De onvoorwaardelijke dienstbaarheid 

van Moeder Aarde

aan de menselijke processen

Een veelzeggende openbaring van Maria Magdalena en Jezus
over Moeder Aarde die voor haar kinderen zorgt

null

Maria Magdalena en Jezus: "Lieve mensen, jullie bevinden je in een cruciale fase in jullie relatie tot Moeder Aarde.

Jullie ontwikkelen je meer en meer naar het integreren van hogere niveaus van bewustzijn in je persoonlijkheid als mens.

Maar Moeder Aarde is net als jullie ook in een ontwakingsproces. Zij is bezig om de Goddelijke Bron die in haar kern aanwezig is door te laten dringen door al haar fysieke en energetische lagen heen tot aan het Absolute niveau van God.

In dit proces van jullie planeet speelt haar relatie met de mensheid een belangrijk rol.”


Moeder Aarde en het groeiproces van haar kinderen

Maria Magdalena en Jezus: "Alle verschillende soorten dieren, planten, mineralen en wezens die op en met haar leven zijn energetisch op Moeder Aarde afgestemd. Zij wisselen liefde, eenheidsbewustzijn en inzichten op een intuïtieve en

gevoelsmatige wijze uit. Op die manier ondersteunen ze elkaar in hun zijn, in hun manifestatie en in hun

ontwikkeling. Zij functioneren met elkaar op dezelfde golflengte. Al deze wezens functioneren in 

harmonie  en ze zijn ook op elkaar afgestemd. Zij communiceren onderling via dezelfde 

frequentie en zijn bewust met het  energetische Aardse veld van eenheidsbewustzijn

 en liefde verbonden. Zij zijn ook zelf dit veld. De mensheid maakt ook deel van dit

energetische Aardse eenheidsveld uit. De verbinding met dit veld en met

Moeder Aarde is bij jongeren en volwassenen meestal nog onbewust. 


null

Baby’s, peuters en kleuters tot een bepaalde leeftijd zijn nog wel steeds intuïtief met de Aarde, de natuur en het energetisch

veld verbonden. Deze verbinding wordt door jou zelfveroordeling op jonge leeftijd onderbroken. Jouw verbinding met

 het energetisch veld verdwijnt overigens niet, maar het verplaatst zich bij de meerderheid van de mensen naar

 een  onbewust niveau. Het ontwikkelen van je persoonlijkheid als individu vereist een onderdompeling in 

de ervaring van dualiteit en het je afgescheiden voelen van het grote geheel."


Je zelfveroordeling veroorzaakt een breuk

Maria Magdalena en Jezus: "De splitsing in je relatie met Moeder Aarde vindt plaats door middel van je proces van

zelfveroordeling. Je zelfveroordeling veroorzaakt een breuk in de beleving van je verbinding met God.

De natuurlijke  stroom van eenheid en liefde die vanuit je eigen Goddelijke Bron doorgaans tot je

doordringt en waar  je zelf ook deel vanuit maakt is dan voor jou niet meer voelbaar. Jij dient op

eigen benen in de materiële dimensie te gaan staan en je individualiteit te verkennen.

Op die manier zet jij je eigen Goddelijkheid als mens neer in de wereld. Als

individueel wezen herontdek je je zijn van God in de materie en 

vervul jij je missie waarvoor je geïncarneerd bent.

 

Dit proces brengt een ontwikkeling in je relatie met Moeder Aarde teweeg. Net zoals in de relatie met je eigen moeder, zet jij

je ook af van Moeder Aarde af. Als een puber ontken je haar en denk je zonder haar te kunnen als een jong volwassene.

Later in je leven, wanneer je eigen Goddelijkheid herontdekt, realiseer jij je ook opnieuw dat je een onlosmakelijk

deel van haar bent. Jij bent dan bereid om haar te eren en te omarmen. Dan stem je je weer af op haar 

frequentie. Jij wordt je wederom bewust van je eenheid met haar energieveld en met alle

Aardse wezens. Zo doorleef en doorloop jij je gehele Aardse cyclus

zoals besproken in 'De Maria Magdalena Code III -

Het activeren van je Aardse Goddelijkheid'.


Moeder Aarde gaat in deze transformatie met jullie mee. Daarbij dienen jullie elkaar. Jullie vormen de sleutel tot haar zelfrealisatie. En zij dient jullie bij jullie ontwaken naar je eigen Goddelijke essentie. Het afronden van jullie individuele en collectieve

Aardse cycli stelt haar ook in staat om naar het volgende niveau van haar evolutie te komen.”


De invloed van de menselijke Aardse cyclus op Moeder Aarde

M:aria Magdalena en Jezus:  “Tijdens de indalende fase van jullie Aardse cyclus ontkennen jullie je Grote Moeder. Jullie keren

 je van haar af door het vervuilen van het milieu en het uitbuiten van allerlei levende vormen. Door geen rekening te houden

 met de effecten van je eenzijdige op jezelf gerichte gedrag op de natuur ontstaat er grootschalige schade en disbalans

in vele ecosystemen. In je ontwikkeling als mens dien je contact te maken met zowel het goede als het kwade om de

weg  naar onvoorwaardelijke liefde terug te vinden. Jouw groeiproces heeft evenwel ook invloed op de Aarde.

Jullie laten jullie levensonderzoek van het goede en het kwade ook aan Moeder Aarde voelen. Door haar

met gif te  besproeien, haar biodiversiteit aan te tasten en radioactieve stoffen op haar los te

laten delen jullie het kwade met haar. Totale desinteresse in en een ongevoelige

ontkenning van haar schoonheid en waarde horen bij deze fase. 


null

Moeder Aarde vangt deze destructieve handelingen op en verwerkt ze op haar eigen manier. Regelmatig geeft ze 

ook een reactie terug als een terugkoppeling op jullie zelfontkenning en zelfveroordeling. Deze reacties kunnen 

de vorm van directe of indirecte verschijnselen aannemen. Dat kan een ‘sinkhole’, een storm, een tsunami of 

een droogteperiode zijn. Anderzijds worden zacht weer, een lieflijke vegetatie en schitterende mineralen

 als expressies van haar Zijn, als geschenken van haar aan jou gegeven. En daar mogen jullie volop

van genieten. Door Moeder Aarde in contact met goed en kwaad te laten komen, stellen

jullie als soort haar in staat om het Christusbewustzijn in haarzelf te doen

ontwaken. Op die manier komt de Aarde tot het vervolmaken van

haar scheppingsprincipe ‘Onvoorwaardelijke liefde’."


Moeder Aarde en al haar wezens zijn net zo Goddelijk als jij

Maria Magdalena en Jezus"Naarmate je in bewustzijn groeit en je hart zich verder opent, kom je dieper in contact met je Goddelijke aard. Jij realiseert je dat Moeder Aarde en al Haar wezens net zo Goddelijk zijn als jij. De eenheid tussen 

jullie  onderling wordt voor jou ook manifest en voelbaar. Voel het maar! Neem er de tijd voor! Het ontwaakt 

in jou  als een natuurlijk aspect van je eigen Zijn. Vanuit de liefde die in je hart stroomt ben je dan

in staat om je relatie  met Moeder Aarde op een hoger plan te brengen. 


In een bewuste uitwisseling met haar en haar wezens ontwikkelen jullie een groeiende samenwerking waarin alle betrokkenen volledig tot uitdrukking komen in eenheid en harmonie. In deze fase heeft Moeder Aarde aan een van haar belangrijkste

taken voldaan, namelijk het ondersteunen van de mensheid bij het bewust ervaren van de eigen Goddelijkheid. Dit

stelt haar in staat om haar eigen relatie met haar Goddelijke kern in haar centrum op een lijn en in eenheid met

haar Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God te brengen. Zo dienen Moeder Aarde en de

mensheid elkaar bij het bewust ervaren van hun Goddelijkheid als manifeste wezens.


Moge de liefde van God jullie zegenen in dit wonderbaarlijke gezamenlijke proces. 

In liefde en verbondenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

null

25 hoogwaardige openbaringen

nu voor slechts € 12,95 (2e druk)

Een Goddelijke klassieker!

In 'De Goddelijkheid van de mens Deel II – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria’ presenteren en verdiepen de auteurs

Gabriela en Reint Gaastra-Levin de leer van de spirituele meesters

over de Goddelijkheid van de mens .


ISBN 978-90-826397-3-5
Uitgeverij Follow Your Heart

240 pagina’s - 25 openbaringen

-8 gebeden - 35 oefeningen en geleide meditaties


Nu te koop via  onder meer de eigen inspiratiewinkel van Gabriela en Reint voor slechts €12,95! Zowel in België als in Nederland!