschien soms af waar de soevereiniteit

over je eigen leven is gebleven. De beperkingen die in de samenleving zijn ontstaan, zorgden ervoor dat

belangrijke aspecten van je leven zoals werk, gezondheid, voeding, bewegen, relaties, vrijheid

en creativiteit ter discussie is komen te staan. Je wereld werd kleiner en je kwam tot

introspectie. Je vroeg en vraagt je nu af wat door de buitenwereld en wat door

jouw binnenwereld werd en wordt bepaald. Een innerlijke herschikking

vindt plaats. Jij dient te bepalen wat je belangrijk vindt om

te houden, te veranderen en wat je kunt missen. 


Het ontkiemen van het Goddelijke zaadje

Hoewel veel mensen hunkeren naar de oude situatie, naar de oude stand van zaken, is er bij de meeste mensen ook een

zaadje geplant. Je Hogere Zelf en je Goddelijke Bronnen op het Absolutie niveau van God en in Moeder Aarde

hebben namelijk in de afgelopen periode het zaadje van je Goddelijkheid in jou geactiveerd. Voor de

een op een krachtige manier en voor de ander wat milder. Iedereen is op zijn of haar eigen

tempo ontvankelijk voor het ontkiemen van dit zaadje. 


Nieuws fase voor de mensheid kondigt zich aan

Ondanks de vele dualistische processen die zich in deze fase afgespeeld hebben zoals censuur, onderdrukking,

misinformatie en soms onnodige beperkingen, hebben jullie dieper contact gemaakt, bewust of onbewust, met je

eigen Goddelijkheid. Dankzij angst, die in essentie doodsangst is, heeft de gemiddelde mens een verbinding

geactiveerd met de eigen sterfelijkheid en met het bestaan van bewustzijn na de dood. Dat heeft jullie

geleid naar het doorvoelen van de onsterfelijkheid van de eigen ziel. Het besef dat je veel meer bent

dan een fysiek lichaam met een goed werkende computer als brein, is tot veel mensen

doorgedrongen. De tijd zal komen dat deze kiem zal ontwaken en een

nieuwe fase voor de mensheid zal zich dan aankondigen. 


Je eigen Goddelijke helpers ondersteunen jou

Neem deze zomer de ruimte en de tijd om te ontspannen. Verstand op nul, blik op oneindig, zoals jullie plegen te zeggen,

geeft jullie de kans dat diepere lagen van je bewustzijn zich gaan manifesteren. Wanneer je mijmert en in een

relaxte stemming bent, kunnen je Hogere Zelf en je Goddelijke Bron met je lichaam en je Aardse

persoonlijkheid aan het werk gaan. Ze helpen jou opruimen, onnodige belemmeringen los

te laten, fysieke afvalstoffen op te ruimen en pijnlijke emoties

door het hart gedragen te laten worden. 


Van binnenuit bepaald

Spel en ontspanning zijn de beste remedies voor stress en ongeluk. Je hebt de onvoorwaardelijke liefde van je hart en de onbevangenheid van je Innerlijk Kind nu meer dan ooit nodig. Voor veel mensen is dit het moment waar zij zich lang

geleden op voorbereid hebben. Een tijd voor bloeien en groeien ligt in het verschiet. En dat wordt van

binnenuit bepaald. Geniet ervan! We wensen jullie een vruchtbare en plezierige zomer!

Op weg naar het ontwaken van je eigen Goddelijkheid!


Vanuit onvoorwaardelijke liefde,

Maria Magdalena en Jezus.”


Deel 1 - Het leiderschap

van Maria Magdalena