De spirituele gelaagheid

van de wonderbaarlijke Schotse Rosslyn Chapel 

Het voorbereidende lichtwerk

van Maria Magdalena en Jezus

in de Schotse Rosslin Glen

Een van de 42 openbaringen uit het verrassende en kwalitatieve boek

'Het leiderschap van Maria Magdalena - Deel 1: Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus'


In dit recente boek beschrijft Maria Magdalena onder meer haar reizen met Jezus naar de Britse eilanden

en in het bijzonder naar Glastonbury-Avalon, het heilige eiland Iona, de Glen Lyon en de Rosslyn Glen.

Op veel plaatsen deden zij lichtwerk.


null

Het ritueel van Maria Magdalena en Jezus in de Roslin Glen zoals beschreven in het gechannelde boek 'Het leiderschap van Maria Magdalena en Jezus Deel 1' van Gabriela Gaastra-Levin heeft een energetische opening voor de middeleeuwse Rosslyn

Chapel gecreëerd. Een exceptionele creatie van de mens in de zoektocht naar de eigen Goddelijkheid. De locatie

heeft door de eeuwen heen vele inwijdingen ondergaan en werd enige jaren geleden vooral bekend door

het boek en de film de Da Vinci Code van auteur Dan Brown. Maria Magdalena noemt in het boek

'Het leiderschap van Maria Magdalena en Jezus Deel 1' zeven verschillende lagen van de kapel.

De mystiek van het Godshuis werkt als een magneet op grote groepen belangstellenden 

die hun eigen spirituele ontwikkeling willen bevorderen. 


 null


Maria Magdalena:  "Door het spirituele voorwerk van mijn lief en ik tweeduizend jaar geleden in het gebied van de huidige

Schotse hoofdstad Edinburg, in het zuidoosten van Alba, is er een belangrijke opening ontstaan voor een lichtplek. In de

loop der geschiedenis hebben veel mensen zich hier tot aangetrokken gevoeld. Ze kwamen hier naartoe om zich te

verrijken met de krachtige energieën, maar ook om zich er te vestigen, zoals de Sinclair-familie die vormgaf aan

Rosslyn Castle en Rosslyn Chapel. Het Godshuis trok en trekt met name in jullie tijd grote groepen mensen aan om, bewust

of onbewust, de mystiek van dit bijzondere bouwwerk te ervaren en de vele spirituele facetten van dit Godshuis te doorgronden.”


null

Ontstaan op de plek van onze inwijding en zegening

Maria Magdalena: “Rosslyn Chapel is een middeleeuwse kapel die verrezen is op grondgebied dat door Jezus en mij is

ingewijd en gezegend tijdens ons eerste bezoek aan dit land. Dit spirituele ontmoetingshuis heeft een belangrijke

functie voor de mensheid en onderscheidt zich door de aanwezigheid van meerdere energetische lagen. Het is

een exceptionele creatie van de mens in zijn en haar zoektocht naar de eigen Goddelijkheid. Na onze inwijding

zijn de plaats en de kapel in de loop der eeuwen op verschillende manieren meerdere malen geïnitieerd.

Deze inwijdingen hebben bijgedragen aan het ter plekke ontstaan van verschillende energetische lagen.

 

Afhankelijk van het niveau waarop jullie je afstemmen,

komen jullie in contact met de volgende te onderscheiden lagen:


1- De openbare laag: Deze laag toont de dualistische uitleg van diverse gebeurtenissen uit het verleden, afgebeelde symboliek, historische feiten, familiegeschiedenissen, politieke en religieuze achtergronden en ook de culturele betekenis van

het gebouw. Zij is voor iedereen toegankelijk en heeft een eigen plaats in de gevestigde orde van Schotland.


null

 

2- De symbolische laag: Dit niveau wordt vertegenwoordigd door de uitgebreide symboliek die in de kerk te vinden is. Er zijn symbolen gevonden die aanwijzingen geven over de intenties en spiritualiteit van diverse Sinclair-familieleden, die in contact waren met de tempelridders en met andere spirituele groepen. Ze wilden voor toekomstige generaties in een cryptische taal betekenisvolle boodschappen achterlaten. Deze dienden toegankelijk te zijn voor diegene die een bepaalde inwijdingsgraad

had en heeft in de Aardse spiritualiteit. De Sinclairs, en de met hen verbonden personen, hebben rituelen uitgevoerd om

ervoor te zorgen dat de geheimen die ze bewaarden niet toegankelijk zouden worden voor het grote publiek, maar

wel voor de mensen die ze kunnen doorgronden, er waarde aan toekennen en er hun spiritueel voordeel

mee kunnen doen. Op deze laag worden de pilaren van de Mariakapel gekoppeld aan de metselaar,

de man die onderweg is en de leerling. Ook het element van de dood, dat onder andere

aanwezig is in diverse rituelen van de vrijmetselaars, is verbonden met deze pilaren.

 

3- Laag van het eenheidsveld: Deze laag staat in relatie tot de natuur en de natuurwezens. In de kapel wordt de natuur geërd

met bloemen en planten die ook op andere continenten te vinden zijn. Moeder Aarde wordt zo geïntegreerd

als belangrijk aspect op de weg naar spirituele realisatie van de mensheid.


null

 

4- De laag naar het Christusbewustzijn: De pilaren van Maria Magdalena en Jezus: deze pilaren staan voor het vrouwelijke

(de zogenaamde pilaar van de leerling) en het mannelijke (de pilaar van de metselaar). Ze verbinden de mens met Hemel en Aarde en symboliseren de transformatieprocessen die de mens op Aarde ondergaat. De dood, die in de omgeving van deze pilaren aanwezig is, heeft betrekking op de overgave aan de Aardse kaders en de vergankelijkheid van de dualiteit. Beide pilaren staan voor het doen ontwaken van het Christusbewustzijn om door de dualiteit heen de weg naar onvoorwaardelijke liefde terug te vinden. Zij komen tot eenheid in de middelste pilaar (the journeyman pillar).


In deze drie pilaren komen de energieën van ons toenmalige ritueel het sterkst naar voren. De pilaren zijn voor iedereen toegankelijk en maken door hun zijn een energetische blauwdruk in het bewustzijn van de bezoekers, die deze ‘mee

naar huis nemen’ in hun aandachtsveld en gevoelsleven. De symbolen van de duivel op zijn kop, de draken, de

dans des doods en de groene man in de Mariakapel waar deze pilaren staan, refereren aan het indalen

in de dualiteit en het omarmen van de Aarde als de inwijdingsweg van de mens. Het heilige getal

dertien is duidelijk in de kapel aanwezig in de vorm van de dertien pilaren die de kapel dragen.


null


5- De laag van het activeren van het lichtlichaam: Na het bekijken van de kapel kan de bezoeker naar de crypte afdalen.

Daar is het mogelijk om contact te maken met de transfiguratie van Jezus op de berg Tabor met behulp van een glas-in-lood

raam dat de trilling in de crypte omhoogtilt. Hier kunnen jullie contact maken met een zeer verfijnde trilling die ook een

directe connectie heeft met ons ritueel van lang geleden en met het activeren van het menselijk lichtlichaam. Door

langzaam door de crypte heen te wandelen in de richting van het raam, ontvouwt de activatie zich vanuit de

voeten tot aan de kruin. Deze breidt zich uit tot de Goddelijke Bronnen in de Aarde en in de Hemel.

Bij het knielen voor het altaar verankert deze activatie zich in je hart. Gebruik je ademhaling

om het in je energiesysteem te integreren. Als je de trap oploopt om de crypte te verlaten

en terug te keren naar de kapel, neem je de activatie met je mee om deze zich in

jouw persoonlijkheid en in jouw dagelijks leven te laten ontvouwen.

 

6- De laag van Absoluut bewustzijn: Hoewel de aanwezigheid van Absoluut bewustzijn in de gehele kapel te voelen is,

in het bijzonder in de crypte, zijn het vooral de ruimtes onder de kapel waar dit bewustzijn zich heeft gevestigd. En wel

met name in de nabijheid van de overblijfselen van overledenen en van eeuwenoude objecten die niet meer verbonden

zijn met diegene die ze ooit gebruikte, met de tijd waarin zij leefden of met datgene waarvoor ze bedoeld waren.

Hoewel belangrijke religieuze voorwerpen allang naar minder bekende of onopvallende locaties zijn verplaatst,

bevinden zich in deze kamers nog wel de energetische ankers van oude rituelen die uitgevoerd

werden met de intentie om het Goddelijke in de kapel aan anderen beschikbaar te stellen.

Sommige objecten die voor deze rituelen werden gebruikt, zijn hier nog altijd te vinden.


null

 

7-  De laag van het Aardse netwerk van licht: Rosslyn Chapel vormt een belangrijke energetische plaats binnen het Aardse

netwerk van licht. Het is verbonden met andere krachtplaatsen zoals Glastonbury, Stonehenge, Avebury en

Rennes-le-Chateau en diverse kathedralen en steencirkels. Dit netwerk voedt en ondersteunt

de spirituele ontwikkeling en ontwaking van de mensheid. Laat dit spiritueel geladen

gebouw jou inspireren als een spiegel voor het ervaren van je eigen Goddelijkheid.

Vanuit liefde, Maria Magdalena.”


 null