Maria Magdalena en Jezus-cursus: 

Hun gezamenlijke leiderschapsjaren

De lessen voor hun vrouwelijke en mannelijke discipelen

nu ook voor jou beschikbaar

Zowel in België en in Nederland


Je kunt je nu inschrijven voor Module IV van zes cursusdagen die op vrijdag 21 september

in België (in Borsbeek nabij Antwerpen) begint.


En in Nederland kun je nog bij de reeds gestarte Module IV instromen. Er zijn in het najaar nog vier cursusdagen te gaan, 

te beginnen op 31 augustus en wel in Lunteren op de Veluwe.


Voor deze cursussen geldt dat je ook kunt instromen als je de eerdere modules niet hebt gevolgd.Het Argentijns-Nederlandse medium Gabriela Gaastra-Levin heeft een sterk contact met Maria Magdalena en Jezus ontwikkeld als het gaat om hun zo betekenisvolle leven tweeduizend jaar geleden. De twee spirituele meesters hebben haar uitgenodigd, omdat volgens hen de tijd er nu rijp voor is, om een openhartige en uiterst leerzame inkijk in hun leven, relatie en ontwikkelings- en leiderschapspad te geven. Na de cursussen ‘Maria Magdalena en Jezus: De lessen van hun liefde en leven’ en ‘De lessen van hun reizen naar Egypte, Perzië en India’ is er nu de ingrijpende cursus ‘De lessen van hun gezamenlijke leiderschapsjaren’.


Na hun jeugd, hun reizen en het opbouwen van hun gezin hebben Maria Magdalena en Jezus gezamenlijk drie belangrijke jaren van leiderschap gehad. Tijdens deze jaren hebben ze een grote gemeenschap van mensen gevormd die hen op hun pad volgde en ondersteunde. De kern van deze gemeenschap werd gevormd door twaalf mannen en twaalf vrouwen die bereid waren om zich in hun leven door Maria Magdalena en Jezus te laten begeleiden. Deze mensen hebben hun hartskwaliteiten en in het bijzonder overgave en vertrouwen ontwikkeld en zijn, ieder op hun eigen manier, voor deze liefdeskwaliteiten gaan staan in hun leven. De leer van het heilige paar over de Goddelijkheid van de mens krijgt zo via dit gezelschap een groter bereik. De leerlingen worden gevormd om later zelf, als apostelen, deze leer verder de wereld in te brengen.Tijdens de cursus ‘Maria Magdalena en Jezus: De lessen van hun gezamenlijke leiderschapsjaren’ zullen we onder begeleiding van de spirituele meesters stilstaan bij de talloze processen die ze, gedurende deze drie jaar, zelf en in interactie met hun leerlingen en volgers hebben ondergaan. De relatie met hun leerlingen en de manier waarop ze hen begeleiden vormt een spiegel voor onze eigen relatie met hen en met ons Hogere Zelf en onze Goddelijke Bron. De reacties en de verwerkingsprocessen van hun discipelen brengen ons in contact met onze reacties op de uitdagingen die onze eigen spirituele groei met zich meebrengt.


Gedurende deze cursus staan we met behulp van openbaringen, meditaties, oefeningen en coaching stil bij de essentiële aspecten en vraagstukken van onze spirituele ontwikkeling. Tegelijkertijd beleven we de geboorte van ‘De ‘Maria Magdalena Code’, die diep verbonden is met het ontstaan van deze gemeenschap.De meesters gebruiken als natuurlijke ‘docenten’ hun ervaringen in dit zo bijzondere betekenisvolle leven tweeduizend jaar geleden via Gabriela en haar echtgenoot Reint om de cursisten in een diepgaand ontwikkelingsproces te brengen. Als ijkpunt en als praktische inspiratie voor onze eigen levenslessen in ons dagelijks leven en onze eigen processen op Aarde worden we door de meesters uitgenodigd om met hen op te trekken tijdens hun laatste leven op Aarde. Wij krijgen de gelegenheid om vanuit ons eigen unieke bewustzijnsniveau hun levens te ervaren en te worden ingewijd in hun vele leiderschapslessen.

Daarbij worden we gevraagd om oude aannames over hen los te laten en om oude overtuigingen over de mens en het menszijn voorgoed los te laten. Daarbij zijn de meesters er met ons allen op uit om een 180 graden-verandering in het bewustzijn over de mens te bewerkstelligen waarbij we tevens loskomen van de ‘oerzelfveroordeling’, van de veroordeling van de keuze om een Aards mens te zijn en van de veroordeling van de Aarde om zo te komen tot het activeren van de ‘multidimensionale mens’, de Goddelijke mens die we in wezen zijn.


Wat heeft deze cursus jou te bieden?

– Een unieke spirituele ervaring onder begeleiding van Maria Magdalena en Jezus

– Maria Magdalena en Jezus delen hun relevante ervaringen van hun indringende en belangwekkende laatste drie gezamenlijke jaren op Aarde met jou


– Energetische en spirituele meditaties en oefeningen die de thema’s en openingen die Maria Magdalena en Jezus aan hun leerlingen hebben aangeboden komen ook voor jou beschikbaar

– Het leiderschap van Maria Magdalena en Jezus als rolmodel ten behoeve van ons persoonlijk leiderschap voor ons functioneren in het dagelijks leven– Doorgronden van de spirituele processen die hun leer over de Goddelijkheid van de mens op Aarde op gang hebben gebracht

– Ze hebben tijdens hun laatste leven op Aarde hun Aardse Goddelijkheid volledig geactiveerd en leggen uit wat deze staat van Zijn voor de mensheid en ieder individueel mens kan betekenen


– Ze bieden ons energetische openingen en zegeningen om deze inzichten te doorgronden en te integreren

– De liefdeskrachten waar Maria Magdalena en Jezus voor staan ontwaken in jou


– Het herstellen van de balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke door al je levens heen om met terugwerkende kracht vanuit je huidige bewustzijn verlichting te bieden aan je identiteiten uit vorige levens en aan je familielijn

– Een verfijning van je energetische en bewustzijnstrilling die je contact met je Hogere Zelf en je Goddelijke Bron op een hoger niveau brengt– Een opening van je hart en een verdieping in je eigen Goddelijkheid!

– Deze cursus leidt daarmee tot belangrijke individuele bewustzijnsverruimingen en schept daarnaast een verhoging van het collectieve bewustzijn van de mensheid als opening naar een Nieuwe Tijd


– Deze cursus zal de kijk op wie de spirituele meesters waren, hoe ze functioneerden, hoe ze leidinggaven, hoe ze met elkaar omgingen en leefden en waar ze voor stonden in belangrijke mate veranderen.


Feitelijke informatie:

De cursus omvat bevat meerdere modules waarvoor je je apart kunt inschrijven.

 je kunt je ook voor latere modules inschrijven als je de eerste modules hebt gemist. 


Data Module IV België (Borsbeek): 21 september, 5 oktober, 23 november, 14 december 2018 en 18 januari

en 15 februari 2019. (vrijdagen)

De vierde module omvat zes cursusdagen van €95, -, samen €570,-. Je kunt eventueel ook in termijnen van €285,- of in zes termijnen van €95, – betalen. Het cursusgeld omvat werkmap, materiaal, huiswerk en consumpties tijdens de cursusdag. 

De cursisten ontvangen een schat aan nieuw materiaal.


Data Module IV Nederland (Lunteren): je kunt nog instromen voor de volgende vier cursusdagen:

31 augustus, 28 september, 9 november, 7 december (vrijdagen)

De vierde module omvat in het najaar nog vier cursusdagen van €95, -, samen €380,-. Je kunt eventueel ook in twee termijen van €190,-- of in vier termijnen van €95,- betalen. Het cursusgeld omvat werkmap, materiaal, huiswerk en consumpties tijdens de cursusdag. 

De cursisten ontvangen een schat aan nieuw materiaal.


Cursuslocatie België: Great White Whale Center, Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek (nabij Antwerpen)

Cursuslocatie Nederland: Centrum Wijland, Achterstraat 21, 6741 BR Lunteren (Zuidwest-Veluwe)


Betaling en inschrijving:


De betaling voor een deel betekent niet dat men de module na afloop van een deeltermijn eenzijdig kan onderbreken. Ook een deelbetaling impliceert dat men de module volledig afmaakt en men het volledige cursusgeld verschuldigd is.

Men is ingeschreven als de bijdrage voor de gekozen module (geheel of ten dele zoals afgesproken op het inschrijfformulier) is overgemaakt op NL41 RABO 0393 463133 (BIC: RABONL2U) ten name van Human Divinity Academy te Apeldoorn onder vermelding ‘MM en J-Module III België of Module IV Nederland'.


Je kunt het inschrijfformulier opvragen bij Jenneke Endepoel via cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl

Voor inhoudelijke informatie kun je bellen met Reint naar 0031 (06) – 53646410.


Van harte welkom om dit spirituele avontuur met ons te delen! Maria Magdalena en Jezus Deel I

Meer weten over hun leven?

Meer gechanneld materiaal over het gezamenlijke leven van Maria Magdalena en Jezus vind je in hun openhartige boek met als subtitel 'Hun leven, hun liefde, hun missie'