Vrouwelijke discipel Aleiah

De enige die ons in het openbaar zo nu en dan tegenspreekt

De 'inner circle van de groep en gemeeschap rondom Maria Magdalena en Jezus wordt gevormd door de twaalf vrouwelijke

 en twaalf mannelijke discipelen. Zij worden voorgesteld in het boek 'Maria Magdalena en Jezus Deel 3: Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen.

Hierbij Aleiah, dochter van Maria Magdalena en Jezus


Maria Magdalena en Jezus: “Aleiah is onze oudste dochter, nicht van Mirjam, Judas Thaddeus en Ella-Isha. 

Achternicht van Jakobus ben Zebedeus, Johannes, Simon, Jakobus ben Alfeus en Mattheus.


Aleiah is vanaf haar verwekking in onze energie geweest. Ze heeft zichzelf bij ons aangekondigd toen ze in de baarmoeder van Maria Magdalena was. In haar kindertijd heeft zij regelmatig bij Maria en Jozef gelogeerd, met name toen wij tussen ons

 18de en 21ste jaar regelmatig op reis zijn geweest. Ella-Isha en Mirjam hebben toen vaak op haar gepast en er is tussen

 hen een sterke band ontstaan. Aleiah is daardoor vrijer en minder afhankelijk van ons geworden. Zij heeft op die

 manier  haar sterke Persoonlijkheid ontwikkeld die een eigen wil en mening heeft. Zij is de enige die ons in het

 openbaar zo nu en dan tegenspreekt als ze ergens een ander gevoel of inzicht over heeft.


Dat doet ze op een aanvullende en respectvolle manier, maar ze laat duidelijk horen waar ze voor staat. Ze is opgevoed met een gevoel van zelfstandigheid en eigenwaarde die afwijkt van de gemiddelde jonge vrouw van haar generatie. Op die manier, 

vaak zonder dat ze het zelf in de gaten heeft, is ze een voorbeeld voor meisjes en vrouwen om ons heen. Door haar 

jeugdigheid en spontaniteit komt ze makkelijker bij mensen ‘binnen’, die een aparte relatie met haar opbouwen, 

waarin zij meer durven uit te spreken dan wat ze normaal zouden doen.


Aleiah bouwt op een vrijere manier relaties op met leden van onze groep en gemeenschap op dan de normale sociale conventies voorschrijven. Mensen weten dat ze hen niet veroordeelt en dat ze hen bewondert, respecteert en liefheeft voor wie ze zijn. 

Zo ontstaat er een opener uitwisseling waarbinnen mensen zich open en bloot naar haar durven op te stellen. 

Dan kan Aleiah de Christuspoort voor hen openen en meenemen in een diepere hartopening als gevolg 

waarvan mensen meer van zichzelf gaan houden. Omdat zij mensen niet veroordeelt, wordt zij ook niet

veroordeeld door anderen. Ze kijken liefdevol naar haar en gaan met kameraadschappelijk met haar om.


Aleiah’s Godsbeleving heeft te maken met het samen zijn met anderen en een kanaal van liefde voor hen te mogen zijn. 

Ze is blij als ze deze liefde kan uitstralen, als iets dat door haar heen gaat. Ze deelt haar Zijn op een 

belangeloze  en vrolijke manier. Daardoor is ze in onze groep zeer geliefd.


Aleiah houdt ook van de stilte en we vinden haar regelmatig op plekken in huis of in de natuur waar ze met zichzelf bezig is. Iedereen weet dan dat ze met rust gelaten dient te worden en dat ze dan niet beschikbaar voor anderen is. Ze is dan in

 connectie met haar spirituele lagen van bewustzijn en met de natuur. Zo laadt ze zichzelf weer op voor de volgende

 stap. Haar leerpunt is juist zichzelf centraler te leren stellen wanneer ze dat nodig heeft en van anderen aandacht

 te krijgen en ontvangen. Wij spreken haar regelmatig aan over wat haar interesseert en over wat zijzelf nodig

 heeft.  Zo komt er een andere Aleiah aan het woord en krijgen we een dieper contact met elkaar.


Hoewel ze op een huwbare leeftijd is, heeft zij hier nog geen echte belangstelling voor. Er zijn een paar kandidaten geweest

 die ons hierover hebben aangesproken. Maar daar is Aleiah nog niet klaar voor. We zijn heel blij dat we ons spirituele

 pad met haar mogen delen en zo samen een opening voor het realiseren van onze missie scheppen.”


Vers van de pers!

Het nieuwe gechannelde boek 

van Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus leggen uitgebreid en eigenzinig uit uit hoe zij hun vrouwelijke en mannelijke discipelen hebben getraind en ingewijd in hun leer 

over de Goddelijkheid van de mens! Leer met hen mee!


Ook worden de vrouwelijke en mannelijke discipelen uitgebreid met naam, karakter en eigenschappen aan de mensheid voorgesteld.


Maar liefst 292 pagina's en 41 hoofdstukken met hoogwaardige openbaringen!

Stap in de energie van Maria Magdalena en Jezus die voelbaar is in elke pagina!