De meerwaarde van de interactie 

tussen goed en kwaad

Een uitgebreide openbaring van Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus

  

over de confrontatie van de mens 

met de dynamiek van goed en kwaad 

en de interactie van materie en bewustzijn. 

De gevolgen van een overdosis goed of kwaad. 

Aardse tegenpolen als basis voor verdere persoonlijke ontwikkeling. 

Goed en kwaad doen de Christus ontwaken.


Maria Magdalena en Jezus: 

“De liefdesweg die elk mens tijdens zijn of haar leven bewandelt, ontvouwt zich in de vorm van 

een cyclus, waarin men geconfronteerd wordt met de dynamiek van goed en kwaad. Dankzij een incarnatie in een

 sterfelijk lichaam zijn mensen in staat om ‘het kwaad’ te verkennen. Dit kwaad wordt gezien als alles wat enige

 schade kan berokkenen aan of enige bedreiging kan vormen voor hun persoonlijke identiteit of integriteit. De

 Aardse confrontatie met de dualiteit van goed en kwaad stelt mensen staat om het hart te openen naar het 

ervaren en toelaten van onvoorwaardelijke liefde. Tijdens de liefdescyclus waarin deze liefdesweg zich ontvouwt, 

ervaart men deze dualiteit op diverse manieren die hun overgave aan het menselijk bestaan bevorderen.”De dienende interactie van materie en bewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: “Materie en bewustzijn gaan in elkaar over. Ze voeden en activeren elkaar als twee verschillende aspecten van God. Samen definiëren ze dualiteit en eenheid. Bij dualiteit beleef je een afstand tussen materie en bewustzijn,

 bij eenheid voel je ze in elkaar overgaan. Dit is een bewustzijnsafhankelijk proces. Het is jouw focus die de versmelting

 of de afstand naar voren haalt. De opbouw van je Persoonlijkheid als mens heeft beide ervaringen nodig. In eenheid 

verbind jij je met je Goddelijke Bron, bij het beleven van dualiteit voel je de spanning van je relatie met de materie. 

Bij de dood verdwijnt deze spanning en kom je terug naar je Goddelijke essentie. De spanning die jij beleeft in je 

relatie met de materie is afgestemd op jouw liefdesweg en op de vraagstukken die deze weg mogelijk maken.”


Wat is goed en wat is kwaad?

Maria Magdalena en Jezus: “Het ervaren van ‘goed’ of ‘kwaad’ is een persoonlijke kwestie. Erkenning, bevestiging en waardering ondersteunen het Zijn en worden meestal als goed ervaren. Jij bepaalt overigens zelf, van binnenuit, wat jij als erkennend, bevestigend en waarderend beschouwt in overeenstemming met het hoofdthema en het proces van je liefdesweg. 

Je zoekt in de indalende fase van je liefdescyclus het goede voornamelijk van buitenaf. Je bent nog niet in staat

 om het zelf te bepalen. Je voelt je afhankelijk van de buitenwereld voor het bevestigen van je Zijn. Tijdens

 de opstijgende fase van je liefdescyclus zal het goede steeds meer van binnenuit worden bepaald.Bij ‘het kwaad’ ervaar je miskenning, ondermijning en minderwaardigheid. Het kwaad vestigt zich in je bewustzijn door 

middel van het proces van zelfveroordeling, dat vooral in je kleuterjaren vorm krijgt en van daaruit je zelfbeeld 

conditioneert. Het kwaad helpt jou om je relatie met de dimensie van dualiteit te versterken en te verdiepen. Dit 

ontstaat bij je reactie op het kwaad. Je ontwikkelt allerlei vaardigheden om het kwaad te overwinnen. Wat jij als

 kwaad beschouwt is afhankelijk van je bewustzijn en de waarde die jij aan bepaalde situaties of creaties toekent.

 Tijdens de indalende fase van de liefdescyclus, die gekenmerkt wordt door bewustzijnsvernauwing, komt het

 zogenaamde kwaad van binnenuit, vanwege je zelfveroordeling, maar je beleeft het als van buitenaf komend.


Tijdens het omkeerpunt tussen beide fasen in, als gevolg van een innerlijke crisis, word jij geconfronteerd met het 

innerlijk kwaad, je zelfveroordeling, en met alle consequenties van deze overtuiging, zoals pijnlijke emoties, 

zelfafkeuring, onzekerheid en compensatiegedrag. In deze fase word je uitgedaagd om je eigen kwaad onder 

ogen te zien en te omarmen. Door dit te doen, schep je ruimte voor zelfliefde en zelfacceptatie. Beide 

gerealiseerde begrippen leiden jou naar het openen van je hart en het omarmen van je Goddelijkheid.”


Goed en kwaad doen de Christus ontwaken

Maria Magdalena en Jezus: “Goed en kwaad spelen een centrale rol bij het ontwaken van de Christus, de geaarde onvoorwaardelijke liefde, in je hart en je Persoonlijkheid. Het zogenaamd goede activeert je eenheid met God via je 

verbinding met je spirituele Goddelijke essentie. Dat wil zeggen, de versmelting met je Goddelijke Bron op het Absolute

 niveau van God. Het zogenaamd kwade activeert je eenheid met God via je Aardse Goddelijke manifestatie. Dat betekent

 dat je terugkeert naar de elementen en naar het eenheidsveld van de materie, dat geworteld is in de Goddelijke Bron

 in de Aarde. Beide ogenschijnlijke tegenpolen, goed en kwaad, zorgen voor de integratie van Hemel en Aarde in jouw

 persoonlijk bewustzijn. Echter, het is belangrijk dat je zowel goed als kwaad ervaart in de mate dat je ze in jouw 

individueel bewustzijn kunt verwerken. Je dient deze ervaringen een plek in je fysieke, energetische, emotionele 

en psychische Aardse lichamen te geven. Zo ben je in staat om je Goddelijkheid als mens te doen ontwaken.”


De gevolgen van overmatig goed en overmatig kwaad

Maria Magdalena en Jezus: “Wanneer men het goede of het kwade te overmatig meemaakt, kan de Persoonlijkheid ze 

mogelijk onvoldoende verwerken. Dan kunnen ze jouw individuele bewustzijn overspoelen en zo een verlammende

 uitwerking hebben. Het overmatig goede en het overmatig kwade kunnen een conditie bevorderen die jij als 

verwarrend of traumatisch kunt ervaren. In dit geval zul je meer tijd nodig hebben, soms zelfs meerdere levens, 

om  deze extremen te verwerken en ze een plek in je bewustzijn te geven. Dit gaat door tot jij je individueel bewustzijn

 volledig kunt herstellen. Dit gaat gepaard met verworven groei en persoonlijke ontwikkeling. Of je nou een 

gemiddelde  of een extremere weg in je relatie met beide tegenpolen schept, het zal jou verder leiden naar het

 ontwaken van de Christus in jouw hart, het activeren van je lichtlichaam en het omarmen van je Goddelijkheid.Wees je ervan bewust dat je hierbij altijd een keuze hebt om je liefdesweg tijdens een leven op Aarde zelf bij te sturen. 

Ongeacht je planning bij het formuleren van je incarnatievraag voor je conceptie, kun je te allen tijde je proces

 een wending geven. Geef jezelf de ruimte om te reflecteren over de manier waarop jij aan deze creatie vormgeeft

 en maak indien nodig aanpassingen. Jij blijft immers altijd de Schepper van je eigen werkelijkheid.”


Integratie van beide tegenpolen

Maria Magdalena en Jezus: “We zijn eraan toegewijd om onze leerlingen het omgaan met deze tegenpolen te laten verkennen.

 Zij dienen er zich bewust van te worden wat beide kanten met hen doen en hoe ze zelf in hun eigen leven, met hun 

handelingen, denken, spreken en voelen bepaalde, soms onbewuste richtingen scheppen. Net zoals voor jullie, in 

de huidige tijd op Aarde, is het nemen van verantwoordelijkheid door onze leerlingen voor de eigen 

levenscreaties de eerste stap op hun inwijdingsweg. Het haalt hen uit de slachtofferrol, de positie van 

Geschapene, en brengt hen  in contact met hun scheppingskracht, in hun rol van Schepper. Vanuit 

deze rol worden ze zich bewust van hun  interacties met andere mensen en

 hun invloed op hun leven. Als zij later de boodschap van het ontwaken van de Christus

 en van de Goddelijkheid van de mens in de wereld gaan verkondigen, hebben ze hun Scheppersbewustzijn sterk nodig.Bovendien zal onze missie het integreren van deze tegenpolen heel sterk naar voren brengen. Er zullen ook

 ontknopingsmomenten zijn waarvoor, om ze te begrijpen en te verwerken, een gevorderd bewustzijn omtrent

 de dynamiek van goed en kwaad nodig zal zijn. Laat je door deze dynamiek inspireren en volg je hart bij het

 integreren van beide tegenpolen in jouw eigen leven.


Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jou en jullie voor dit individuele en collectieve integratieproces. Het is de grootste uitdaging op jouw en jullie liefdespad in dit leven op Aarde!”


(Deze gedeeltelijke openbaring maakt deel uit van het door Gabriela Gaastra-Levin  gechannelde boek 

'Maria Magdalena en Jezus Deel 3: Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen')


Wil je de overzichtelijke inhoudspagina van dit spiritueel opzienbarende boek lezen?

Klik dan hier!


Hun inwijding van de vrouwelijke 

en mannelijke discipelen!

Maria Magdalena en Jezus herschrijven, in samenwerking met medium Gabriela Gaastra-Levin, hun gezamenlijke levensgeschiedenis uit de eerste hand en zoals het is geweest. In dit Deel 3 ligt de nadruk op de training van de vrouwelijke en mannelijke discipelen in hun leer over de Goddelijkheid van de mens! Leer met hen mee!


Ook worden de vrouwelijke en mannelijke discipelen uitgebreid met naam, karakter en eigenschappen aan de mensheid voorgesteld.


Maar liefst 292 pagina's en 41 hoofdstukken met hoogwaardige openbaringen!


Stap in de energie van Maria Magdalena en Jezus die voelbaar is in elke pagina!