De dertien liefdeswegen 

van de mens op Aarde

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus 

in het kader van De Maria Magdalena Code

Maria Magdalena en Jezus: 

“Lieve mensen, het leven op Aarde is een leer- en ontdekkingsreis naar het verkennen van de dertien essentiële aspecten van God die deel uitmaken van individueel bewustzijn. In jullie bestaan als mens onderzoeken jullie hoe het is om als Godzijnde, als individu te leven. Tijdens dit individueel bestaan ervaar je het je afgescheiden voelen van het Grote Goddelijke veld. Dit stelt je in staat om je een eigen weg te bewandelen om je Goddelijkheid opnieuw te herontdekken. 


Dit proces houdt in dat:

 1- Jij de vier pilaren van je Goddelijkheid beleeft. 

En Eenheidsbewustzijn, Onvoorwaardelijke liefde, Scheppingskracht 

en het omarmen van je Aardse Goddelijkheid bij jou ontwaakt.

 

2- Jij de wereld bewondert en in staat bent om voorbij goed en kwaad en andere tegenstellingen, 

de onderliggende eenheid van het Zijn te aanschouwen en vanuit onvoorwaardelijk liefde te leven.

 

3- Jij je trilling en je liefdeskracht zodanig hebt verfijnd en geactiveerd, 

dat jij de eenheid tussen God in jezelf en in de wereld waarneemt en in je hart en je vier Aardse lichamen bewust beleeft.

 

4- Als je verder in je relatie met je lichaam en met de Aardse dimensie bent,

 jij je Aardse Zijn omarmt en je lichtlichaam activeert.

 

De weg die jij in de fysieke dimensie bewandelt, is perfect afgestemd op het vraagstuk dat jou naar de Aarde heeft gebracht. Dit vraagstuk kent meerdere facetten en een rode draad die je weg door je vier Aardse bewustzijnslagen (psychisch, emotioneel, energetisch en fysiek) vormgeeft.


 

Jij geeft vorm aan je Aardse persoonlijkheid, gemaakt uit deze vier lagen, door middel van cycli. Met behulp van de Hartcyclus (MM CODE II) schep je je psychische en emotionele lichamen. Door middel van de Aardse cyclus (MM CODE III) schep je je energetische en fysieke lichamen. De bloedcyclus (Boek De Helende kracht van Familierelaties) en de organencyclus (MM Code IV in wording) hebben op hun beurt ook invloed op het geheel.

 

Al deze cycli hebben een vergelijkbaar patroon:

1-     Het indalen in dualiteit om een individuele vorm aan te nemen

2-     Het bereiken van een crisis en een omkeerpunt waarin het individualisatieproces een maximum bereikt en een grens krijgt

3-     Een opstijgende fase waarin jij het contact met de innerlijke essentie herstelt. Dit leidt tot het openen van het hart en het activeren van je Goddelijkheid.


 

Het thema dat aanwezig is in je incarnatievraag vormt een rode draad in het uitwerken van deze cycli en bij het scheppen van de vier Aardse lichamen van je persoonlijkheid als individueel mens. Dit thema bepaalt ook je interesse in de buitenwereld en de keuzes die je daarbij maakt. Tegelijkertijd speelt het ook een rol in de manier waarop jij met je ouders en je directe familie omgaat en hoe je deze relaties uitwerkt als een weg naar het herontdekken van je Goddelijkheid.

 

Deze thema’s zijn samen te vatten in dertien ‘liefdeswegen’ die je zoektocht op Aarde weergeven. Elk thema en de daarbij horende weg activeren een specifiek aspect van het Goddelijk veld waarop je incarnatie gericht is. De zoektocht naar het onderzoeken en uitpluizen van dit thema breng je dieper de materie in, om uiteindelijk, via de verschillende cycli, je weg terug te vinden naar eenheidsbewustzijn, onvoorwaardelijke liefde, scheppingskracht en het bewust ervaren van je Aardse Goddelijkheid.

 

Deze liefdeswegen zijn wegen naar het herontdekken dat jij God bent en dat je in een Goddelijke wereld leeft. De opening in bewustzijn die deze herontdekking op gang brengt is je ‘oermissie’, de ultieme reden van je incarnatie in de dimensie van dualiteit. De liefdeservaring die jij na het bewandelen van je eigen liefdesweg voelt, opent je hart naar het ervaren van de Christus. Het versmelt je met je ware zijn van pure Goddelijke liefdeskracht die naar de Aarde kwam om zichzelf als Godzijnde weer terug te vinden.


Deze dertien Liefdeswegen zijn:

1-     De Liefdesweg naar Eenheidsbewustzijn

2-     De Liefdesweg naar Stralend Zijn

3-     De Liefdesweg naar de Kracht van Intentie

4-     De Liefdesweg naar het Herkennen van God

5-     De Liefdesweg naar Onvoorwaardelijke Liefde

6-     De Liefdesweg naar Absoluut bewustzijn

7-     De Liefdesweg naar Stromen in Vrijheid

8-     De Liefdesweg naar Balans

9-     De Liefdesweg naar Authentiek Contact

10-     De Liefdesweg naar Aanvaarden van de Waarheid

11-     De Liefdesweg naar Creëren vanuit de Bron

12-     De Liefdesweg naar Creëren vanuit de Wereld

13-     De Liefdesweg naar de Goddelijkheid van de Aarde


 

Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie met alle liefde en respect, omdat wij weten dat jullie 

en wij gemaakt zijn uit dezelfde Goddelijke Liefde. Wij zijn één! 


Maria Magdalena en Jezus.” 

De drie delen van 'De Maria Magdalena Code'

Aanbieding: Nu samen voor 37,50 euro!

Code I: Het Nieuwe Evangelie van Maria Magdalena

Code II: Het activeren van je dertien hartskwaliteiten

Code III: Het activeren van je Aardse Goddelijkheid